Ratel Archief oud
Hier kunt u het archief bekijken.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad5c19713-1bb7-4acd-a61d-5e0eb87b1cd7
HISTORISCHE KRING HUIZEN NASLAGWIJZER BERICHTENBLAD

ONDERWERP UITG. OMSCHRIJVING AUTEUR - SPREKER - UITGAVE e.d.

A

Aantal inwoners (van Huizen) febr. 08*) In een artikel over o.a. uitbreiding van de gemeente Huizen is ook een overzicht opgenomen over het aantal inwoners van onze gemeente in 1795 waren dit er 1869. In 1940: 10333

Aanleg straatweg febr. 10*) Aanleg van de straatweg Naarden - Huizen (1836-1841) Henk Schaftenaar

Aanspreker jun. 06 Een verhandeling over de wijze waarop vroeger bekend werd gemaakt dat een (buurt)bewoner was overleden Gerda van Zonneveld-Wouda

Actieve-leden-overleg febr. 18 De voormalige werkgroepoverleg bijeenkomsten heet ingaande 2018: Actieve-leden-overleg en heeft daarmee Ewoud Doyer

een veel ruimere opzet. Deze kwam bijeen op 27 februari jl.

Advertentie(s) mei. 17 Collage van advertenties uit de Gemeentegidsen in de jaren 1920/1930

sept. 17 Collage van advertenties uit de Gemeentegidsen in de jaren 1920/1930

dec. 17 Collage van advertenties uit de Gemeentegidsen in de jaren 1920/1930

febr. 18 Collage van advertenties uit de Gemeentegidsen in de jaren 1920/1930

mei. 18 Collage van advertenties uit de Gemeentegidsen in de jaren 1920/1930

sept. 18 Collage van advertenties uit de Gemeentegidsen in de jaren 1920/1930

dec. 18 Collage van advertenties uit de Gemeentegidsen in de jaren 1920/1930

Agenda mei. 02 Vanaf deze uitgave komt er een voortschrijdend opgave van de agenda van de Historische Kring Huizen Wendy van Noppen

Voor nadere informatie zie: Ledenavond(en)

Ambtsgebed febr. 98 Afschaffing van het ambtsgebed bij de opening van de gemeenteraadsvergaderingen Aartje Kruijning-Teeuwissen

Ameland febr. 14*) Gedicht, in het Huizers, over Ameland. Klaas Schipper

Archeologisch(e)

                      - Kamp april 83 Een actieve vakantie van het NJBG voor jongeren in de zomermaanden   - Werkgroep aug. 85 Verwijzing naar enkele lezingen op 11/9, 9/10 en 13/11 a.s.  

jan. 86 Verwijzing naar enkele lezingen op 12/3, 2/4 a.s.

okt. 91 Verwijzing naar enkele lezingen op 8/10 en 12/11 a.s.

   - Werkgem. Naerdincklant okt. 87 Aankondiging van twee lezingen op 13/10 en 10/11 a.s.  

febr. 88 Aankondiging van twee lezingen: 9/3 en 13/4 a.s.

dec. 88 *) Lezing over plaatsnaam en oude geschiedenis van onze streek op 11 jan. '89 Prof.Dr. D.P. Blok

nov. 90 *) Lezing over de ijzerproductie in de vroege Middeleeuwen op de Veluwe op 13 nov. a.s.

Archief dag (landelijk) sept. 10*) Op 16 oktober 2010 is er landelijke archiefdag. Het streekarchief Gooi en Vechtstreek voor Blaricum

Archief Hist. Kr. H'zen april 95 Historische kring Huizen krijgt eigen archief in het Schoutenhuis

juli 95 Vanaf 4 september a.s. is het archief elke maandagavond open gesteld,

sept. 95 Oproep voor hulp om het archief van de H.K.H. toegankelijk te maken. Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

dec. 95 Openingstijd archief H.K.H.: elke maandagavond m.u.v. de tweede maandag v/d maand

B

Baas, Jan mei 89 *) Zie: Wilhelmus

Bakker(s) sept. 15*) Een verhandeling over het beleid dat m.n. veel middenstanders voerden om bij hun klanten ook weer producten Lies Schaap

af te nemen. In dit geval in de bakkersbranche.

Bad Vilbel sept. 84 Bad Vibel nodigt de Hist. Kr. uit voor de traditionele jaarmarkt

Balatum febr. 09*) Enkele advertenties van de Balatum uit 1926 en 1960 Redactie

Beeldenstorm Jan. 87 De Beeldenstorm en Huizen Dhr. M. Heijder

Beeldhouwwerk sept. 14*) Huizerkap als beeldhouwers. Een foto uit De Sumatrapost van 13-08-1934. Bakkers als beeldhouwers.

Bedeling juni 86 Bedeling in het jaar 1763 Dhr. W. A. Beekman

juni 86 Bedeling in het jaar 1902 Gooi- en Eemlander

Begraafplaats (oude) febr. 80 Hoe oud is de muur van de oude begraafplaats ?

sept. 01 Het bestuur zal zich beraden over het in te nemen standpunt t.a.v. de (mogelijke)ruiming

van het zgn. Visserskerkhof

sept. 01 Op 23 oktober zal door dhr. Wim Vlaanderen van de Ver. "de Terebinth" een lezing worden Wim Vlaanderen

gehouden over de Historische waarde van het oude Visserskerkhof

sept. 01 Jan Veerman zal in de komende periode diverse rondleidingen geven op de oude begraafplaats Jan Veerman

sept. 01 De oude algemene begraafplaats van Huizen Jan Veerman

sept. 01 Rondleiding op zaterdag 27 okt. a.s. over de oude begraafplaats o.l.v. Jan Veerman Jan Veerman

nov. 01 Het bestuur steunt de pogingen van de zuster organisaties tot behoud van de oude begraafplaats

mei. 02 Verhandeling van de voortgang van de werkgroep behoud oude begraafplaats Jan Veerman

sept. 02 Een artikel over de oude begraafplaats / visserskerkhof Bond Heemschut

sept. 14 Basisschool de Springplank op excursie (14 mei) naar de Oude Begraafplaats Jan Rebel

Begrafenis sept. 99 *) ´t Regenkleed. Verhandeling rond een begrafenis, in het Huizers Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 01 Een traditionele begrafenis in Huizen Klaas Westland

Begraven sept. 01*) Lezing 'Begraven door de eeuwen heen', onder verantwoordelijkheid van de ver. 'De Terebinth' Wim Vlaanderen

Deze lezing vindt plaats op 23 oktober a.s. in 't Visnet

mei. 14 Sinds kort is er een archief over de twee Huizer begraafplaatsen.

nov. 01*) Terugblik op de lezing Begraven in Nederland. Georganiseerd door de St. Behoud het oude dorp Wendy van Noppen

Bejaardencentrum

                                      - Voor Anker mei. 15*) Een stukje geschiedenis over bewoning in de begin jaren van het bejaardencentrum Voor Anker Klaas Schipper  

Beleidsplan mrt. 91 Beleidsplan van de Hist. Kring Huizen voor 1991

mrt. 92 Beleidsplan van de Hist. Kring Huizen voor 1992

Behoud het oude dorp St. sept. 01 Op 23 okt. a.s. gaat een lezing geven over: Begraven door de eeuwen heen Wim Vlaanderen

nov. 01 De belangstelling voor bovengenoemde lezing was groot. De klederdrachtgroep heeft die avond

een aangepaste show gegeven, die veel waardering kreeg

Belle-winkeltje dec. 07 Het einde van het belle-winkeltje (1982) aan de Wilhelminastraat, hoek E. Ludenstraat Aartje Kruijning-Teeuwissen

Berichtenbladen juni 86 *) Mogelijkheid tot het bestellen van oude jaargangen (1980 - 1985) Fam. Rooth

nov. 89 *) Mogelijkheid tot het nabestellen van berichtenbladen uit voorgaande jaren Fam. Rooth

jan. 92 *) Mogelijkheid tot het nabestellen van berichtenbladen uit voorgaande jaren Fam. Rooth

okt. 93 *) Mogelijkheid tot het nabestellen van berichtenbladen uit voorgaande jaren Fam. Rooth

okt. 93 De eindredactie van het berichtenblad heeft behoefte aan hulp om de

"Werkgroep redactie" meer gestalte te geven. Mw. G.E.E. van Noppen

juni 96 *) Mogelijkheid tot het nabestellen van berichtenbladen uit voorgaande jaren Fam. Rooth

sept. 96 *) Mogelijkheid tot het nabestellen van berichtenbladen uit voorgaande jaren Fam. Rooth

sept. 00 *) Een aantal nieuwe rubrieken worden toegevoegd aan het berichtenblad Bart van Geenen

febr. 01 De vormgeving van het berichtenblad is/wordt gemoderniseerd. Graag suggesties. Wendy van Noppen

Ook worden de leden opgewekt om een naam te bedenken voor ons blad

mei. 01 Het berichtenblad krijgt een nieuwe naam: DE RATEL GAET Ineke van Herwerden-Eendebak

mei. 01 *) De redactie heeft besloten het berichtenblad de RATEL te noemen Wendy van Noppen

nov. 01 De nieuwe lay-out en naam van het berichtenblad is door de leden zeer goed ontvangen

sept. 04 Mogelijkheid tot het nabestellen van berichtenbladen uit voorgaande jaren Wendy van Noppen

dec. 04 Mogelijkheid tot het nabestellen van berichtenbladen uit voorgaande jaren Wendy van Noppen

                       - Redactie(commissie) jan. 94 Eerste redactievergadering berichtenblad H.K.H. op 16 februari a.s. Mw. G.E.E. van Noppen  

mei. 01 *) De redactie heeft besloten het berichtenblad de RATEL te noemen Wendy van Noppen

 - Redactioneel sept. 01 De uitgave nr. 3 van 2001 is geheel gewijd aan rouw en begraven  

Bezetting mrt. 82 *) Werd er in Huizen gevlagd tijdens de Februaristaking ?

mei 89 *) "Dirk de Boer vertelt". Een bezetting verhaal I Dhr. D. de Boer

aug. 89 *) "Dirk de Boer vertelt". Een bezetting verhaal II Dhr. D. de Boer

mei 89 *) "Mijn Engelbewaarder en ik". Mijmeringen over de bezettingsperiode Schipper van de Vrouwe Jannetje

mei 89 *) Op 11 mei 1940 sneuvelde Lambert Westland te Dordrecht

mei 89 *) Zie: Wilhelmus

april 95 *) Onderduik wetenswaardigheden van Prof. Mr. R. Kranenburg (omg. Oud Bussummerweg) Dhr. M. Heijder

Bestuur H.K.H

         - algemeen dec. 97 De vicevoorzitter dhr. Wim Groothoff is een ernstig ongeluk overkomen  

mrt. 99 Verslag secretaris:

Het voorstel om het bestuur terug te brengen naar vier personen heeft geleid tot een

bestuurscrisis. Mw. Kruijning en de heren Van der Hulst en Goos zijn afgetreden.

Kandidaat-bestuursleden zijn nog niet gevonden!

mei. 01 Oproep voor kandidaten voor het bestuur B. J. van Geenen

      - mutaties jan. 92 De heren Knoop en Kranendonk hebben bedankt voor het bestuur  

Mw. Kruijning-Teeuwissen is wnd. voorzitter

jan. 92 *) Dhr. L. Kruijmer heeft het secretariaat op zich genomen

jan. 92 Gevraagd: kandidaten voor het bestuur

mrt. 96 Mw. T. Kruijmer-Vos bedankt voor het bestuur

mrt. 96 *) Mw. A. Kruijning-Teeuwissen is gekozen tot voorzitter

juni 96 *) Dhr. H. van der Hulst Jzn. heeft het secretariaat op zich genomen.

febr. 97 Dhr. L. Kruijmer heeft bedankt voor het bestuur

febr. 97 Dhr. A. Vos treed toe tot het bestuur en wordt de nieuwe penningmeester

mei. 97 Mw. Rooth-Piëst en dhr. A Vos zijn in de ledenvergadering gekozen / herkozen

sept. 97 Dhr. H. v.d. Hulst Jzn. heeft wegens ziekte moeten bedanken voor het bestuur

sept. 97 *) Het echtpaar Schraverus neemt per 15 sept. het secretariaatswerk over

mrt. 98 De heren D. Brugge en L. Goos worden benoemd tot bestuurslid

Dirk Brugge en Lex Goos zijn toegetreden resp. als secretaris c.q. vicevoorzitter

juni. 98 Aartje Kruining en Lex Goos bedanken voor het bestuurslidmaatschap

sept. 10 Per 18 mei jl.. is Ingrid Groothoff de op 26 maart overleden voorzitter Bart van Geenen opgevolgd

                - samenstelling Bestuurssamenstelling per mei 93  

sept. 94 (Incompleet) overzicht van de huidige bestuurssamenstelling

april 95 Vanaf heden wordt in elk berichtenblad de bestuurssamenstelling opgenomen

dec. 98 Secretaris Dirk Brugge noemt wat van de zorgen waarin de H.K.H. momenteel verkeerd.

mei. 99 Het vernieuwde bestuur bestaat nu uit: Bart van Geenen

Voorzitter B.J. van Geenen, secr. D. Brugge, lid mw. A. Kruijning-Teeuwissen,

lid mw. M. Rebel. Dhr. A. Vos blijft ad interim de financiële zaken behartigen.

sept. 06 De heer M. Heemskerk is op de Algemene ledenvergadering gekozen tot bestuurslid van de H.K.H. (5e lid)

Bevolkingscijfers juli 81 De groei van de Gooise bevolking vanaf de 15e eeuw

Bienfait (familienaam) mei. 15*) Het verhaal achter een grafmonument op de oude Begraafplaats Sandra Scholtz en Henk Schipper

Bijenschansen mrt. 82 Locaties van bijenschansen in Huizen (1947) Dhr. A.C.J. de Vrankrijker

Boeken(nieuws) 1980-3 Enkele ledervondsten uit een Middeleeuwse put bij Oud Naarden Mw. Drs. Addink-Samplonius

1980-3 Hoe oud is het ?

1981-1 Huizer vertellingen: "De aauwud vur Kursaauwud" Dhr. H. Rebel

mei 81 **) Overzicht van leverbare boeken over het Gooi

mei 82 Het Gooi bekeken en besproken Uitg. van Holkeman en Warendorf

mrt. 82 Brochure: Rond de Zuiderzee

april 83 In het boek "Rechtsaanvang" wordt een Huizer veearts aangehaald: Uitg. Tjeenk Willink

Wie weet iets van deze veearts?

april 83 De oude Nederlandse maten en gewichten Uitg. P.J. Meertens Instituut

nov. 85 Handleiding voor genealogisch onderzoek Dhr. J.C. Okkema

nov. 85 Gids voor Nederlandse archieven Dhr. W.J. Formsma en dhr. F.C.J. Keetelaar

nov. 85 Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis Dhr. W. Jappe Alberts

april 86 *) "De HUIZEN van de gemeente..........." Eigen publicatie ven de Hist. Kring

nov. 86 Onder dokters handen. (Boek over Bunschoter doctoren van 1645 tot heden) Hist. Ver. Bunscote

nov. 89 Strafrecht en criminaliteit Uitg. De Walburg Pers Zutphen

nov. 89 Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap Uitg. De Walburg Pers Zutphen

mei 90 Hollandse Studiën deel 24: De boeken van de grote of St. Bavokerk Mw. W.C.M. Wusterveld

nov. 90 Van een jaargang van De Nieuwe Gooilander is een boekje samengesteld Dhr. G.L. de Boer

april 92 Geschrift: "Een terugblik op Stad en Lande van Gooiland" Jhr. Ir. L.H. Op ten Noort

Voor belangstellenden te bestellen bij het secretariaat

okt. 92 *) Het molenboekje komt waarschijnlijk nog dit jaar uit

okt. 92 Naarder Eng. Uitgave van de Stichting Vijverberg dhr. H. Schaftenaar

okt. 92 Ach lieve tijd - Duizend jaar het Gooi en de Gooiers (historisch verzamelwerk)

okt. 93 Alle 100 exemplaren van het boek "In Huizen staat een huis" van dhr. Paul Schiffers dhr. P. Schiffers

waarvoor de H.K.H. zich garant heeft gesteld zijn verkocht.

okt. 93 **) Oud Naarden, uitgegeven door de St. Vijverberg Dhr. H. Schaftenaar

mei 94 *) Per 20 mei a.s. verschijnt het boek "DE HUIZER MOLEN"

sept. 94 Help het hoofd boven water houden!! (betreft de visserij begin twintigste eeuw) Drs. mevr. A.E. van de Hulst

juli 95 Vier eeuwen hervormde gemeente Huizen Uitg. Drukkerij Bout

dec. 96 *) Het Huizer Molen boek is in de aanbieding voor fl. 10,== p/s

juni. 98 *) Het boekje over de oude haven en haar geschiedenis is eind mei gereedgekomen

sept. 00 In de serie "Van Gaand tot Staand Want" is een nieuw boek uitgekomen:

