Welkom bij de Historie van Huizen


Het doel is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Huizen en omgeving.2014-04-14 14.33.44 - kopie
2014-04-14 14.33.44 - kopie
1751
1751
1776
1776
1778
1778

 

Huizen N.H. is een plaats aan de voormalige Zuiderzee. Het moet als nederzetting al in de tiende eeuw hebben bestaan. 

2008-01-01 12.08.28
2008-01-01 12.08.28
2014-02-15 21.17.38 - haven van Huizen met bijschrift
2014-02-15 21.17.38 - haven van Huizen met bijschrift
Jan van Gerrit Katje hangenbaas
Jan van Gerrit Katje hangenbaas


Het Gooi vormde tot 1400 één kerspel -de oorspronkelijke benaming voor een kerkgemeente of parochie, het gebied dat onder een kerk valt- genaamd Naardingerland, waar Huizen ook toe behoorde. Langzamerhand scheidden de daarbinnen gelegen gehuchten zich van Naarden af. Dat gold ook voor Huizen, in het jaar 1409, toen de kapel die op de plaats stond van de huidige oude kerk, aan het begin van de Havenstraat, parochiekerk werd. 

De oudste vermelding van Huizen is voor zover bekend 1382. De naam zou verband houden met het feit dat men er in stenen onderkomens woonde, huizen, in plaats van de toen gebruikelijke plaggenhutten.
Een paar citaten uit één van de historische beschrijvingen maken dat duidelijk: 

klederdracht6
klederdracht6
mutsopzettenopzondagkl
mutsopzettenopzondagkl
omslaghkhkl oude klederdracht_1
omslaghkhkl oude klederdracht_1