Contactgegevens

Lidmaatschap

De bijdrage per jaar is minimaal € 15.00 per persoon of € 17,50 per gezin of voor een organisatie. Voor leden woonachtig in het buitenland geldt een toeslag.

Het lidmaatschap gaat in per 1 januari. De reeds verschenen nummers van de Ratel van de lopende jaargang worden toegezonden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris

of per e-mail: secretaris@historischekringhuizen.nl

                          info@historischekringhuizen.nl

Archief

Achterbaan 82 ('t Schoutenhuis), 1271 TZ Huizen. 

Geopend op maandag van 9.15 uur tot 14.00 uur (toegang via zij ingang).

HuizerMuseumHKH200
HuizerMuseumHKH200

 

Bankrelatie

Rabobank nummer NL50 RABO 0329 9603 69

 

De Historische Kring Huizen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan onze vereniging aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

anbi logo
anbi logo

Fiscaalnummer / RSIN: 8166.01.082