De bouwgeschiedenis van de botter Peter Dorleijn

sept. 00 De zoete zee. Fotoboek van de voormalige Zuiderzee

dec. 00 Een uitvoerig overzicht van allerlei (historische/geschiedkundige) aangeboden boeken

mei. 03 Uitgave van een nieuw boek: Huizen, boeren, vissers en bouwers Anton Kos en Karel Loef

mei. 03 Naar aanleiding van de uitgave van het boek: Huizen, boeren, vissers en bouwers geeft Jaap Schaap Jaap Schaap

een andere kijk op de bij een foto gepubliceerde tekst

okt. 03 De heer K.A. Klein heeft een andere visie op de tekst van Jaap Schaap over het hierboven vermelde onderwerp Klaas Albert van Klaas van Dirk van Grietje Kluiver

febr. 08 Recensie over het boek: ERFGOOIERS, TEN EEUWIGE DAGE door Anton Kos en Karin Abrahamse Wendy van Noppen

dec. 10*) In het najaar 2010 is een fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Lindenlaan. Uitgave drukkerij Bout Wendy van Noppen

dec. 11*) In het najaar 2011 is een tweede fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Oude Kerk. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 12*) In het najaar 2012 is een derde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving De Molenberg. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 13*) In het najaar 2013 is een vierde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Naarderstraat. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 14*) In het najaar 2014 is een vijfde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Oude Haven. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 15*) In het najaar 2015 is een zesde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Zenderwijk. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 16*) In het najaar 2016 is een zevende fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Oostermeent Uitg. Bout Wendy van Noppen

febr. 11 Gezocht boeken over Huizen. Regelmatig is er vraag naar (oude) boeken en boekjes over Huizen. Wie heeft Dirk Brugge

dergelijke boeken over? Reactie graag aan Dirk Brugge.

sept. 13*) Mogelijkheid om voor in te tekenen op het binnenkort uit te geven boek: 'Uitgetekend, portret van een Huizer Dick Schaap

visser' van Dick Schaap

sept. 14 Recensie van het door Dick Schaap geschreven boek: 'Uitgetekend, portret van een Huizer visser'. Wendy van Noppen

Boekbespreking febr. 16*) Boekbespreking over het onlangs uitgegeven boek over Gevelstenen. Janny Stevens-Melein

dec. 17 Boekbespreking van het onlangs verschenen boek: De Burgemeesters van Huizen, 1813 - 2017 Janny Stevens-Melein

Boekweit juni. 98 Boekweit, het voedsel voor de gewone man Ria Spoelder-Boertjes

Boerenbedrijf april 95 Het boerenbedrijf in Huizen Dhr. T. Kos

juli 95 Het boerenbedrijf in Huizen, wat werd er op de eng verbouwd? Dhr. T. Kos

sept. 17*) Overgenomen uit het berichtenblad van de HKH van 2 juli 1995 (zie hierboven) T. Kos

Met name het gedeelte over de Boerenleenbank

sept. 95 Het boerenbedrijf in Huizen Dhr. T. Kos

Boerenleenbank febr.17 Historie van de Boerenleenbank in Huizen Deel 1

febr. 17 Recent hebben de HKH en het Huizermuseum enkele interessante schenkingen ontvangen van de Rabobank Huizen.

febr. 17 Bewijs van aansluiting van de Boerenleenbank bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank 1905

febr. 17 Bijvoegsel Nederlandsche Staatscourant m.b.t. de oprichting van de Boerenleenbank in Huizen op 18 maart 1905

febr. 17 Notulen van de 1e algemene vergadering van 24 maart 1905 van de Boerenleenbank in Huizen

mei. 17 Historie van de Boerenleenbank in Huizen Deel 2

mei. 17 Advertentie van de ledenvergadering van de Huizer Boerenbond

mei. 17 Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Boerenleenbank te Huizen vastgesteld op 24 maart 1905

mei. 17 Twee advertenties van de Boerenleenbank in Huizen in het kader van het 50-jarig jubileum van de bank

sept. 17 Historie van de Boerenleenbank in Huizen Deel 3

sept. 17*) Levensbeschrijving van Dirk Dolman. Secretaris en kassier van de Boerenleenbank Sandra Scholtz-Bunschoten

sept. 17 De Boerenleenbank in Huizen. In de herinneringen van Tijmen Kos (1897 - 1973) T. Kos

sept. 17*) Overgenomen uit het berichtenblad van de HKH van 2 juli 1995 T. Kos

Met name het gedeelte over de Boerenleenbank

Boerenwagen dec. 97 *) De gemeente Huizen heeft de H.K.H. een boerenwagen geschonken Dhr. H van der Hulst Pzn.

febr. 98 De boerenwagen moet worden gerestaureerd. Gezocht wordt naar sponsors en vaklui Dhr. H van der Hulst Pzn.

sept. 98 De restauratie van de boerenwagen is het eerst volgende project van aanpak

Naarstig wordt gezocht naar sponsors en hulp bij de restauratie

Boerderij(en) 1980-4 Boerderij onderzoek Dhr. C.R. van Kooij

okt. 87 Wie kan iets vertellen over ("de antiekboerderij") aan de Meentweg 22 ?

febr. 02 Het boerderij project is van start gegaan. (2003 staat in het teken van de boerderij)

mei. 02 Het boerderijproject verloopt voorspoedig Dhr. B.J. van Geenen

okt. 03 Historische verhandeling over boerderijen in Huizen. Deel 1 Klaas Westland

dec. 03 Historische verhandeling over boerderijen in Huizen. Deel 2 Klaas Westland

sept. 08 Foto van een onbekende boerderij uit Huizen. Wie weet waar deze heeft gestaan? Wendy van Noppen

dec. 08 Diverse reactie op de hiervoor genoemde 'boerderij'. Het blijkt helemaal geen boerderij te zijn geweest

maar een lang woonhuis aan de Langestraat hoek Plaveenseweg. E.e.a. wordt aangevuld met krantenartikelen

over de zorgen van omwonenden die, nadat het pand al zo lang leeg staat, bang zijn voor brandstichting

dec. 18*) Model op schaal van boerderij Achterbaan 76 Huizen. (Huis met de trapgevel) Ineke Westdorp-van Oostveen

dec. 18 Oproep voor informatie over de bewoners/eigenaars van Achterbaan 76, de boerderij met de trapgevel Ineke Westdorp-van Oostveen

Boete febr. 11*) Boete n.a.v. het zingen van het Wilhelmus op 31 augustus 1941 Fred Schraverus

Bodebus okt. 81 Artikel over de Bodebus Dhr. Achterberg

Bokkings sept. 84*) Zie Gooise tram

Bomen

                                                                                                         - Beuk febr. 96 *) Wie weet hoe oud de beuken zijn bij het oude tolhuis op de Naarderstraat? Dhr. H. van der Hulst Pzn.   - Boomplantdag nov. 90 *) Gedicht over boomaanplant door de jeugd aan de Blaricummerstraat in 1949 Dhr. Gijs Vos  

Bos Henk dec. 98 *) In het museum "het Schoutenhuis" is er een tentoonstelling over de Huizer

kunstschilder Henk Bos.

   Botter(s) / St. Huizer Bottersmei. 99 *) Het verhaal van een Huizer Botschuit 1883 - 1955 Dhr. W. Wijnbelt  

nov. 01*) De ramp met de HZ 234 op 8 februari 1906 Klaas Westland

febr. 02 *) Er zijn n.a.v. bovengenoemd artikel diverse reactie bij de redactie binnengekomen Wendy van Noppen

okt. 03 De botter Lucie. Een oude bekende terug in Huizen. Deel 1 Paul Ott

dec. 03 De botter Lucie. Een oude bekende terug in Huizen. Deel 2 Paul Ott

okt. 05 Botter H 52 in 1925 vergaan P. Westland

juni. 06*) De HZ 45 weer thuis. De geschiedenis rond deze botter. (Deel 1) Dick Schaap

sept. 06*) De HZ 45 weer thuis. De geschiedenis rond deze botter. (Deel 2) Dick Schaap

dec. 06*) De HZ 45 weer thuis. De geschiedenis rond deze botter. (Deel 3) Dick Schaap

mei. 07*) Correcties en aanvullingen op de artikelreeks over de HZ 45 Dick Schaap

dec. 07*) De afslager genoemd in vorenstaande artikelreeks heet niet Jacob Kos maar Klaas Kos Andries Schaap

mei. 09*) Het verhaal van de VN 66 (ex HZ 73) Henk Rebel

sept. 09*) De Hz 108 gaat naar Amerika in het kader van het 400 jarig bestaan van New York Wendy van Noppen

mei .14*) Een historisch overzicht van de herkomst van de HZ 92 Klaas Westland

mei. 15*) Schimmel in de HZ 108. Oproep tot financiële ondersteuning voor onderhoud van de botter

sept. 15*) Verslag over de voortgang van de restauratie van de HZ 108

dec. 15*) De HZ 108 drijft weer. De komende tijd volgt de afwerking. Op 22 april volgt de feestelijke inhaling.

febr. 16*) Op 2 januari jl. ging de gerestaureerde botter, HZ 108, weer te water. 22 april volgt de feestelijke inhaling

mei. 16*) Op 23 april jl.. is de HZ 108 feestelijk ingehaald. 18 juni open botterdag, 17 sept. Havenfestival

sept. 16 Op 17 sept. Kan men weer deelnemen aan bottertochtjes. Tevens zijn er ook enkele avondtochtjes

febr. 17 Er is een Coöperatieve Vereniging Zuiderzee Span U.A. opgericht. Dit ter voorkoming dat kennis over Botters en

                     de visserij verloren gaat.  

Een ander nieuw initiatief is de oprichting van een jeugdafdeling die tot doel heeft overdracht van kennis,

vaardigheid en ervaring m.b.t. botters te bewerkstelligen.

mei. 17 Enkele data van de vele activiteiten van de Stichting Huizer Botters

sept. 17 Havenvestival op 16 september a.s. Thema: Veiligheid op het water

Botterdag mei. 11*) St. Huizer Botterdag zoekt vrijwilligers voor 16 en 17 sept. 11 voor diverse activiteiten

Botschuit mei. 99 *) Het verhaal van een Huizer Botschuit 1883 - 1955 Dhr. W. Wijnbelt

sept. 99 Aanvulling op het verhaal van een Huizer Botschuit (mei 99) Dhr. W. Wijnbelt

Bouwwerken juni 88 *) Zie: Industriële bouwwerken

Braal de A. dec. 17 Een stukje levensgeschiedenis van dhr. A de Braal, onderwijzer in Huizen van 1905 -1942.Tevens de tot standkoming van de oprichting van de 'scholen met de Bijbel'

Brand mei 87 *) Zie: Historische archiefstukken

           - algemeen dec. 12*) Drie winkelwoonhuizen aan de Voorbaan in 1938/39 door brand verwoest   - spuit juni 86 Aankoop van een brandspuit in het jaar 1722 in Huizen Dhr. W.A. Beekman  

Breijer, Frederik dec. 15 *) Een nieuwjaarswens, van een lantaarnopsteker, voor B & W en de Raad van Huizen Frederik Breijer

febr. 16 *) Vervolg op nieuwjaarswens. Informatie over Frederik Breijer en een foto van zijn grafsteen

Brieven........ sept. 84 Brief uit 1820 aan de Schout van Huizen Dhr. M. Heijder

okt. 87 Dankbetuiging brief van de Gouverneur aan de Burgemeester van Huizen betreffende hun inzet bij de redding Dhr. M.P. Rooth

van opvarenden van een zinkend vaartuig

dec. 87 Brief van de Gem. Huizen aan o.a. de gem. Ermelo over vermissing van twee vissers B & W van Huizen

juni 88 Brief in het Huizers van twee leden uit CANADA Teuntjen en Ebbetjen

febr. 09*) Brief inzake correctie over de afkomst van mw. Tiegelaar-Staalman. Zie teven onder gedichten. Frederika de Bock - de Bruin

sept. 09*) Brief van 15 oktober 1979 inzake o.a. de bestuurssamenstelling van de Hist. Kring Huizen C.J. van Lindhout

Briefwisseling

           - Meutjen Aartjen jan. 83 Briefwisseling tussen tante (in Huizen) en nicht (in Ermelo) Mw. A. Kruijning-Teeuwissen   - Nicht Jannetjen april 83 Antwoord van nicht Jannetjen op de brief van meutjen Aartjen Mw. J. Rebel-Gooijer  

Deze briefwisseling is een vaste rubriek in het berichtenblad

okt. 92 Laatste brief van nicht Jannetjen aan meutje Aartjen

Briel Den febr. 05*) Kennelijk is er wat verwarring over wanneer het toneelstuk "De inneming van Den Briel" in Huizen is opgevoerd Wendy van Noppen

Wendy van Noppen heeft het uitgezocht: augustus 1923

Businger dec. 17 *) In deze aflevering is een portret opgenomen van een (Huizer?) man getekend door Leopold Businger Wendy van Noppen

Businger vestigde op latere leeftijd aan de Crailoseweg 20 als tandarts

Bussem, Oud- okt. 83 *) Beschrijving van de wandeling op het landgoed Oud-Bussem op 10 sept. jl.

sept. 86 Verhandeling over het landgoed Oud-Bussem en omgeving Mw. W. van Noppen

nov. 86 *) Zie: Zandafgraving

C

Canadees mei. 05*) De Hollandse Canadees - Herinneringen aan de meidagen van 1945 Henk van der Hulst Pzn.

"Censura Morum" febr. 90 Een merkwaardig geval van "Censura Morum" te Huizen in 1645

Cokestransport nov. 86 Transport van 600 ton cokes uit Hilversum via de Huizerhaven naar Zwitserland Dhr. A.D. van Noppen

Correspondentie -1 sept. 02 Brief over o.m. de grens met Naarden langs het Grenspad en oorlogsherinneringen Mw. Gerda van Zonneveld - Wouda

Correspondentie -2 sept. 02 Brief over de woning van Marten Koopman (zie Ratel 1 & 2 van 2002 ) Dhr. H. Koopman

Coster april 86 *) Zie: Ordonnantie

Cursus april 84 Historisch onderzoek voor amateurs (wintercursus) Rijksarchief Noord-Holland

okt. 93 Krantenbericht over een cursusprogramma van de Volksuniversiteit in 1947

                   - Geschiedbeoefening sept. 96 Cursus programma 96/97 van de St. Regionale Geschiedbeoefening N-Holland   - Heemkunde febr. 93 *) Terugblik op de zeer geslaagde cursus Heemkunde, najaar '92 Mw. A. Kruijning-Teeuwissen   - Historische interviews okt. 93 Nederlands Centrum voor Volkscultuur geeft deze cursus, Lucasbolwerk 11 Utrecht  

mei. 01 Kennismakingscursus (oktober) over verschillende aspecten van het Gooi Hennie Lamark

D

Daklijsten 1980-4 Resultaten van een onderzoek naar daklijsten Dhr. C.R. van Kooij

Denker de jun. 06*) Een verhandeling in Gooisch/Huizerdialect van 15 november 1764 aan de redactie van 'De Denker' Crelis Daniels Gooyer

Dialect juni 96 *) Zie: Huizer dialect

Dialect(werk)groep Zie: Huizer dialect(werk)groep

Dialecten dag mei. 03 Op 22 maart 2003 vindt de zevende Nederlandse Dialecten dag plaats in Middelburg Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

Dichtbundel sept. 00 Uitgave vaan een nieuwe dichtbundel van Henk Rebel "Zwart op Wit" Henk Rebel

Dierennamen 1980-3 *) Zie: Huizer dialect

Documentatiemateriaal jan. 92 Oproep voor (historisch) documentatiemateriaal van Huizen e.o.

Dolman Dirk sept. 17*) Levensbeschrijving van Dirk Dolman. Secretaris en kassier van de Boerenleenbank Sandra Scholtz-Bunschoten

Dorpspastor mei 89 *) Een dorpspastor in oorlogstijd ( zie tevens bij trefwoord Wilhelmus) Dhr. G. Wentzel

Dorpsberichten mei. 01 Gerrie Otten is een koninklijke onderscheiding verleend

mei. 01 Door inspanning van de St. Behoud het Oude Dorp zijn historische lantaarnpalen geplaatst

mei. 01 Aan de Havenstraat worden in september, enkele voormalige bokkingrokerijen gesloopt

mei. 01 De oude havenpier wordt binnenkort gesloopt

mei. 01 Het oude visserskerkhof wordt nog steeds bedreigt met ruiming

mei. 01 Foto Monument 2000. Een impressie van het leven in 2000

Dominee V. Wijhe okt. 93 *) Levensgeschiedenis van de eerste Huizer predikant van de N.P.B. Mw. J. de Boer-van Soelen

Donatie febr. 98 Een donatie van de vereniging van gepensioneerden van Koninklijke Shell is ontvangen

Doop dec. 97 *) Huizer zeeman bij de doop van prinses Margriet Bep de Boer

Doopsgezinden dec. 17*) Op 31 oktober 2017 hield Albert Scheer een lezing over: Doopsgezinden in Huizen. Dit in het kader van Albert Scheer

500 jaar Reformatie in Huizen. Een samenvatting van deze lezing is opgenomen in deze aflevering

zie tevens: Reformatie, hoe Huizen protestant werd.

E

E-mailadressen sept. 16 Verzoek van de secretaris aan de leden om hem hun e-mailadressen door te geven. Dit ter optimalisering Jan Rebel

van de contacten

dec. 16 Hernieuwd verzoek om e-mailadressen aan het secretariaat door te geven

Eempolder mrt. 85 *) Fietstocht door de Eempolder op zaterdag 27 april a.s.

mei 85 Terugblik op de fietstocht door de Eempolder op zaterdag 27 april jl. Dhr. C.J. Lindhout

Educatieve project mei 87 Er wordt gewerkt aan een programma, bestemd voor de basisscholen Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

okt. 87 Bedankbrieven van schoolkinderen n.a.v. een "Historisch" project Enkele leerlingen van de Montessorischool

juni 88 Bedankbrieven van enkele schoolkinderen Enkele leerlingen van de basisschool "De Kijer"

aug. 88 Reacties van schoolkinderen n.a.v. een bezoek aan het bakkerijmuseum en de boerderij Enkele leerlingen van de Beatrixschool

Erfgooiersvergadering aug. 89 Krantenbericht over een erfgooiersvergadering in augustus '53 Gooi- en Eemlander

Engelbewaarder mei 89 *) "Mijn Engelbewaarder en ik". Mijmeringen over de bezettingsperiode Schipper van de Vrouwe Jannetje

Epidemie april 83 In 1654 was er in Huizen een (pest)epidemie. Wie weet daar iets meer van ?

aug. 83 Nadere informatie over deze rampzalige epidemie Dhr. Lambert Rijckszoon Lustigh

Ereleden dec. 04 Op het 25 jarig jubileum van de Historische Kring zijn zes ereleden benoemd, t.w.: Hendrik Rebel (Haindrik

van 't Noordereinde), Dhr. G.J. Knoop: oud voorzitter, Dhr. P. Wiersma: Genealogisch archief,

Mw. W. Wiersma-Bos: archief, Mw. J. van Geenen-van den Berg: coördinatie klederdrachtgroep en

Mw. Van Noppen: redactie van het berichtenblad/de Ratel

dec. 09 Op 19 september is Jan Rebel, vanwege zijn grote inzet, benoemd tot erelid van de Historische Kring Huizen

mei. 10**) Op de ledenvergadering van 25 mei 2010 is postuum de voorzitter Bart van Geenen benoemd tot erelid

Eveneens is op diezelfde datum Aartje Kruijning-Teeuwissen tot erelid benoemd

mei. 16 Ria Westland en Dirk Brugge krijgen op de ledenvergadering van 17 mei 2016 het erelidmaatschap van de

Historische kring Huizen. Dit i.v.m. hun afscheid als bestuurslid van de HKH, respectievelijk als penningmeester

en secretaris

Erica okt. 87 *) Verhandeling over Huize Erica, aan de Naarderstraat Dhr. M. Heijder

dec. 09 Een stukje geschiedschrijving over Huize Erica en omliggend gebied Henk Schipper

ESKAF juni 96 *) Verzoek om inlichtingen over de plateelschilders bij de Eskaf/potterie de Driehoek

sept. 15*) Een cadeau ter gelegenheid van een 12 ½ huwelijk van de ESKAF Beb de Boer

Excursie dec. 92 **) Woensdag 17 febr. 93 een lezing over onderstaande excursie op 5 juni 93 Prof. Leupen

Bustocht naar Thorn en Zoutleeuw (B) op 5 juni a.s.

febr. 93 Herinnering aan de lezing en de excursie. Zie dec. 92

jan. 94 Dinsdag 22 febr. 94 een lezing over onderstaande excursie op 11 juni 94 Prof. Leupen

Bustocht naar Twente voor o.m. bezoek aan Weerselo, Oldenzaal en Denekamp

mei 94 *) Historische en geografische fietsexcursie op zaterdag 11 juni a.s.

dec. 94 Maandag 20 februari '95 een lezing over onderstaande excursie (zie ook ledenavond)

Bustocht o.a. naar Susteren Z. Limburg georganiseerd door T.V.E. op 22 april a.s.

dec. 03*) Verslag van de excursie naar de strafgevangenis in Veenhuizen op 21 oktober jl. Ria Westland-Rebel

dec. 07*) Verslag van de excursie naar Urk in september jl. An van Geenen

sept. 09*) Wandeling in de Amsterdamse binnenstad op zaterdag 6 juni 2009 Janny Rebel-Gooijer

dec. 10 Verslag van de excursie naar de Zaanse Schans op 2 oktober '10. Foto's van Willemien van Wessel-van As Henny Hannaart

dec. 11 Verslag van de excursie naar Amsterdam in het kader van de VOC op 3 en 9 sept. jl. Foto's van Willemien van Wessel- Henny Hannaart

van As, Sandra Scholtz-Bunschoten en Joop Eken

dec. 12 Verslag van de excursie naar Amsterdam waarbij o.m. een rondvaart werd gemaakt en de Noord-Zuidlijn, Fokke Dijkstra en Henriek Dijkstra-van der Sloot

ondergronds, werd bezocht.

dec. 13 Verslag van de excursie naar Amersfoort van 24 augustus 2013. Fokke Dijkstra en Henriek Dijkstra-van der Sloot

dec. 14 Verslag van de excursie naar Haarlem op 6 september 2014 Fokke Dijkstra en Henriek Dijkstra-van der Sloot

dec. 15 Verslag van de excursie naar Paleis Het Loo in Apeldoorn op 3 oktober 2015 Fokke Dijkstra en Henriek Dijkstra-van der Sloot

mei. 16 Uitnodiging voor de jaarlijkse excursie. Deze keer gaat de reis naar Schokland en wel op 3 september a.s.

dec. 16 Verslag van de excursie naar het voormalige eiland Schokland op 3 september 2016 Fokke Dijkstra en Henriek Dijkstra-van der Sloot

dec. 16 Een tweede verslag, maar dan in het Huizerdialect, over de excursie naar Schokland van 3 september 2016 Alex van Kees van Wessel Spek

dec. 17 Verslag van de excursie naar Broek in Waterland op 26 augustus 2016 Fokke Dijkstra en Henriek Dijkstra-van der Sloot

mei. 18 Uitnodiging voor de jaarlijkse excursie. Deze keer gaat de reis naar het Cultuur-Historisch Veenmuseum in

Vriezenveen op zaterdag 25 augustus a.s.

dec. 18 Verslag van de excursie naar het Veenmuseum in Vriezenveen op 26 augustus jl. Fokke Dijkstra en Henriek Dijkstra-van der Sloot

Expositie(s) Zie: Tentoonstelling

F

Familieverhalen dec. 95 Ooitjen en Grôvader (deel 1) Dhr. T. Kos

juni 96 Ooitjen en Grôvader (deel 2) Dhr. T. Kos

sept. 96 Ooitjen en Grôvader (deel 3) Dhr. T. Kos

dec. 96 Ooitjen en Grôvader (deel 4) Dhr. T. Kos

mei. 08*) Een verhaal over een Huizer familie (Lambert Westland) Aartje Kruijning-Teeuwissen

Februaristaking mrt. 82 *) Werd er toen in Huizen gevlagd ?

dec. 13*) Viering 200 Koninkrijk de Nederlanden van 30 november 2013 t/m 26 september 2015 Wendy van Noppen

febr. 14*) In het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is een officieel programmaboekje gevonden. Wendy van Noppen

Het betreft de feestelijkheden op maandag 25- en dinsdag 26 augustus 1913. De feestcommissie geeft een overzichtelijk

en uitgebreide opsomming van alle activiteiten en medewerkers over deze twee dagen.

mei. 14 *) Aanvulling over de viering van het 100 jarig jubileum van het Koninkrijk der Nederlanden. Het betreft o.m. een Wendy van Noppen

verhandeling over een reizende bioscoop die op 26 augustus 1914 een film vertoonde.

sept. 14*) Op 25 augustus 1913 (festiviteiten 100 jaar Koninkrijk) is er een optocht door Huizen georganiseerd. In dit artikel Lies Schaap

kunt u ruim 100 jaar later in gedachten nogmaals de route van deze optocht volgen

Fiets

                                                                                                - tocht mrt. 85 *) Zie: Eempolder  

febr. 02 *) Fietstocht voorstelling van Naarden Klaas Westland & Hans van Wieringen

febr. 06*) Fietstocht langs de Leeuwenpalen op de grens van Noord-Holland en Utrecht Harmen Kos

   - excursie mei 94 *) Historische en geografische fietsexcursie op zaterdag 11 juni a.s.  

mei. 01 Op 3-11-01 vindt een fietsexcursie plaats: Naar de resten van de voorstelling van Naarden J.S. van Wieringen

sept. 01 Fiets excursie: Zie hierboven

mei. 15 Fietsexcursie in de omgeving van Huizen onder leiding van Jan Rebel Jan Rebel

sept. 15 Opnieuw een fietsexcursie in de omgeving van Huizen onder leiding van Jan Rebel. Jan Rebel

febr. 16 Op 30 april a.s. is aan de westkant van Huizen de volgende historische fietstocht. Jan Rebel

mei. 16 op 30 april (10.00 uur) fietstocht langs in de omgeving van Huizen Jan Rebel

sept. 16 op 24 september weer een historische fietstocht o.a. langs een grafheuvel. Jan Rebel

Financiële zaken dec. 97 *) Huizer Gemeentezaken. Financiële geschiedenis van Huizen in 1930 De Belt (Laren)

Floris Vos mei. 08*) Floris Vos - een bekende erfgooier Harmen Kos

Foto sept 94 *) Oproep aan lezer om namen op te geven van herkenbare personen op een foto

van de "Christelijke Jongelings Vereniging Samuel" uit 1910

dec. 95 Vraag: Ter gelegenheid is (bijgaande) foto gemaakt ?

Afbeelding betreft een feestelijk versierde boerenwagen met div. personen

sept. 96 Reactie op de foto in het blad van dec. 95

mei. 97 Foto van o.a. Gezina de Lange. Wie zijn de andere personages?

sept. 97 Foto uit 1938 bij een kiosk aan de Flevolaan. Wie zijn de personages?

dec. 97 Foto van kruiend ijs in 1924 voor de kust van Huizen

dec. 97 Diverse foto van klederdrachten in de Oude kerk van Huizen tijdens de monumentendag

dec. 98 Personeelsfoto van de LTS, Willem Wiegersschool. Wie staan op deze foto?

dec. 98 Foto van Gerrit van Amstel uit ± 1900 in Huizer pak aan de besneeuwde haven

sept. 98 Foto uit Katholieke Illustratie van okt. 1926 betreffende een overstroming van de

Zuiderzee bij Huizen

mrt. 99 Foto uit 1923 uit toneelstuk "de inname van Den Briel" Wie staan op deze foto ? Piet Wiersma

mrt. 99 Foto´s uit Katholieke Illustratie, febr. 1927 van een bruidspaar met hun gasten

Wie zijn de personages op deze foto´s? Dhr. G.L. de Boer

mei. 99 *) Foto van het personeel van de gasfabriek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan in 1939

sept. 99 Foto(± 1936) van ijsboer Pieter Kos

sept. 99 Foto van het pand van Hoogvorst (hoek Kerkstraat Oude raadhuisplein)

sept. 99 Wie kent deze familie ?

sept. 99 Foto van het voormalige gemeentehuis bij de muziektent

sept. 99 Foto van een blok woningen en een groep kinderen. Waar is deze foto gemaakt en wie

staan op deze foto?

sept. 00 Foto van de vrouwenbond uit 1930 voor de Nieuwe Kerk

Wie kan de ontbrekende namen invullen?

febr. 01 Een tweetal foto ´s uit ± 1916. Wie zijn de personages?

mei. 01 Foto van een groep mannen die zand verwerken, hoek Crailoscheweg/Naarderstraat (1932-'38)

sept. 01 Wie weet iets meer over deze foto van het echtpaar Visser (Annepeu)?

sept. 02 Personeelsfoto van de Firma Kuhn & Co. Wie weet de namen van de andere personen? Goos Kriek

febr. 03 Op basis van informatie van mevrouw J. Rebel-Barmentlo geeft Jaap Schaap een toelichting op foto's Jaap Schaap

gemaakt tijdens de Wereldjamboree in 1937.

okt. 03*) Foto van het Huizer Kamerkoor uit de jaren vijftig, toegelicht met de namen G. van Zonneveld - Wouda

febr. 05 Een foto met een 6-tal vrouwen/meisjes genomen aan de Meentweg (1930).

Enkele persoonsnamen zijn niet bekend. Wie weet de ontbrekende namen? Reacties: Ad Welten

dec. 09 Foto gezocht van Dirk Kerkmeester die leefde van 1828 - 1905 in Huizen, geh. met Pietertje Vos Maurits Verhoef

dec. 09 Foto van de uitgaande oude kerk in Huizen uit ongeveer 1930. Enkele namen zijn bekend. Wie zijn de anderen? Aartje Kruijning-Teeuwissen

mei. 10 Twee foto's van de (oude) haven en de voormalige pier

dec. 10 Fotoreportage van het grutterspand Kos, dat voorheen aan de Kerkstraat 17 stond. Ter hoogte waar nu het winkelcentrum rond de HEMA is gevestigd

febr. 11 Foto's van (inmiddels) afgebroken panden aan de Lindenlaan waar nu Scheer en Foppe en AH zijn gevestigd

febr. 11 Oproep over de locatie van een bijgaande foto. Graag reactie aan het secretariaat.

mei. 11*) Reactie op de foto (van de onbekende plek) uit het februarinummer. Leo Klein weet te vertellen dat het de Leo Klein

locatie was waar voorheen garage Van Vliet stond aan de Vijfhoekstraat 32

mei. 11*) Tentoonstelling foto's van de Huizerklederdracht In de Trappenberg Crailoseweg 116 Huizen, van 26 juni - 31 augustus '11

sept. 11*) Aanvullende informatie over locatie op de foto van Vijfhoekstraat 32

dec. 12*) Drie winkelwoonhuizen aan de Voorbaan in 1938/39 door brand verwoest

febr. 13 Foto van het bestuur van de schoolvereniging Eben Haezer uit 1934, incl. de namen van deze personen

febr. 13*) Foto's van het werkverschaffingsproject uit 1940 over het gebied Sijsjesberg/Sijdjesberg

febr. 13 Foto uit 1940 van Ebbetje Rebel Visser en Jannetje en Willem Vlaanderen en hun kinderen bij het tramstation

                                                          aan de Naarderstraat  

mei. 13*) Twee foto's van de in 1927 in gebruik genomen zenderinstallatie in Huizen voor radio Phohi.

mei. 13 Twee foto's van de Gooische stoomtram die in 1940 ten gevolge van brandstofschaarste weer zijn ingezet.

dec. 13*) Een viertal foto's van muurankers met verwijzing naar de adressen Sandra Scholtz en Henk Schipper

febr. 16*) Foto in het Woordenboek Huizer Dialect. Zie rubriek; Foto Lies Schaap

Lies Schaap laat weten dat op de foto op pag. 77 haar moeder en grootmoeder staan. Tevens geeft ze een verhandeling

over de tot standkoming van foto's in die tijd.

       - reacties op foto ´s dec. 97 Reactie op de foto van o.m. Gezina De Lange. Alle personen zijn herkend Jan Veerman  

dec. 98 Reacties op de foto´s van dec. 95, en mei 97. Zie hierboven. Piet Wiersma

sept. 99 Reactie op foto´s van een bruidspaar met gasten (mrt. ´99) Jaap Schaap

dec. 99 Reactie op de foto van sept. 99 (blok woningen met kinderen)

De woningen stonden aan de Lindelaan/hoek Engweg (thans garagebedrijf)

dec. 99 Reactie op de foto van sept. 99.

Betreft trouwfoto van 30 dec. 1930 aan de Plaveenseweg 14 van de families Bakker Geertje Zwart-Bakker

febr. 00 Nogmaals een reactie op foto´s van een bruidspaar met gasten (mrt. ´99) Jan Veerman

Het bruidspaar is het echtpaar Klaas Kos en Geertje Schram

In latere publicaties was er verwarring over de naam Kos of Vos. Kos is correct

mei .03 Naar aanleiding van de publicatie van Jaap Schaap. (zie rubriek 'foto' febr. 03) zijn

nog enkele personen herkent. c.q. een rectificatie op de tekst.

Fotoboek dec. 10*) In het najaar 2010 is een fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Lindenlaan. Uitgave drukkerij Bout Wendy van Noppen

dec. 11*) In het najaar 2011 is een tweede fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Oude Kerk. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 12*) In het najaar 2012 is een derde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving De Molenberg. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 13*) In het najaar 2013 is een vierde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Naarderstraat. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 14*) In het najaar 2014 is een vijfde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Oude Haven. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 15*) In het najaar 2015 is een zesde fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Zenderwijk. Uitg. Bout Wendy van Noppen

dec. 16*) In het najaar 2016 is een zevende fotoboek uitgekomen: Oud Huizen in beeld, omgeving Oostermeent Uitg. Bout Wendy van Noppen

Flevoland sept. 96 *) Zie: Jaarprijs

sept. 99 Enkele publicaties van het Soc. Hist. Centr. Voor Flevoland

Fotograaf april 92 *) De H.K.H. zoekt een fotograaf voor het vastleggen van historische objecten

G

Gasfabriek mei. 99 *) Foto van het personeel van de gasfabriek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan in 1939

mei. 99 Artikel over de gasfabriek uit de periode rond 1939 J.Th. Schlüter

Gebouwen april 81 Verzoek om medewerking voor inventarisatie van bouwwerken en bouwsels in Huizen

Gedenktekens mei 80 Verhandeling over enkele gedenktekens in Huizen

Gedicht(en) mei 80 Wijshait

dec. 88 "De Oude Kerk weer open" (na restauratie in 1958) Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk rebel)

mei 89 Oorlogsgedicht Uit "Celdroom"

nov. 90 *) Zie: Boomplantdag

febr. 91 De vijfduizendste(inwoner) Dhr. Gijs Vos/Huizer courant

mei 91 De Gooische Stoomtram verdwijnt Dhr. H. Rebel

jan. 92 Huizen N.H. (omstreeks 1925) Mw. C.J. Tiegelaar-Staalman

okt. 92 Lustigen, rustigen Huizer boer Dhr. A.J. de Bull, 1882

mei 93 Huysen (gedicht van J. Boerhout onder pseudoniem: Jacob Cats' neef) Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk Rebel)

dec. 94 "Bij de eupening van de nijwe leeszaal" Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk Rebel)

april 95 DENKEND AAN DE DODEN een gedicht voor 4 mei Dhr. Wim Pendrecht

sept. 95 Nijt nijuwsgierig Aartje Kruijning

sept. 95 *) Ode aan het IJsselmeer Hillie Wolthuizen-Koolhaas

dec. 96 Tijd Dhr./Mw. M. Vasalis

febr. 97 Wijnter Aartje Kruijning

dec. 97 Tweede gedicht over de Wijnter Aartje Kruijning

febr. 98 Eerlijk êzaid Aartje Kruijning-Teeuwissen

febr. 98 Ja, Ja Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 98 Klaeren in de herfst Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 98 De klederdracht van Huizen Henk Rebel

sept. 99 Stulle wezen Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 99 Boerejonges Aartje Kruijning-Teeuwissen

juni. 00 M´n eerste óptreden in Huizerdracht Adrie Kruijmer-Kooij

juni. 00 Een daggie weg Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 00 De Molensteen Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk Rebel)

sept. 00 De Klokkesteen Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk Rebel)

sept. 00 De stenen kogel Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk Rebel)

dec. 00 Nooit vergeten! Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 04 De ballade van de Huizer haven 1854 -1954 Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk Rebel)

febr. 07 De Heide N. Jaarsma

mei. 07 Een gedicht in het Huizerdialect Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 08 Een gedicht over Huizen (omstreeks 1925). Zie tevens Huizer dialect(werk)groep dec 08. Mw. C.J. Tiegelaar-Staalman

febr. 09*) Correctie, in de vorm van een brief, op de afkomst van Mw. Tiegelaar-Staalman. Zie ook onder brieven Frederika B.S. de Bock - de Bruin

febr. 10 n Huizer schooënmaak in de ouwe tijd Jaauwuk en Hainoëm (Henk Rebel?)

sept. 12 Gedicht over een (ware) vriend Haijndruk v. 't Noordereinde (Henk Rebel)

mei. 13 Gedicht (in het Huizers) over het ouderlijke huis aan de Schoolstraat dat binnenkort wordt afgebroken. Klaas van IJs van Jaap en Janne van IJzik (Schipper)

mei. 13*) Twee gedichten geschreven in het kader van de troonwisseling in 1948 Henk Rebel

mei. 13*) Gedicht over de Huizermolen Jan C. Rebel

febr. 14*) Gedicht, in het Huizers, over Ameland. Klaas Schipper

dec. 14*) Gedicht over de tot stand koming van het woordenboek Huizer dialect Klaas Schipper

febr. 15 Sin-spreuken en exempelen. Gedicht in oud-Nederlands Jacob Cat's neef

mei. 15 Bejaardenzorg. Oorspronkelijk een gedicht in Hoeksche Waarde streekdialect omgezet in het Huizerdialect Klaas Schipper

dec. 15 Gedicht in het West-Fries over de totstandkoming van het Woordenboek Huizer Dialect Tom Wester

febr. 18 *) Gedicht over 'Den Koddebeier en den stoper', incl. een inleidend woord J. Teuwissen J. Zn

mei. 18*) Gedicht van Klaas Schipper in het Huizerdialect over klaverjassen Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

Gemeente Huizen febr. 08*) De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan de samenvoeging van gemeentes grenscorrecties en

uitbreidingsplannen. Op zich niet nieuw! In 1931 was dit ook al aan de orde. In een tweetal artikelen

wordt in dit nummer hier aandacht aan besteed.

Gemeentehuis jan. 84 Het niet gebouwde Gemeentehuis Dhr. M. Heijder

april. 86 *) Zie: Boekennieuws - De HUIZEN van de gemeente....…

Gemeentesecretaris dec. 12*) Wie was gemeentesecretaris de heer J. Groenenstein? Janny Stevens en Wendy van Noppen

Gemeenteraad(s) juni 86 In 1935 overweegt men in de gemeenteraad de rondvraag te laten vervallen

dec. 87 Foto van de Gemeenteraad en Oranjecommissie, 27 augustus 1923

                                                                                - Verkiezingen mei 90 Gemeenteraadsverkiezingen in Huizen zo'n 80 jaar geleden Dhr. P. Wiersma  

mei 90 Verkiezingspamflet van "ONPARTIJDIGE KIEZERS"

Genealogie

   - Algemeen 1981-1 Herkomst van (geslacht)namen Mw. B. van Wijk-Blom  

febr. 98 Genealogische Contactdag Midden-Nederland op 21 maart 1998

dec. 06 N.a.v. het gedicht: 'Een vreselijke moord', zie: Ratel juni '06, heeft P. Wiersma in het Rijksarchief voor N-H. Dhr. P. Wiersma

het e.e.a. teruggevonden. Inclusief een samenvatting over het uitgesproken vonnis. (zie tevens moord juni 06)

mei. 12*) De werkgroep genealogie vraagt om geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten van 'Huizere minsen' Sandra Scholtz-Bunschoten

mei. 14 Desgevraagd is er onderzocht of er een Huizer jachtbouwer J. Tromp is geweest. Dit blijkt niet het geval te zijn. Klaas Westland

      - Boer de jan. 82 Verzoek om informatie over het nageslacht van Pieter de Boer Dhr. G.L. de Boer sr.   - Boor sept. 94 *) Zie in de rubriek: Groot de   - Bos mei 93 *) Genealogie van Willem (Jacob) Bos Dhr. P. Wiersma  

mrt. 99 *) Kwartierstaat van Jacob Lambertsz Bos en Gijsbertje Schaap Dhr. P. Wiersma

 - Bunschoten febr. 89 Is de stamboom van het geslacht Bunschoten al eens onderzocht? Twillert uit Bunschoten   - Groot de sept. 94 *) Gegevens uit een familie onderzoek van Jan Sijbrands de Groot & Geertje (Jans) Boor Mw. M. Vermeij-van Wessel   - Hage Klaas dec. 88 Genealogische informatie over het geslacht Klaas Hage Dhr. P. Wiersma   - Honing aug. 90 Een stukje stamboom van het Gouden Bruidspaar Dirk Honing & Teuntje Lustig   - K(c)omin april 81 Verzoek om informatie over het geslacht K(c)omin Dhr. J. Komin   - Kooy(ij) aug. 85 Verhandeling over het geslacht Kooy Dhr. J.C. Kooy   - Rebel mei 80 Familiestichting Rebel van Gooiland hield jaarlijkse familiedag   - Schaap mrt. 99 *) Kwartierstaat van Jacob Lambertsz Bos en Gijsbertje Schaap Dhr. P. Wiersma   - Verwantschappen juli 81 Artikel over Oud Huizer verwantschappen   - Wiesenekker mei 94 *) Het geslacht Wiesenekker Mw. H.T. Heerschop-Wiesenekker   - Wessel van sept. 94 *) Zie in de rubriek: Groot de Mw. M. Vermeij-van Wessel  

Geologie

 - Lezing dec. 88 *) Lezing over "Geologische aspecten van het Gooi" op 23 febr. a.s. in "3 in 1" Dr. G.K.J. Ruegg  

febr. 89 Herinnering aan bovengenoemde lezing

 - Tentoonstelling dec. 88 Van 15/2 -15/3 1989 tentoonstelling: 't Gooi -Geologie waar wij wonen- "3-in-1"   - Huizen en omstreken mei 80 Literatuuraanwijzingen voor de bestudering van de geologie van het Gooi Prof. Dr. E.A. Koster  

Gerecht mei 93 Extractarrest van het Prov. geregtshof van Noord Holland van een vonnis uit 1850 H. en D. Rebel

dec. 94 *) Onderzoeksresultaten van bovengenoemd extractarrest Dhr. P. Wiersma

(Zie tevens onder trefwoord: Moord)

juli 95 *) Verhandeling van een gerechtelijk proces inzake diefstal van linnengoed (1846) Dhr. P. Wiersma

De zaak Makkinje

Geschiedbeoefening

       - Regionaal jan. 92 In 1991 is de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Nrd-Holland opgericht  

okt. 93 Cursusprogramma 93-94 van de St. Reg. Geschiedbeoefening Nrd.-Holland

Gevelstenen dec. 10 In de gevel van het pand Botterstraat/Magdaleenweg is een gevelsteen geplaatst. Deze steen is gelegd door Henk Schipper

Hendrik Moll een zoon van kunstschilder Tijmen Mol. Henk Moll is later predikant geworden

dec. 10 Oproep om de plaats van alle gevelstenen in Huizen door te geven aan een projectgroep van de H.K.H. Sandra Scholtz

febr. 11 Gevraagd: Informatie over een viertal gevelstenen (zie foto's). Het gaat in het bijzonder over info over de Henk Schipper

personen (veelal kinderen) die deze stenen inmetselde.

dec. 13 Wie heeft er informatie over de herkomst van een gevelsteen: HALTE. Komt vermoedelijk uit de omgeving Sandra Scholtz en Henk Schipper

Naarderstraat/Valkeveenselaan

dec. 13*) Een viertal foto's van muurankers met verwijzing naar de adressen Sandra Scholtz en Henk Schipper

febr. 14*) Vervolg artikel over muurankers en gevelstenen. Henk Schipper

dec. 15 Na vier jaar inventariseren, bestuderen, en schrijven komt in december 2015 het gevelstenenboek uit Sandra Scholtz en Henk Schipper

febr. 16*) Boekbespreking over het onlangs uitgegeven boek over Gevelstenen. Janny Stevens-Melein

sept. 16 Aanvulling op het boek Gevelstenen: Oud Bussem en huize de Valk Henk Schipper

dec. 16 Aanvulling op het boek Gevelstenen: De Ruyterstraat 44 en Etty Hillesomlaan 1 Henk Schipper

mei. 17 Aanvulling op het boek Gevelstenen: Museumlaan 2 en Drafnalaantje 3 Henk Schipper

Sept. 18 Aanvulling op het boek Gevelstenen: 't Slingerbosch, Amersfoortse straatweg 202, Marek, Kaap Hoornstroom 26 en

een viertal transformatorhuisjes

Gevelteken(s) 1980-4 Geveltekens onderzoek Dhr. C.R. van Kooij

Gift dec. 96*) Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van Westland Kaasspecialist kreeg de H.K.H. een gift van fl. 10.000,=

Gooi

                     - Het Gooi toen & nu dec. 08 Onlangs is het eerste exemplaar van een 18 delige serie uitgekomen over 'Het Gooi toen & nu' Waanders Uitgevers   -O-Logie febr. 18 Een viertal bijeenkomsten over Cultuut/Historie van het Gooi en omstreken.  

febr. 09 Deel 1 t/m 5 zijn inmiddels verschenen van vorenstaande serie Wendy van Noppen

Goois sept. 06 Goois uit het midden der 18e eeuw. Een verhandeling in hoeverre de brief uit 'De Denker' van 1764 een Huizer dhr. K. Heeroma

achtergrond heeft. (zie tevens onder het trefwoord: Denker

Goois(ch)e

     - Geschiedenis febr. 89 De oudste geschiedenis en naamgeving van het Gooi Dhr. M. Heijder  

dec. 88 *) Zie: Archeologische werkgemeenschap Naerdincklant

 - gloriejaren mei. 12*) De krant 'De Gooi en Eemlander' is gestart met een interactie project over de hoogtijdagen van het toerisme Eddie Paepe en Casper van den Broek  

in de jaren 1920 - 1970. Lezers kunnen hier een bijdrage aan leveren.

 - Museum jan. 85 50 jarig bestaan van het Goois Museum met o.a. -Huizer- klederdrachten show   - Natuurreservaat jan. 84 Wetenswaardigheden over deze Stichting  

dec. 97 *) Het "Voetstappen pad" van het Goois Natuurreservaat (GNR) is heropend

 - (Stoom)Tram 1980-4 Wagennr. 25 rijdt op het traject Hoorn - Medenblik Dhr. H. van de Hulst  

sept. 84 *) Op 22 april 1902 is de duizendste wagonlading bokkings de wereld in gezonden Gooi- en Eemlander

sept. 97 *) Een halve eeuw geleden werd de stoomtram opgeheven H. van der Hulst Pzn.

dec. 94 Plattegrond van het 'station Huizen' van de Gooische Stoomtram A.D. Naarderstraat

sept. 95 Expositie en dia lezingen over de Gooische stoomtram van 13-15 okt. a.s.

mei. 02 *) De stichting Gooise Stoomtram Huizen heeft een verjaardagskalender uitgegeven

febr. 03 Goederenvervoer met de Gooische Stoomtram tussen Bussum en Huizen Kees Verboon

mei. 03 De heer A. Carcas, stationschef Gooische stoomtram te Huizen Kees Verboon

febr. 08*) Van 3 - 8 maart heeft Henk van der Hulst, in het Dienstencentrum, een tentoonstelling over modellen van de Henk van der Hulst

Gooische stoomtram, inclusief een dia presentatie

          - Vervoermuseum sept. 95 Doelstelling van de St. Gooisch vervoermuseum te Hilversum  

Goeie - ouwe - tijd jan. 90 Mijmeringen over die Goeie - ouwe - tijd ? Schipper van Vrouwe Jannetje

Gooiland dec. 04*) Huizen in Gooiland, vissersplaats aan de zuidwal van de Zuiderzee. Een historische verhandeling. Harmen Hzn. Kos

Gooimeer febr. 93 *) Artikel over een schaatstocht op het Gooimeer tussen de Hollandsebrug - Huizen Dhr. C. Mulder

Gouden Vikingring febr. 14*) In november 2013 is op Huizer grondgebied met een metaaldetector een Vikingring uit de vroege middel- Anton Cruysheer en Luut van der Tuuk

eeuwen gevonden. De heren Cruysheer en van der Tuut hebben hierover een lezenswaardig artikel geschreven.

Groene Amsterdammer sept. 10*) Op 12 juli 1958 verscheen in de Groene Amsterdammer een artikel over Huizen. Het geeft een beeld van een Jac. Van der Ster

buitenstaander over Huizen in een recent verleden. Deel 1

Groenestein dec. 12*) Wie was gemeentesecretaris de heer J. Groenestein? Janny Stevens en Wendy van Noppen

Grafschrift aug. 90 Grafschrift van Gijsbertje Rebel, overleden 18 april 1823

Grafmonument mei. 15*) Het verhaal achter een grafmonument (Bienfait) op de oude Begraafplaats Sandra Scholtz en Henk Schipper

Griep

            - Spaanse sept. 18*) Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Spaanse griep uitbrak Lies Schaap  

Gruttersmolen sept. 02 De gruttersmolen uit het pand Kos, die opgesteld stond aan de Valkenaarstraat is Dhr. B.J. van Geenen

geschonken aan de Stichting De Utrechtse Molens en gaat naar Loenen a/d Vecht

H

HZ 1 mei. 12 De historie van een onlangs door de Stichting Huizer Botters aangekochte botter. Deze schuit is in 1901 gebouwd Klaas Westland

door de werf Schaap uit Huizen en heeft na veel (visserij)nummers nu het nummer HZ 1 gekregen

HZ 45 jan. 94 Informatie gevraagd over de Huizer botter HZ 45 Fam. Weisenbach

juni. 06*) De HZ 45 weer thuis. De geschiedenis rond deze botter. (Deel 1) Dick Schaap

sept. 06*) De HZ 45 weer thuis. De geschiedenis rond deze botter. (Deel 2) Dick Schaap

dec. 06*) De HZ 45 weer thuis. De geschiedenis rond deze botter. (Deel 3) Dick Schaap

mei. 07*) Correcties en aanvullingen op de artikelreeks over de HZ 45 Dick Schaap

dec. 07*) De afslager genoemd in vorenstaande artikelreeks heet niet Jacob Kos maar Klaas Kos Andries Schaap

mei. 08 De HZ 45 weer thuis. Aanvulling op eerdere publicaties Dick Schaap

HZ 52 dec. 87*) Bericht dat I. en P. Veerman zijn omgekomen bij het vergaan van de HZ 52 N'we Huizer courant 21-03-1925

dec. 07*) Artikel uit de Huizercourant van 25 april 1925 over het verslag van de begrafenis van Isaac Veerman Huizer Courant

opvarende van de HZ 52

HZ 73 mei. 09*) Het verhaal van de VN 66 (ex HZ 73) Henk Rebel

HZ 92 mei. 14*) Een historisch overzicht van de herkomst van de HZ 92 Klaas Westland

HZ 108 sept. 09*) De Hz 108 gaat naar Amerika in het kader van het 400 jarig bestaan van New York Wendy van Noppen

mei. 15*) Schimmel in de HZ 108. Oproep tot financiële ondersteuning voor onderhoud van de botter

sept. 15*) Verslag over de voortgang van de restauratie van de HZ 108

dec. 15*) De HZ 108 drijft weer. De komende tijd volgt de afwerking. Op 22 april volgt de feestelijke inhaling.

febr. 16*) Op 2 januari jl. ging de gerestaureerde botter, HZ 108, weer te water. 22 april volgt de feestelijke inhaling

mei. 16*) Op 23 april jl.. is de HZ 108 feestelijk ingehaald. 18 juni open botterdag, 17 sept. Havenfestival

HZ 234 nov. 01*) De ramp met de HZ 234 op 8 februari 1906 Klaas Westland

febr. 02 *) Er zijn n.a.v. bovengenoemd artikel diverse reactie bij de redactie binnengekomen Wendy van Noppen

dec. 08*) De twee neven die bij deze ramp zijn omgekomen zijn aangespoed resp. bij Callantsoog en op Texel. Joost Veerman

Gijsbert Veerman ligt op Texel begraven. Joost Veerman, een nazaat van Gijsbert, schrijft hierover

Handelaren dec. 14*) Handelaren en venters langs de weg in vroeger jaren, zoals groenteboer, melkboer, kaas- en boterboer enz. Lies Schaap

Haringrokerij(en) - Zie visrokerij(en)

Haafkens mei 97 *) Oude schoolfoto´s uit de tijd van meester Haafkens

jan. 87 *) Volksuniversiteit Naarden/Bussum organiseert een lezing over "Schilders rondom Hamdorf" Prof. J. van Wessem

Haindruk van 't Noordereinde sept. 04*) Henk Rebel of Haindruk van 't Noordereinde mag is in mei 2004 benoemd tot ereburger van Huizen Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 10 In maart jl. is Haijndruk van 't Noordeneinde overleden. Tineke van Herwerden heeft tijdens de uitvaartdienst Tineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

namens de H.K.H. het woord gevoerd

Haringlogger MA 100 dec. 02 De stranding van een Haringlogger met voornamelijk een Huizer bemanning Klaas Westland

Handel dec. 09 Een verhaal over ethische dilemma's tussen handel en het geloof (in de situatie: in de kaashandel) Dick Schaap

Harmoniecorps Prinses Juliana febr. 13 Krantenknipsel, foto's en programma van een concert van dit muziekkorps.

mei. 13 Concerten defilé voor de militairen in 1938

Hartog Jan de febr. 13 En verhandeling over het boek: Herinneringen van een Bramzijgertje, de bijna letterlijke vertaling van Gerrit Jongerden

het Engelstalige boek: The lost Sea, waarvan de geschiedenis vrijwel geheel in Huizen zich afspeelde.

Jan de Hartog woonde op Schipperstraat 13

Haven mei 82 Verordeningen in en bij de haven van Huizen van 1854

sept. 82 Tweede deel van de Verordening op het Havenen enz.

okt. 83 Verhandeling over de Huizerhaven Dhr. van Geenen

febr. 98 Binnenkort verschijn er een boekje over de geschiedenis van de Huizer haven

juni. 98 *) Het boekje over de oude Haven en haar geschiedenis is eind mei gereedgekomen

juni. 98 *) Notariële akte uit 1851 van vissers dat zij vóór 1856 een haven verwezenlijkt willen zien

sept. 98 Op 6 juni jl.. is bij de feestelijke heropening van de haven het boekje over de

Huizer haven uitgereikt aan de locoburgemeester mw. Metz

sept. 98 Krantenbericht van 13 mei 1938 over de bedrijvigheid aan de Huizer haven Nieuwe Utrechtse Courant

dec. 98 Idem als sept. 98

sept. 04 Er is een boekje uitgekomen n.a.v. het 150-jarig bestaan van de Huizen haven Anetta v/d Hulst en Klaas Westland

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de haven is ook een kalender 2005 uitgekomen H.K.H. / Huizer Museum

dec. 04 Verhandeling over de festiviteiten rond de viering van 150-jaar Huizer haven op 18 september 2004 Klaas Westland

febr. 05 Reactie op "Huizer haven 150 jaar", in de vorm van het programma van het 100-jarig bestaan van 28 juni - 3 juli '54 Andries Schaap

                                                        - dag mei. 99 Huizer Havendag op 5 juni a.s. Bart van Geenen  

sept. 99 Terugblik op de Huizer Havendag Bart van Geenen

mei. 02 Op 22 juni a.s. is het Huizer Havendag. De H.K.H. heeft er o.m. een kraam Dhr. B.J. van Geenen

   - meester sept. 02 *) Een stukje historie over een visser die later havenmeester werd. Harmen Hzn. Kos  

Heemtuin mei 82 Artikel over de Heemtuin in Blaricum Wendy van Noppen en Piet Wiersma

mei 82 Rondleiding door de Heemtuin in Blaricum op 4 juni a.s.

sept. 97 Verslag van de excursie naar de Heemtuin in Blaricum Metha van der Hulst

mei 85 Bezoek mogelijkheid aan de Heemtuin

dec. 96 Artikel over de geschiedenis in 't kort van de Gooise Heemtuin Dhr. E.J. Sival

febr. 97 Aanvullend artikel over de Heemtuin

mei. 97 Rondleiding door de Heemtuin in Blaricum op 7 juni a.s.

mei. 99 Nieuws uit de Heemtuin Dhr. E.J. Sival

Heemkunde febr. 93 *) Terugblik op de zeer geslaagde cursus Heemkunde door Aartje Kruijning Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

Heidevelden mei 80 Geschiedenis over de Gooise heidevelden Gooisch Natuurreservaat

Herberg juni 86 In 1902 wil men de herbergen in de zomermaanden langer open houden Gooi- en Eemlander

Herfstflora aug. 85 Tijdens de Herftflora wordt een hist. exp. gehouden van kanten kappen uit Huizen

Historische

              - Archiefstukken mei 87 *) Brief en intekenlijst n.a.v. een brand die op 30 okt. 1904 Huizen teisterde Dhr. W.A. Beekman / dhr. M.P. Rooth   - Dag aug. 83 Jaarlijkse Historische dag in Alkmaar (afd. N. Holland) op 1 okt. a.s.  

sept. 84 Historische dag 1984 (persbericht) Culturele raad Noord-Holland

 - Gebouwen jan. 82 Medewerking gevraagd voor inventarisatie van Historische gebouwen in Huizen   - Tuin april 86 *) Openstelling van de tuinen van Terra Nova in Loenen Mw. van Leeuwen Boomkamp   - Kring   * Baerne mei 80 Contact met zuster organisatie  

mei 81 **) Tentoonstelling: "Van Furs tot Vuursche" in Lage Vuursche

 * Blaricum nov. 86 Op 28 nov. a.s. heeft de Hist. Kr. Blaricum een genealogische avond  

okt. 87 Presentatieavond van klederdrachten van Eem- en Gooiland

 * Bussum nov. 86 Van 3 - 21 nov. houdt de Hist. Kr. Bussum een tentoonstelling  

nov. 86 Openingstijden documentatiecentrum Hist. Kr. Bussum

jan. 87 Bussum heeft een voorlopige tentoonstellingsruimte (Brinklaan 146 b)

   * Huizen april 92 *) Vraagt om fotograaf voor het vastleggen van historische objecten  

juni 86 *) Zie: Bij berichtenbladen

nov. 89 *) Zie: Bij berichtenbladen

jan 92 *) Zie: Bij berichtenbladen

okt. 93 *) Zie: Bij berichtenbladen

juni 96 *) Zie: Bij berichtenbladen

sept. 96 *) Zie: Bij berichtenbladen

febr. 80 Behoud van historische waarden in bijzonder van Huizen

nov. 89 Hoe het zo gekomen is (10 jaar "geschiedenis" van de Hist. kring Huizen) Mw. W. van Noppen

mei 87 Het eerste buitenlandse lid (in Canada) is genoteerd

sept. 86 Op 13 sept. a.s. werkt de Hist. Kring mee aan een open dag ( op twee locaties)

sept. 82 Toekomst filosofie over de kring

febr. 88 Serie aandachtspunten die de Hist. Kring Huizen betreffen

sept. 09 De Historische Kring Huizen bestaat 30 jaar

sept. 09*) Overzicht van de aanwezigen tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Hist. Kr. Huizen op 18 juni 1979

sept. 09*) Brief van 15 oktober 1979 inzake o.a. de bestuurssamenstelling van de Hits. Kring Huizen C.J. van Lindhout

                * Laren 1980-3 Bericht van oprichting van een Hist. Kring in Laren  

sept. 94 Uitnodiging van deze kring voor een ledenavond, onderwerp: Pauselijke Zoeaven

 * Oud-Muiderberg mei 81 **) Programma over de tentoonstelling van beeldende kunstenaars  

Hoeden en petten sept. 18*) Een stukje geschiedenis over de Huizer visserspet in de 19e en 20e eeuw Emmy Zitman -van Loon

Hoch-Elten sept. 08 De geschiedenis van Hoch-Elten en de Stiftkerk ST. Vitus. Hierin komt duidelijk naar voren hoe er een relatie Aartje Kruijning-Teeuwissen

ligt tussen deze plaats en het Gooi, waarvan in het bijzonder Graaf Wichman en zijn dochters worden belicht

Hondenkar dec. 99 Artikel over de hondenkar en een foto (coll. Aartje Kruijning-Teeuwissen)

sept. 15 Vraag om gedetailleerde informatie (bouwtekening of foto's) van een Huizer hondenkar Mw. P. Bout-Roodhart

mei. 16 Enkele reactie op het onderwerp over de hondenkar. O.a. over de voormalige wagenmaker; de fa. Van Wessel

aan de Ceintuurbaan. Ook een oproep van nadere informatie over een man bij een hondenkar

Hôngdeslager 1980-3 *) Artikel over de "oppasser" in de kerk Dhr. J. v.d. B.

1980-4 Aanvulling op het voorgaande bericht Dhr. M. Heijder

Hooien aug. 89 *) Verhandeling over maaien, hooien, hooibroei en de constructie van hooibergen Dhr. W.E.J. Rozendaal

Hoorn dec. 96 Artikel over het onderwerp: Wat deed en wat doet men met Hoorn Mw. A. Nieuwenburg-Brons

Horewoest febr. 80 Betekenis van dit Huizer woord

Horst-Wouda. E. dec. 06 Op 31 oktober jl. is mevrouw E. Horst-Wouda overleden. Zij heeft de leeftijd van 104 jaar bereikt B.J. van Geenen

Zij was de laatste vrouw in de Huizerklederdracht

Huishoudelijk Reglement febr. 15*) Wijziging art. 6 d. Brugge

Huizen

                 - Geschiedenis mrt. 85 Oproep om suggesties aan te dragen hoe de geschiedenis van Huizen vast te leggen   - Oud mei. 18*) Oud-Huizen in beeld. Herinneringen van Pia van der Molen over haar jeugd en als jong gezin in het buitenland Pia van der Molen   - Ouderdom sept. 81 Enkele notities over de ouderdom van Huizen Div. Publicaties   - 150 jaar geleden aug. 90 Overzicht van de Huizergemeenschap van uit die tijd Dhr. J.H. Breukelaar   - in Gooiland dec. 04*) Huizen in Gooiland, vissersplaats aan de zuidwal van de Zuiderzee. Een historische verhandeling. Harmen Hzn. Kos   - in vroeger tijden okt. 93 Serie artikelen over het dorp Huizen in vroeger tijden Dhr. T. Kos  

1e artikel: De visserij en aanverwante bedrijven

jan. 94 2e artikel: De visserij en aanverwante bedrijven Dhr. T. Kos

mei. 94 3e artikel: De vissers, Tetta, Piet Prins en Aelte Jawik. Dhr. T. Kos

sept. 94 4e artikel: De visserij en aanverwante bedrijven Dhr. T. Kos

     - Krantenartikel juni. 00 Ene wandeling van Naarden naar Huizen op enen zondagmorgen in maart (Deel I) onbekend  

Uit: Zondagsblad Oprechte Haarlemmer Courant van 14 september 1908

sept. 00 Ene wandeling van Naarden naar Huizen op enen zondagmorgen in maart (Deel II) onbekend

   - Verhaal mei 90 Mijmeringen over Huizen zo'n 30 jaar geleden Schipper van de Vrouwe Jannetje  

dec. 06*) Het dorp Huizen. Een verhaal over Huizen uit 1906 gepubliceerd in het tijdschrift: 'EIGEN HAARD' 0. van Tusschenbroek

febr. 11*) Dirk Rebel reageert op een oproep om een stukje in het Huizers te schrijven. Hij schrijft een lezenswaardig stuk Dirk Rebel

over de hooibouw.

febr. 11 Het dorp Huizen in de Middeleeuwen (deel 1) Harmen Kos

mei. 11 Het dorp Huizen in de Middeleeuwen (deel 2) Harmen Kos

mei. 11*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 1) Ietske C. Jansen

sept. 11*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 2) Ietske C. Jansen

dec. 11*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 3) Ietske C. Jansen

febr. 12*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 4) Ietske C. Jansen

mei. 12*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 5) Ietske C. Jansen

sept. 12*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 6) Ietske C. Jansen

dec. 12*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 7) Ietske C. Jansen

febr. 13*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 8) Ietske C. Jansen

mei. 13*) Sociaal-Geografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 9 slot) Ietske C. Jansen

mei 13*) Onze hartelijke dank gaat uit naar Mw. Jansen dat zij toestemming gaf haar scriptie te publiceren in de Ratel Wendy van Noppen

mei. 13 Een beschrijving van het dorp Huizen uit het boek "De Nederlandse Stad- en Dorps-beschrijver 1795 - 1800"

sept. 13 Reisindrukken over het dorp Huizen uit 1926, geschreven in de toenmalige spelling

mei. 15*) Huizen in de 9e eeuw Deel 1 Henk Schipper

sept. 15*) Huizen in de 9e eeuw Deel 2 Henk Schipper

Huizer

                     - Botterdag mei. 11*) St. Huizer Botterdag zoekt vrijwilligers voor 16 en 17 sept. 11 voor diverse activiteiten   - Dag De jaarlijkse Huizerdag is al vrij snel gecombineerd met de open monumentendag, begin september  

Zie tevens: MONUMENTENDAG

 - Dialect 1980-3 *) Gevraagd: Planten en dierennamen in het Huizer dialect  

juni 96 *) Verhaal: Nijt ut huishouwen van Jan Steen maar ut huishouwen van Aag Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

mei. 05*) In het Tv-programma 'Van Zuks Dus' van TV-Noord-Holland wordt aandacht besteed aan het Huizerdialect Ineke van Herwerden

dec. 07 Onderzoek naar de herkomst van het Huizer dialect door Lutske Goubitz Lutske Goubitz

    -Dialectverhaal sept. 14 Een Huizer dialectverhaal over de nazaten van Gijs van Mijndert (Rebel), gecompleteerd met een Klaas Schipper  

reünielied en een bruiloftslied.

 - Dialect(werk)groep Zie tevens: Huizernamen in 't darp  

febr. 01 De Huizer Dialectwerkgroep wordt een werkgroep van de Hist. Kr. Huizen

nov. 01 De dialectgroep heeft de nieuwe naam de "Kremmerd" onthult voor een naschoolse opvang

febr. 02 Er komt een nieuwe rubriek over dialectwoorden en -gezegden Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

febr. 03 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een nieuwe opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 03 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een nieuwe opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

okt. 03 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een herhaling van de vorige opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

okt. 03 Is er belangstelling om dialect te leren ? Aanmelden bij de redactie Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

dec. 03 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een nieuwe opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

Ook kan men zich nog aanmelden voor de dialectcursus

febr. 04 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een nieuwe opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 04 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een nieuwe opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

sept. 04 Er is maar één reactie binnengekomen uit de vorige opgaven van de Huizer woorden. Deze keer dezelfde opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

Verder uitleg over de betekenis van het woord oëta, dit is: Grootvader

dec. 04 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een nieuwe opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

Mw. Lies Schaap geeft een nadere toelichting op het woord oëta

febr. 05 Vertaling van enkele Huizer dialectwoorden uit de vorige Ratel en een nieuwe opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 05 Er is maar één reactie binnengekomen uit de vorige opgaven van de Huize woorden. Deze keer dezelfde opgave Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 05*) Verslag va de 8e Nederlandse Dialecten dag op 12 maart 2005 in Ede Ineke van Herwerden en Wendy van Noppen

okt. 05 Veel aandacht wordt besteed aan de presentatie van het boekje over 'Meutjen en Nicht' waarvan de presentatie Ineke van Herwerden

op 28 okt. a.s. De belangstelling voor de actie 'Kenners van het Huizer dialect' neemt af. Er wordt een nieuw

item gelanceerd: 'Streekwoorden uit Huizen'. Ook wordt de betekenis van de Huizer woorden uit de laatste

Ratel weergegeven.

dec. 05 Verhandeling over de uitreiking van het eerste exemplaar van het Boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen. Ineke van Herwerden

dec. 05 Volledige toespraak van Mw. Van Herwerden ter gelegenheid bij het uitreiken van het eerste exemplaar Ineke van Herwerden

van het boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen

febr. 06 Samenvatting van de gesproken tekst over de achtergrond van het Huizerdialect, uitgesproken n.a.v. de Dr. Jan Berns

presentatie van het boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen

jun. 06 De presentatie van het boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen is een groot succes. De dialectgroep zal zich Ineke van Herwerden

gaan toeleggen op de wetenschappelijke aspecten van het Huizer dialect in de vorm van Huizer gezegde

en spreekwoorden

sept. 06 De presentatie van het boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen is een groot succes. Gevolgd door de brief uit Ineke van Herwerden

De Denker' van 1764. Dit resulteerde weer in een artikel in ons blad van sept. 06 van dhr. K. Heeroma

De dialectwerkgroep werkt aan de ontwikkeling van een dialectenboekje dat uitgegeven wordt

onder de naam: Streekwoorden uit Huizen

dec. 06 Oproep om suggesties aan te dragen voor het te ontwikkelen Streekwoordenboek uit Huizen. Op 16 november is Ineke van Herwerden

in Harderwijk een woordenboek van het Gelderse Dialect gepresenteerd. Hieraan is meegewerkt door de heren

G. Jongerden en H. Rebel en mw. G Schram-Rebel uit Huizen

febr. 07 De werkgroep is aan informatie aan het inzamelen over het uit te komen boek: Streekwoorden uit Huizen. Ineke van Herwerden

Een bijdrage (qua tekst) hieraan wordt zeer op prijs gesteld

sept. 07 Lutske Goubitz, studente aan de Reinwardt academie, kreeg opdracht iets over het Huizer dialect te Ineke van Herwerden

schrijven. Een deel van haar inleiding over dit onderzoek is weergegeven in deze Ratel. Meer hierover

in de volgende aflevering.

febr. 08 Diverse artikelen over Bunschoter-wetenswaardigheden in relatie tot het dialect Ineke van Herwerden

mei. 08 De ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkelingen van de Huizer dialectgroep Ineke van Herwerden

sept. 08 In het archief van de H.K.H. ligt een brief van L(ambert) Veerman, die interessante informatie geeft over Huizen Ineke van Herwerden

in vroeger tijden. Een lezenswaardige brief.

dec. 08 Twee buitenschoolse opvang gelegenheden hebben een Huizernaam gekregen; t.w. Trikkert en Krummel. Het is Ineke van Herwerden

inmiddels gebruikelijk dat dergelijke instellingen Huizer namen krijgen.

Verder heeft de dialectgroep een gedicht gekregen van ons erelid Handrik geschreven door mevrouw

C.J. Tiegelaar - Staalman, dochter van de latere wethouder Staalman (1935-1939). Hoewel het niet in het

Huizerdialect is geschreven is het zeer lezenswaardig

febr. 09 Het gedicht van mw. Tiegelaar-Staalman is positief ontvangen. De toneelvereniging 'Ontwaakt' droeg het zelfs voor Ineke van Herwerden

in het bejaardencentrum 'Voor Anker'. Tevens een taalkundige correctie op de schrijfwijze. De auteur in niet een

dochter maar de nicht van de vroegere wethouder. In het Laarder dialect zijn overeenkomsten met het Huizers.

Gerrit Jongerden was getuigen bij de uitreiking van het derde deel van de Gelderse dialecten

Het Meertens Instituut wil graag contact met jonge Huizer dialectsprekers tussen 20 en 40 jaar

Bij radio 6fm wordt maandelijks een stukje dialect gesproken Mw. Van Herwerden heeft daar iets verteld over de

activiteiten van de dialectwerkgroep. In Noord Holland is geen spreektaalfunctionaris. Dialectsprekers willen hier

actie voor gaan ontplooien

mei. 09 In deze Ratel een verhaal van Klaas Wouda over de mandenmakerij in het Huizers Ineke van Herwerden

sept. 09*) Verhaal in Huizerdialect: In de wachtkamer van de dokter. Dit is voorgelezen op de ledenvergadering van Ineke van Herwerden

mei 2009 en zou gepubliceerd worden in de Ratel. De eigenaars, de heer en mevrouw Koeman, willen dit,

achteraf, niet. Ter goedmaking een ander verhaal. Beelden uit m'n kijerjaren.

dec. 09 Op het stukje; In de wachtkamer van de dokter zijn enkele reactie binnengekomen. In deze Ratel het inge- Ineke van Herwerden

stuurde stuk van Goos Kriek. Gebleken is dat er diverse versies zijn, maar van alle is/zijn de auteurs onbekend.

De Toneelvereniging 'Ontwaakt' heeft het eens uitgevoerd in het 'Voor Anker'. Er zijn ook enkele gedichten van

                                                                   gevonden alsmede enkele verhalen. Zijn er nog meer gegevens? Graag reacties doorsturen aan de redactie.  

febr. 10 In het 'archief' van Haindruk vond Ineke van Herwerden een gedicht- in het Huizers- over de schoonmaak. Toen Ineke van Herwerden

zij daarover met iemand sprak kon hij het gedicht spontaan voordragen. Zij vraag of iemand weet wie de personen

zijn die in dit gedicht worden genoemd. Het betreft Jaauwuk en Hainoëm. Het gedicht is in dit blad opgenomen.

febr. 10 Dialectenmiddag in De Brink in Obdam. Informatie over dialecten in Noord-Holland Ineke van Herwerden

mei. 10 Het gedicht 'n Huizer schoonmaak is wel van Henk Rebel. Het is geschreven onder het pseudoniem Jaawuk en Ineke van Herwerden

Hainoëm, dat Henk Rebel toen gebruikte. Ook is het gedicht opgenomen in zijn boek De Aawud vur Kursaauwud

mei. 10*) Verslag van de dialectgroep Obdam Gerrit Jongerden

sept. 10 Aanvulling/correctie op het stukje: In de wachtkamer. Zie sept. en dec. 09. Verder een nieuw toneelstukje: Bij de Dien van 't Emmetjieshout (Ineke van Herwerden)

Burgemeester (auteur onbekend).

dec. 10 Mw. Clary Vos meent dat het toneelstukje In de wachtkamer bij de dokter van de hand van Haindruk van 't Noor- Dien van 't Emmetjieshout (Ineke van Herwerden)

einde is. Zij heeft dat zelf 45 jaar geleden opgevoerd. Overigens zijn er meerder versies die waarschijnlijk allen

gebaseerd zijn op de oorspronkelijke versie van Haindruk's gedicht.

Op 5 nov. jl.. heeft Gerrit van Goësen van Geb (Gerrit Jongerden) bij radio 6FM een verhandeling gegeven over

en in het Huizerdialect. Ook wordt gevraagd eens een lezenswaardig stukje in het dialect te schrijven. Spelling

kan eventueel door deskundigen worden gecorrigeerd.

febr. 11*) Dirk Rebel reageert op een oproep om een stukje in het Huizer te schrijven. Hij schrijft een lezenswaardig stuk Dirk Rebel

over de hooibouw.

mei. 11 Terug blik op de Nederlandse Dialecten dag op 26 maart 2011 in Delft. Gerrit Jongerden

sept. 11 De bijdrage van de Dialectgroep wordt deze keer verzorgd door Toneelvereniging Ontwaakt in Huizer dialect Ineke van Herwerden

dec. 11 Op 17 maart 2012 wordt de tweede Noord-Hollandse Dialectenmiddag gehouden. Het Huizer dialect Ineke van Herwerden

wordt gepresenteerd door Toneelvereniging Ontwaakt.

febr. 12 Op zaterdag 17 maart vindt de e.v. Noord -Hollandse dialectmiddag plaats. Deze keer in Egmond aan Zee. Ineke van Herwerden

Ook het Huizer dialect komt aan bod, gepresenteerd door de toneelvereniging Ontwaakt. Iedereen is welkom.

mei. 12 De dialectmiddag op 17 maart jl.. was een groot succes. Henk Molenaar en Eef Tielkemeijer hielden een Ineke van Herwerden

Huizer voordracht. Tevens wordt op het Huizerdialectcafe gewezen van de Toneelvereniging Ontwaakt dat regelmatig bijeenkomt in hun locatie aan Bakboord.

mei. 12*) Een verhaal in het Huizers over een (niet met name te noemen) wijk in Huizen in de jaren 1940 - 1945.

sept. 12*) Aan bovenstaand Huizerverhaal (mei 2012) heeft een lezer zich gestoten. Zowel het bestuur als de redactie Ineke van Herwerden

hebben hierop inmiddels schriftelijk gereageerd en hun spijt betuigt. Het ligt niet in de lijn van de Historische

Kring wie dan ook te kwetsen.

mei. 13 In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de tweejaarlijkse dialecten dag wel door en wel op 28 september Ineke van Herwerden

a.s. in Hasselt (Belgisch Limburg).

De dialectgroep heeft voorstellen gedaan voor Huizernamen voor boten voor gehandicapten.

sept. 13 Herinnering aan de dialecten dag in Hasselt. Verder een artikel over de relatie van het Huizer dialect tot Dames Franken en Van Herwerden

de oostelijke en westelijke gelegen streektalen. Mevrouw Franken heeft veertig jaar geleden hierover een

lezing gehouden. Een lezenswaardig artikel voorzien van een naschrift van mevrouw Van Herwerden

dec. 13 Een overzicht van ruim 30 gezegdes of uitdrukkingen in het Huizers. Van enkele daarvan is de betekenis niet

bekend. Lezers worden opgewerkt als ze betekenis wel kennen deze door te geven aan de redactie.

febr. 14 Uiteenzetting over de op hande zijnde uitgave van een woordenboek Huizer Dialect. Voor fondswerving zijn reeds Ineke van Herwerden

diverse bronnen aangeboord.

mei. 14 Twee reacties op de Huizer gezegdes (zie hierboven: december '13). Voor het Huizer dialect woordenboek zijn Ineke van Herwerden

er al te veel sponsoren!!!!. Per 1 september gaat de werkgroep formeel van start. Hopelijk zal het boekwerk

in oktober 2014 uitkomen.

sept. 14 Voortgang over de voorbereidingen van het uit te geven woordenboek Huizer Dialect. Ineke van Herwerden

dec. 14 Inmiddels bestaat het team van het Dialect woordenboek uit 10 personen en vordert gestaag. Ineke van Herwerden

febr. 15 Een verhandeling van de vele initiatieven (toneel, Huizercafe, Huizerwoordenboek, Huizercourant, initiatief Klaas Schipper

om Huizers op school te leren, enz.) om het Huizers te promoten. Het wordt afgesloten met een verhaal over

de romantische belevenissen van oëme Jaap

mei. 15*) Voortgang over de vorderingen van het Huizerwoordenboek. Aangevuld met een stukje geschiedenis over bewoning Klaas Schipper

in het bejaardencentrum 'Voor Anker'.

sept. 15 Bij de uitgave van de Ratel is het Woordenboek Huizer dialect bijna af. Op 9 oktober wordt het boekwerk Ineke van Herwerden

in het Gemeentehuis aangeboden aan wethouder Pas en de voorzitter van de Kringloopwinkel, de heer Bunschoten.

Voor € 15,00 is het voor leden te koop bij de H.K.H. Elders € 19,50.

dec. 15 Op 9 oktober jl. is het Woordenboek Huizer Dialect gepresenteerd. Een terugblik op de feestelijke Ineke van Herwerden

bijeenkomst in het Gemeentehuis van Huizen

dec. 15 Een van de aanwezigen bij bovengenoemde bijeenkomst was een dochter van een van de eerste medewerkers Johanna Visser-Rebel, dochter van kleermaker

de heer J. Rebel. Zij geeft een verhandeling hoe dat in de beginperiode, bij haar thuis, toeging bij de voorbereiding Jan van Coen van Jan van Coen

van deze uitgave

febr. 16 Twee dialectteksten uitgesproken door Gerrit Jongerden bij de presentatie van het Woordenboek Huizer dialect. Ineke van Herwerden en Gerrit Jongerden

De verkoop van de tweed druk verloopt voorspoedig. Ook komen er verschillende reacties van particulieren en

organisatie. Ineke van Herwerden stopt met dit werk. Klaas Schipper neemt het over.

febr. 16*) Foto in het Woordenboek Huizer Dialect. Zie rubriek; Foto Lies Schaap

mei. 16 Wie praatten er Huizers in Huizen en hoe leerden ze Nederlands Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

sept. 16 Derde Dialectendag Noord-Holland in Huizen op 25 maart 2017. Nadere info volgt. Klaas Schipper

sept .16 Uitleg hoe een 'nieuw Huizerwoord' wordt besproken qua uitspraak en schrijfwijze Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

dec. 16 Uitnodiging van de Dialectwerkgroep in Noord Holland voor een dialectmiddag in Huizen in de Zenderkerk

op 25 maart 2017.Contact personen: Gerrit Jongerden, Klaas Schipper, Wendy van Noppen en Janny Stevens

febr. 17 Dialectenmiddag in de Zenderkerk op 25 maart a.s. Informatie over dialecten in Noord-Holland Klaas Schipper

mei. 17 Terugblik op de dialectenmiddag in de Zenderkerk op 25 maart jl. over dialecten in Noord-Holland

mei. 17*) Een legende over Oud Naarden in het Huizers. Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

sept. 17 Inleiding tot een gebeurtenis in het leven van Gerrit Jongerden Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

sept. 17*) Pangkook eten in Frieslangd in 1962.

Een historische verhandeling (in het Huizers) over een verblijf in een hotel in Friesland in 1962 Gerrit van Jan van Goësen van Geb

dec. 17 In het Huizerdialect vertelt Klaas Schipper over zijn jeugdherinneringen in de decembermaand Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

febr. 18 In het Huizerdialect vertelt Klaas Schipper over o.a. een aanprijzing van het boekje Waarde nicht, lieve meutje Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

mei. 18*) Gedicht van Klaas Schipper in het Huizerdialect over klaverjassen Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

sept. 18 In het Huizerdialect vertelt Gerrit Jongerden iets over Huizer Bier, met een nawoord van Klaas Schipper Gerrit van Jan van Goësen van Geb

dec. 18 O.a. reactie op de oproep tot het schrijven van een nieuw Huizer lied en/of volkslied. Jaap Teuwissen heeft Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

hierop gereageerd. Klaas Schipper heeft er zelf ook een geschreven, uiteraard in het Huizers. en Jaap van Ouwe Jaap ruig

                                                                               - Kaart febr. 88 *) Plattegrond van Huizen Anno 1824   - Kamerkoor okt. 03*) Foto van het Huizer Kamerkoor uit de jaren vijftig, toegelicht met de namen G. van Zonneveld - Wouda   - kap sept. 14*) Huizerkap als beeldhouwwerk. Een foto uit De Sumatrapost van 13-08-1934. Bakkers als beeldhouwers   - Lied okt. 87 Een Huizerlied dat aan de kinderen van de Maria Montessorischool is geleerd Mw. A. Kruijning-Teeuwissen   - Molen 1981-1*) Geschiedenis van de Huizer molen Dhr. J.M. van Stikvoort  

april 81*) Geschiedenis van de Molenaarsfamilie Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

dec. 12*) Er bestaat een model van de Huizer molen zoals die thans in het openluchtmuseum in Arnhem staat. Het model is Ineke van Herwerden

27 cm hoog. De Historische kring heeft er een gekregen. Deze wordt op de jaarvergadering van 2013 bij

opbod verkocht. Sparen dus!

mei. 16 100 jaar Huizer molen. Van 1 aprilgrap naar serieus project. In samenwerking met het Huizer Museum, Historische Ewoud Doyer

Kring en Vrienden van het Oude Dorp Huizen wil met een themaprogramma opstarten over dit onderwerp

sept. 16 Honderd jaar Huizer molen. Deelname aan een excursie naar het Openlucht Museum op 8 oktober a.s.

mei. 13*) Gedicht over de Huizer molen Jan C. Rebel

Molenboekje okt. 92 *) Waarschijnlijk komt het boekje nog dit jaar uit

mei 94 *) Per 20 mei a.s. verschijnt het boekje "DE HUIZER MOLEN"

dec. 96 *) Aanbieding het Huizer Molen boek voor Fl. 10,== p/s

            - Museum aug. 89 *) St. Huizer Museum heeft het "Schoutenhuis" gekocht Dhr. G.J. Knoop  

sept. 00 Tentoonstelling Wonen in Huizen tot 23 september a.s.

Tentoonstelling "Oh kom er eens kijken" vanaf 13 oktober a.s.

dec. 00 Op Vrijdag 29-12-00 worden midwinterverhalen voorgelezen Ilse Roelofsen

dec. 00 De tentoonstelling "Oh kom er eens kijken" duurt nog tot 6 januari a.s.

febr. 01 Expositie "Eeuwige jeugd" tot 5 mei 2001

      - Museum / Hist. Kring sept. 86 Verwarring binnen het samenwerkingsverband tussen de Stichting en de Kring Dhr. G.J. Knoop  

jan. 87 Vervolg over deze netelige kwestie Dhr. G.J. Knoop

mei 87 Het opgestelde perscommuniqué is nog steeds niet gepubliceerd Dhr. G.J. Knoop

okt. 87 Tussen de beide besturen zijn goede afspraken gemaakt over het samenwerkingsverband Dhr. G.J. Knoop

juni 88 Vanaf 2 juli wordt in de "Boerderij" een tentoonstelling ingericht Dhr. G.J. Knoop

febr. 89 De H.K.H. wordt soms in negatieve zin geïdentificeerd met andere organisaties in Huizen

mei 90 In het volgende berichtenblad zullen we u informeren over het samenwerkingsverband

aug. 90 Besprekingen inzake het samenwerkingsverband vragen meer tijd dan was voorzien Dhr. G.J. Knoop

nov. 90 De drie organisaties St. Museum / Hist. Kring / SST Klederdracht col. Gerrie Otten gaan zich definitief

vestigen in het Schoutenhuis. Voor de financiën wordt een sponsoractie op touw gezet Dhr. G.J. Knoop

          - namen in 't darp Zie tevens: Huizer Dialect(werk)groep  

febr. 02 De dialectgroep heeft diverse namen opgegeven voor tehuizen e.d. in Huizen Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

febr. 02 In de rubriek kennis van het huizers kan men reageren op enkele Huizer dialectnamen Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 02 Uitslag van de test van de Huizer dialectnamen Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 02 Een nieuwe test van Huizerdialectnamen Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

sept. 02 Een nieuwe reeks van Huizer dialectnamen voor de puzzelaars Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

dec. 02 Uitslag van de test van de Huizer dialectnamen en een nieuwe reeks van namen Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

dec. 02 De dialectgroep is weer gevraagd voor opgave van Huizernamen voor een nieuw te Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

openen naschoolse opvang.

         - Prentbriefkaarten mei 87 De H.K.H. heeft voor verkoop prentbriefkaarten uit ong. 1900 laten (her)drukken   - Rondwandeling sept. 86 Een historische rondwandeling door Huizen anno 1923 VVV-gidsje uit 1923  

mei 87 Een tweede historische wandeling, maar nu naar zee en strand

 - Recepten febr. 01 Brangdewijn mot Gurzijnen Tiny Kruijmer-Vos  

febr. 01 Bakzeutjen spiering

sept. 01 Recept van "Een broeder"

nov. 01 Inlegharing Evert van Wessel

nov. 01 Rolmops

mei. 02 Recept voor inmaakharing Klaas Westland

mei. 02 Recept voor stoof aal Klaas Westland

       - Scherven febr. 82 *) Zie: Koekjes   - Toneel mei. 01 Van 11 tot 19 mei wordt weer het jaarlijkse toneelstuk in Huizer dialect opgevoerd  

dec. 09*) In de wachtkamer van de dokter. Een Huizer toneelstuk voor vijf personen. (En versie van dit toneelstuk

is voorgelezen op de ledenvergadering van mei 2009)

   - Was schuurtjes 1980-4 Inventarisatie over dit onderwerp   - Verhaal nov. 85 "Un kook op je narm" Mijndert van Hain Stappien  

sept. 11*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 1. Een vissersvrouw die ging 'spieten'.

dec. 11*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 2. De bakkerij aan de Schipperstraat 5 van de familie Rebel

febr. 12*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 3. Deze keer een verhaal over de Huizer sigarenmakers.

mei. 12 Aanvulling op deel 3 van het verhaal van Lenie Bos over de Huizer sigarenmakers. Het betreft Jacob. van den Born

die in de twintiger jaren dorpsomroeper was. Lies Schaap, Ede

sept. 12*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 4. De Boerderij verteld door de heer P. Spilt, eerste deel

dec. 12*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 4. De Boerderij verteld door de heer P. Spilt, tweede deel

mei. 12*) Een verhaal in het Huizers over een (niet met name te noemen) wijk in Huizen in de jaren 1940 - 1945.

sept. 12*) Aan bovenstaand Huizer verhaal (mei 2012) heeft een lezer zich gestoten. Zowel het bestuur als de redactie Ineke van Herwerden

hebben hierop inmiddels schriftelijk gereageerd en hun spijt betuigt. Het ligt niet in de lijn van de Historische

Kring wie dan ook te kwetsen.

                 - Zaken dec. 97 *) Huizer Gemeentezaken. Financiële geschiedenis van Huizen in 1930 De Belt (Laren)  

Huizertjes sept. 00 Een nieuwe rubriek:

Waarin leden een oproep kunnen doen over historische Huizer aspecten

sept. 00 Oproep voor het boek "De Aawud vur Kursaawud"

sept. 00 Oproep voor het boek "Waarom men in Huizen een haven wilde"

sept. 00 Navraag naar de botter HZ 45

sept. 00 Gevraagd: Oude benen knopen voor de klederdrachtgroep

dec. 00 Aangeboden: "Huizen, zoë as 't nooit meer wurdt"

dec. 00 Gevraagd: Leden voor werkgroepen voor de Historische Kring Huizen

dec. 00 Gevraagd: Medewerker(st)er voor het berichtenblad

dec. 00 Oproep voor het boek "De Aawud vur Kursaawud"

dec. 00 "1860" van drukkerij Visser

dec. 00 Oproep voor allerlei oude (Huizer) recepten

febr. 01 Gevraagd: "In Huizen staat een huis"

febr. 01 Gevraagd: Redactieleden voor het berichtenblad

febr. 01 Aangeboden: Het boek "De Huizer molen"

mei. 01 Gezocht: Informatie over de tweede Wereld oorlog in Huizen

mei. 01 Gezocht: Hulp voor het ordenen van het fotoarchief van de H.K.H.

mei. 01 Gezocht: En foto van Gerbert (Geb) Westland, geboren: 21-11-1874

sept. 01 Gezocht: Klaas Westland zoekt een foto van een Huizer Noordzee-schuit

sept. 01 De tweede druk van de gedichten bundel "Zwart op Wit" is nog in beperkte mate te koop

Hulst jan. 82 *) Zie: Kerstfolkloren

Hulst van der sept. 98 *) Heette Marretje nou: Van der Roest, Van der Wal, of Van der Hulst R. van der Roest

Huwelijk sept. 15*) Een cadeau ter gelegenheid van een 12 ½ huwelijk van de ESKAF Beb de Boer

I

Industrie mei. 05*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (Deel 1) Andries Schaap

okt. 05*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (Deel 2) Andries Schaap

dec. 05*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (Deel 3) Andries Schaap

febr. 06*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (plattegrond) Andries Schaap

Industriële bouwwerken juni 88 *) Ook oude industriële bouwwerken zullen ons een zorg zijn! Dhr. M. Heijder

Interview mei 93 *) Interview n.a.v. de Nationale klederdracht dag op 27 juni 92 van enkele Huizer Mw. Vivienne Oomen

deelneem(st)ers in het Openluchtmuseum Arnhem

Inbreker mei 93 Krantenbericht over een dolle jacht op een inbreker op 20 aug. 1953 Gooi- en Ommelander

Inwoners (van Huizen) febr. 08*) In een artikel over o.a. uitbreiding van de gemeente Huizen is ook een overzicht opgenomen over het aantal inwoners.

In 1795: 1869 oplopend naar 10333 in dec. 1940

IJmuiden sept. 08 Een artikel over de ontstaansgeschiedenis van IJmuiden. IJmuiden is pas in 1876 gesticht en kreeg een verzonnen

naam. (De mond van het IJ )

IJslopen febr. 01 Zie: Spiering vissen

J

Jaarrekening mrt. 91 Jaarrekening over het boekjaar 1990 van de Hist. Kring Huizen Dhr. C. Kruijmer

mrt. 92 Jaarrekening over het boekjaar 1991 van de Hist. Kring Huizen Dhr. C. Kruijmer

mrt. 93 Jaarrekening over het boekjaar 1992 van de Hist. Kring Huizen Dhr. C. Kruijmer

mrt. 94 Jaarrekening over het boekjaar 1993 van de Hist. Kring Huizen Dhr. C. Kruijmer

mrt. 95 Jaarrekening over het boekjaar 1994 van de Hist. Kring Huizen Dhr. C. Kruijmer

mrt. 96 Jaarrekening over het boekjaar 1995 van de Hist. Kring Huizen Dhr. C. Kruijmer

mrt. 97 Jaarrekening over het boekjaar 1996 van de Hist. Kring Huizen Dhr. C. Kruijmer

mrt. 98 Jaarrekening over het boekjaar 1997 van de Hist. Kring Huizen Dhr. A. Vos

mrt. 99 Jaarrekening over het boekjaar 1998 van de Hist. Kring Huizen Dhr. A. Vos

febr. 00 **) Jaarrekening over het boekjaar 1999 van de Hist. Kring Huizen Dhr. A. Vos

mrt. 01 **) Jaarrekening over het boekjaar 2000 van de Hist. Kring Huizen Dhr. A. Vos

mei. 02 **) Jaarrekening over het boekjaar 2001 van de Hist. Kring Huizen Dhr. A. Vos

mei. 03**) Jaarrekening over het boekjaar 2002 van de Hist. Kring Huizen Dhr. A. Vos

mei. 04**) Jaarrekening over het boekjaar 2003 van de Hist. Kring Huizen Dhr. A. Vos

mei. 05 **) Jaarrekening over het boekjaar 2004 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei. 06 **) Jaarrekening over het boekjaar 2005 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei. 07 **) Jaarrekening over het boekjaar 2006 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei. 08**) Jaarrekening over het boekjaar 2007 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei. 09**) Jaarrekening over het boekjaar 2008 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei. 10**) Jaarrekening over het boekjaar 2009 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei. 11**) Jaarrekening over het boekjaar 2010 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei 12**) Jaarrekening over het boekjaar 2011 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei 13**) Jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

mei 14**) Jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Hist. Kring Huizen Mw. Westland - Rebel

febr. 15 De jaarrekening is voor belangstellenden op de ledenvergadering van 19 mei '15 uitgereikt Mw. Westland - Rebel

mei. 16 De jaarrekening is voor belangstellenden op de ledenvergadering van 17 mei '16 uitgereikt Mw. Westland - Rebel

mei. 17 De jaarrekening is voor belangstellenden op de ledenvergadering van 16 mei '17 uitgereikt c.q. gepresenteerd Vincent Bout, penningmeester

mrt. 18 De jaarrekening is voor belangstellenden op de ledenvergadering van 13 maart '18 uitgereikt c.q. gepresenteerd Vincent Bout, penningmeester

Jaarverslag secretaris mrt. 91 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1990 Dhr. L.Ch. Kranendonk

mrt. 92 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1991 Dhr. L. Kruijmer

mrt. 93 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1992 Dhr. L. Kruijmer

mrt. 94 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1993 Dhr. L. Kruijmer

mrt. 95 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1994 Dhr. L. Kruijmer

mrt. 96 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1995 Dhr. L. Kruijmer

mrt. 97 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1996 Dhr. H. van der Hulst Jzn.

mrt. 98 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1997 Mw. T. Rooth-Piëst

mrt. 99 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1998 Dhr. D. Brugge

april 00 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1999 Dhr. D. Brugge

mrt. 01 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2000 Dhr. D. Brugge

mei. 02 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2001 Dhr. D. Brugge

mei. 03 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2002 Dhr. D. Brugge

mei. 04 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2003 Dhr. D. Brugge

mei. 05 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2004 Dhr. D. Brugge

mei. 06 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2005 Dhr. D. Brugge

mei. 07 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2006 Dhr. D. Brugge

mei. 08 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2007 Dhr. D. Brugge

mei. 09 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2008 Dhr. D. Brugge

mei. 10 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2009 Dhr. D. Brugge

mei. 11 **) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2010 Dhr. D. Brugge

mei. 12**) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2011 Dhr. D. Brugge

mei. 13**) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2012 Dhr. D. Brugge

mei. 14**) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2013 Dhr. D. Brugge

febr. 15 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2014 Dhr. D. Brugge

mei. 16 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015 Dhr. D. Brugge

mei. 17 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016 Jan Rebel secretaris

febr. 18 Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017 Jan Rebel secretaris

Jaarverslag werkgroepen mrt. 00 **) Verslag werkgroepen over het jaar 1999 Dhr. D. Brugge

jan. 01 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2000 Dhr. D. Brugge

jan. 02**) Verslag werkgroepen over het jaar 2001 Dhr. D. Brugge

jan. 03 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2002 Dhr. D. Brugge

jan 04 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2003 Dhr. D. Brugge

jan. 05 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2004 Dhr. D. Brugge

jan. 06 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2005 Dhr. D. Brugge

jan. 07 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2006 Dhr. D. Brugge

jan. 08 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2007 Dhr. D. Brugge

jan. 09**) Verslag werkgroepen over het jaar 2008 Dhr. D. Brugge

febr. 10**) Verslag werkgroepen over het jaar 2009 Dhr. D. Brugge

febr. 11**) Verslag werkgroepen over het jaar 2010 Dhr. D. Brugge

febr. 12 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2011 Dhr. D. Brugge

febr. 13 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2012 Dhr. D. Brugge

febr. 14 **) Verslag werkgroepen over het jaar 2013 Dhr. D. Brugge

febr. 15**) Verslag werkgroepen over het jaar 2014 Dhr. D. Brugge

Jaarprijs sept. 96 *) Jaarprijs voor Flevoland 96. Deze wordt jaarlijks uitgereikt

Jaarvergadering febr. 15 Uitnodiging voor de jaarvergadering 19 mei 2015 Dhr. D. Brugge

In voorgaande jaren werden de stukken voor de jaarvergadering separaat bezorgd. Nu zijn deze vergaderstukken (met uitzondering van de financiële stukken) in het midden van het berichtenblad opgenomen

daarmee zijn ze tevens uitneembaar

mei. 16 Uitnodiging voor de jaarvergadering 17 mei 2015. Inclusief bijbehorende verslagen m.u.v. het Dhr. D. Brugge

financiële jaarverslag dat ter vergadering wordt uitgereikt. Voor het overige zie: opmerking bij febr. 15

mei. 17 Uitnodiging voor de jaarvergadering 16 mei 2016. Inclusief bijbehorende verslagen m.u.v. het Jan Rebel, secretaris

financiële jaarverslag dat op aanvraag beschikbaar is en/of tijdens de vergadering beschikbaar is.

Voor het overige: Zie de opmerking bij febr. 15

febr. 18 Uitnodiging voor de jaarvergadering 13 maart 2018. Inclusief bijbehorende verslagen m.u.v. het Jan Rebel, secretaris

financiële jaarverslag dat op aanvraag beschikbaar is en/of tijdens de vergadering beschikbaar is.

Voor het overige: Zie de opmerking bij febr. 15

Jaarwedderegeling dec. 88 Voorstel tot inkomstenverlaging van 5% voor burgemeester, secretaris en ontvanger Laarder courant ?

Jacob Prins mei. 04*) Zie: Prins Jacob Dick Schaap en

Jubileum jan. 92 In april 1992 bestaat de Hist. Kring Huizen 12,5 jaar

mei . 04 Op 2 oktober 2004 vier de H.K.H. haar 25-jarig jubileum

K

Kaaskoppen juli 81 Oorsprong van de (scheld)naam "Kaaskoppen" Pers. blad Holl. Signaal Apparaten

Kalender sept. 80 **) Uitgave van een nieuwe Huizer kalender voor het jaar 1981 Dhr. Henk Corduwener

okt. 83 Uitgave van een nieuwe Huizer kalender Dhr. Henk Corduwener

Kalkovens jan. 82 Oorkonde restauratie Schelpkalkovens

juni 88 *) Ook oude industriële bouwwerken zullen ons een zorg zijn! Dhr. M. Heijder

Kamperen (rond Huizen) sept. 12 Een artikel over de verschillende kampeermogelijkheden in en om Huizen en wat er zoal te beleven is/was. Cor Vos

Kanaal dec. 02 Een kanaal van Naarden naar Huizen Dhr. Henk Schaftenaar

Kanonskogel dec. 87 Een Kanonskogel uit de Spaanse tijd is ingemetseld in het pand Zeeweg 38 De Huizer Courant

Kassiené 1980-4 Oorsprong van dit woord Dhr. J.H. van de Born

Kenners van het Huizers mei. 02 Mw. G. Kruijmer treedt toe tot het selecte gezelschap: "Kenners van het Huizers" Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

febr. 03 De heer G. van Amstel krijgt een eervolle vermelding 'Kenner van het Huizer dialect' Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 03 De heer Klaas Albert Klein krijgt een eervolle vermelding 'Kenner van het Huizer dialect' Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

dec. 03 De heer P. Westland krijgt een eervolle vermelding 'Kenner van het Huizer dialect' Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

febr. 04 Mevrouw Lies Schaap krijgt een eervolle vermelding 'Kenner van het Huizer dialect' Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

mei. 04 Mevrouw Henny van der Tol krijgt een eervolle vermelding 'Kenner van het Huizer dialect' Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

dec. 04 Mevrouw M. Hogenbirk krijgt een eervolle vermelding 'Kenner van het Huizer dialect' Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

febr. 05 De heer Andries Schaap krijgt een eervolle vermelding 'Kenner van het Huizer dialect' Ineke van Herwerden (Dien van 't Emmetjieshout)

Kerk (oude) aug. 85 Zaterdagmiddag 19 okt. a.s. is de Oude Kerk opengesteld

sept. 86 Zaterdagmiddag 18 okt. a.s. is de Oude Kerk opengesteld

febr. 12 De heer Schaap haalt n.a.v. een rondleiding door de Oude Kerk, georganiseerd door de Stichting Vecht en Eem, Ds. Klaas Schaap

herinneringen op over het in- en exterieur uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Het betreft hier allerlei

karakteristieke elementen die helaas bij latere renovaties verloren zijn gegaan

                                                                                                                                                      - Algemeen nov. 85 Enkele historische gegevens van de Oude Kerk Dhr. M. Heijder  

sept. 04 Historische verhandeling over de Oude Kerk Harmen Kos

 - Toren nov. 85 De Toren van onze oude kerk I Dhr. M. Heijder  

jan. 86 De Toren van onze oude kerk II Dhr. M. Heijder

 - N.P.B. okt. 93 Verhandeling uit het Nieuwsblad voor Huizen van 20 februari 1951 over de Dhr. G.L. de Boer  

eerste steen legging van deze kerk aan de Imkerweg (César Francklaan)

Kerkenraad aug. 88 Uittreksel uit de verslagen van de Kerkenraadsvergaderingen van het jaar 1732

Kerkepad aug. 90 Eind mei/begin juni waren in het Gooi de door de NCRV georganiseerde Kerkepaddagen Dhr. G.J. Knoop

De Hist. kring heeft hier in belangrijke mate aan kunnen meewerken

Keur (verordening) febr. 93 *) Geschrift betreffende o.a. het misbruik maken van de bedeling in 1782 Dhr. P. Wiersma

Kerstfolklore jan. 82 *) Artikel over bijgeloof m.b.t. hulst

Kerstaanbieding dec. 18 De HKH biedt enkele van door haar uitgegeven boeken met (Kerst)korting te koop aan

Killewigh, Jacob aug. 88 *) Jacob Killewigh schenkt in 1732 150 Carolus guldens aan de diaconie van Huizen Fam. Wiersma

Kinderhuis Erica okt. 87 *) Zie: Erica

Kleipijpjes okt. 81 Witte kleipijpjes, wat hebben ze ons te vertellen ?

Klederdracht(en)

            - Boek jan. 92 Impressie van het boek: "Wieringerdracht rond 1900" Dhr. Haindruk van 't Noordereinde   - Dag dec. 97 *) Voor de eerste maal is de nationale klederdrachten dag gehouden in Huizen op 13 sept. '97   - Huizerdracht sept. 81 Benaming van de kledingstukken e.d.  

okt. 81 Huizenklederdracht in vroegere en recentere tijd

febr. 00 Twintig jarig jubileum Klederdrachtgroep B.J. van Geenen

sept. 08 Een verhandeling van de Gooische klederdracht, toegespitst op de ontwikkeling van de Huizerklederdracht W.J. Rust

febr. 11 Oproep om materiaal beschikbaar te stellen uit 'grootmoeders naaidoos', voor reparatie van Huizerkleding An van Geenen

van de Klederdrachtgroep.

dec. 15 Gevraagd: een Huizer mannenhalsdoek 'kassinee' t.b.v. de klederdrachtgroep Willy Piejest

       - Jaaroverzicht/presentaties mrt. 93 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg  

mrt. 94 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

mrt. 95 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

mrt. 96 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

mrt. 97 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

mrt. 98 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

mrt. 99 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

april 00 **) Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

febr. 11 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Henny Hannaart

dec. 13 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Henny Hannaart

mei. 15 Verslag van een klederdrachtpresentatie in het Zuiderzeemuseum. Tevens een inzicht in de komende presentaties Sandra Scholtz-Bunschoten

sept. 16 Overzicht van de presentaties van de klederdrachtgroep in het afgelopen jaar Sandra Scholtz-Bunschoten

febr. 17 Er zijn al enkele uitnodigingen ontvangen voor presentaties: o.a. Nunspeet, Enkhuizen, Scheveningen, en Urk Klederdrachtgroep Huizen

Ook zijn weer enkele mooie Kledingstukken aan de Klederdrachtgroep geschonken.

              - show(s) april 81 Oproep tot deelname aan klederdracht presentatie Mw. J.W. van Geenen-van den Berg  

sept. 84 De Hist. Kr. heeft deelgenomen aan de Nat. Klederdracht Man. op de Flevo hof

mei 85 Nationale Klederdrachten dag op 15 juni a.s. Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

dec. 87 "Hoe Huizen zich presenteerde". Terugblik over het (bijna) afgelopen jaar Dhr. H(aindruk) Rebel

mei 91 Nationale klederdrachtenshow in Noordwijk op 11 mei a.s.

okt. 91 Terugblik op de nationale klederdrachtshow in Noordwijk op 11 mei jl. Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

mei 93 Jaarlijkse klederdrachten dag is op 12 juni a.s. in het Openluchtmuseum Arnhem

mei 93 *) Interview n.a.v. de Nationale klederdracht dag op 27 juni '92 van enkele Huizer Mw. Vivienne Oomen

deelneem(st)ers in het Openluchtmuseum Arnhem

okt. 93 Uit ut leven êgrepen. Een dag op stap met de klederdrachtengroep. Een terugblik op Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

een ontmoetingsdag in Scheveningen.

okt. 93 Brief van mw. Sara Freeke n.a.v. bovenstaande ontmoetingsdag aan Mw. A. Kruijning Mw. S. Freek

sept. 97 Een kijkje achter de schermen van klederdrachtgroep "eirreg" (Gerrie)

febr. 98 Verhalen van de klederdrachtgroep "eirreg" (Gerrie)

juni. 98 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep in Huizen en Amersfoort Henny Hannaart

dec. 98 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep op 20 juni jl. in Staphorst Henny Hannaart

febr. 97 Mededelingen over het wel en wee van deze activiteitengroep Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

sept. 98 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep in Zwembad Sijsjesberg en Nunspeet Henny Hannaart

mrt. 99 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep in Apeldoorn en Rijssen Henny Hannaart

sept. 99 Terugblik op de presentatie van de H.K.H. en klederdrachtgroep in Naarden op 12 juni jl. Bart van Geenen

sept. 99 Voormelding van de presentatie van de klederdrachtgroep: Bart van Geenen

in Rijssen, Huizerdag en Oldebroek

sept. 99 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep in Nunspeet, Huizerdag en Naarden Henny Hannaart

dec. 99 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep in Rijssen en Oldebroek Henny Hannaart

juni. 00 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep: Nieuwjaarsreceptie 2000, Hiswa 2000, Henny Hannaart

Kledergrachtgroep 20 jaar en Da Costaschool, Huizen

dec. 00 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep bij huwelijk, Spakenburg, Schagen, Henny Hannaart

Kruiningen en Openmonumentendag/Huizerdag

mei. 01 Optreden Klederdrachtgroep, Hemelvaartsdag in Hoorn/Medenblik

mei. 01 Optreden Klederdrachtgroep, 25 mei in Nunspeet, 18 juli in Spakenburg, 19 juli in Schagen

febr. 02 De klederdrachtgroep is uitgenodigd als burgerwacht bij het huwelijk van de kroonprins

mei. 02 Terugblik op de burgerwacht bij het huwelijk van Willen Alexander en Maxima

febr. 03 Verhandeling van de klederdrachtshow van 27 november 2002 in Nunspeet Henny Hannaart

okt. 05 Verhandeling over de klederdrachtenshows, tijdens de Boekenweek, op de Zonnebloemboot, in Henny Hannaart

Nunspeet en Marken

dec. 05 Verslag van de presentatie klederdrachtgroep in Spakenburg, Schagen en Bennekom Henny Hannaart

febr. 06 Verslag van de Klederdrachtpresentatie naar Kruiningen Henny Hannaart

sept. 10 Verslag van de Klederdrachtpresentatie op Prinsjesdag, 15 september 2009. Henny Hannaart

sept. 10 Verslag van de Klederdrachtpresentatie op 20 januari 2010 in De Bolder. Henny Hannaart

                                       - Spakenburgs dracht mrt. 85 Impressie over deze dracht waarvan in het bijzonder de vrouwenmuts Hist. Ver. "Bunscote"  

Klederdrachtmuseum sept. 00 Tentoonstelling doopkleding in de klederdracht tot 28 oktober a.s.

Tentoonstelling "Gezicht op twee Huizer kunstenaars, Piet Bos en Trees Poppe"

De tentoonstelling "Gezicht op twee Huizer kunstenaars" loopt nog tot 3 maart a.s.

Klompen jan. 86 De klompenmakerij van Huizen Een notulenboek

Koddebeier febr. 18 *) Gedicht over 'Den Koddebeier en den stoper', incl. een inleidend woord J. Teuwissen J. Zn

Koekjes febr. 82 *) Wie bakt de "Huizer Scherven" ?

Koninginnedag april 86 Op 30 april zal de Hist. Kr. vertegenwoordigd zijn op de Koninginnedagmarkt

mei. 08 Enkele foto's -aan de Ceintuurbaan- van Koninginnedag van rond 1950 Wendy van Noppen

Koninkrijk

          - 200 jaar Koninkrijk der Ned.dec. 13*) Viering 200 Koninkrijk de Nederlanden van 30 november 2013 t/m 26 september 2015 Wendy van Noppen  

febr. 14*) In het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is een officieel programmaboekje gevonden. Wendy van Noppen

Het betreft de feestelijkheden op maandag 25- en dinsdag 26 augustus 1913. De feestcommissie geeft een overzichtelijk

en uitgebreide opsomming van alle activiteiten en medewerkers over deze twee dagen.

mei. 14 *) Aanvulling over de viering van het 100 jarig jubileum van het Koninkrijk der Nederlanden. Het betreft o.m. een Wendy van Noppen

verhandeling over een reizende bioscoop die op 26 augustus 1914 een film vertoonde.

sept. 14*) Op 25 augustus 1913 (festiviteiten 100 jaar Koninkrijk) is er een optocht door Huizen georganiseerd. In dit artikel Lies Schaap

kunt u ruim 100 jaar later in gedachten nogmaals de route van deze optocht volgen

Kooij Wijgert april 84 Levensbeschrijving over deze (gemeente) architect Dhr. W. Beekman

Koolhaas Gerard Jan Ds. mei 89 *) Zie : Wilhelmus

Koptienden mei. 05 De koptienden in Gooiland Harmen Kos

Kos T. jan. 94 Wetenswaardigheden over de auteur van de oktober '93 gestarte serie: Dhr. H. Kos

Het dorp Huizen in vroeger tijden

             - Jacob Aaltzoon sept. 02 *) Een stukje historie over een visser die later havenmeester werd. Harmen Hzn Kos  

Koperslager/Kos dec. 16*) Historische verhandeling van de panden 'Kos' (Kerkstraat) en 'Koperslager' (Achterbaan) Deel 1 Ir. R. de Vletter

febr. 17 Historische verhandeling van de panden 'Kos' (Kerkstraat) en 'Koperslager' (Achterbaan) Deel 2 Ir. R. de Vletter

Koster april 86 *) Zie: Coster

Kostuumvereniging mrt. 85 Bericht over het bestaan van de Ned. Kostuumver. voor Mode en Streekdracht Mw. E. Mell-Vrijberghe

mei 85 Expositie van de Ned. Kostuumvereniging van 11-26 mei te Zandvoort Mw. J.W. van Geenen-van den Berg

Kranenburg R. Prof. Mr. april 95 *) Onderduik wetenswaardigheden van Prof. Mr. R. Kranenburg (omg. Oud Bussummerweg) Dhr. M. Heijder

Krant(en)

        - oude okt. 93 Dhr. G.L. de Boer uit Laren vraagt om oude streekkranten Dhr. G.L.de Boer   - Gooi en Eemlander mei. 12*) De krant 'De Gooi en Eemlander' is gestart met een interactief project over de hoogtijdagen van het toerisme Eddie Paepe en Casper van den Broek  

in de jaren 1920 - 1970. Lezers kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Krantenknipsels dec. 06 Een artikel over het nut van het verzamelen en registreren van krantenknipsels t.b.v. de H.K.H. Henk Schipper

Kruimer Jan Czn dec. 02 Jan Kruimer (Jan Pieletjen): Een opmerkelijke man Dhr. P. Westland

Jan Kruimer: Een zeiler van formaat Dhr. P. Westland

Kruidenier dec. 15 Van kruidenierswinkel naar speciaalzaak met zelfbediening. Kruidenier Jaap Schaap, Lindenlaan 52, Deel 1 Wendy van Noppen

is met zijn winkel een ander een nieuwe koers gaan varen. Begeleid van een tweetal uitnodigende brieven

febr. 16 Van kruidenierswinkel naar speciaalzaak met zelfbediening. Kruidenier Jaap Schaap, Lindenlaan 52, Deel 2 Wendy van Noppen

Deze aflevering: diverse brochures waarin deze ondernemer adverteerde

Krijgsspelkaarten febr. 96 Er zijn een 26-tal kaarten gedrukt van het Gooi & omg. uit de periode rond 1915 Dhr. H. Schaftenaar

Kustvisie plannen febr. 18 Waarom en hoe de HKH gereageerd heeft op de Kustvisieplannen van de Gemeente Huizen Ewoud Doyer

L

Landelijke archief dag sept. 10*) Op 16 oktober 2010 is er landelijke archiefdag. Het streekarchief Gooi en Vechtstreek voor Blaricum

Lange De Gezina mei 97 *) Tentoonstelling over handwerk van Gezina De Lange

Landschap herstelplan okt. 92 In de Naarder Eng wordt momenteel een landschap herstelplan uitgevoerd

Leden sept. 01 Oproep voor nieuwe leden voor onze vereniging B.J. van Geenen

nov. 01 Er hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld

mei. 02 Het aantal leden van de H.K.H. groeit gestaag B.I.. van Geenen

Ledenmiddag / avond /Agenda jan. 80 **) Uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst op woensdag 6 februari '80

febr. 80 Terugblik op de opening vergadering van de Historische Kring op 6 februari jl.

Na de pauze een lezing over: "het oude dorp Huizen in woord en beeld" Dhr. K. Wouda

mei 80 **) Onderwerp: Geschiedenis en einde van de Erfgooiers op 5 juni a.s. Dhr. H.P.C. van de Berg

Na de pauze een tweede lezing: Iets over Vroöger Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

febr. 80 Ledenavond / informele ontmoeting op 17 maart 1980

1980-3 Dia presentatie over oud Huizen op 7 okt. a.s. Dhr. D. Visser

1980-3 Filmvertoning over de Zuiderzee op 25 nov. a.s. Dhr. G.L. Berk

1981-1 Onderwerp: Historische molens op 22 januari '81 Dhr. Arie de Koning

mrt. 81 **) Algemene ledenvergadering op 14 april a.s.

Na de pauze is er een lezing over oude Huizer verwantschappen Dhr. D. Rebel

mei 81 **) Lezing over de geschiedenis van het Gooi en omgeving gezien vanuit de bevolkings- Dr. A.C.J. de Vrankrijker

cijfers vanaf ongeveer de 15e eeuw op 11 juni a.s.

juli 81 Vooraankondiging ledenavond: Nederlandse Klederdrachten op 22 sept '81 Mw. Constance Nieuwhoff

sept. 81 Nadere info over de ledenavond op 22 sept. (Wegens ziekte niet doorgegaan)

okt. 81 Huizerklederdracht , poppenwedstrijd en Huizervertellingen op 5 november a.s. Mw. v. Geenen, mw. Kruijning en dhr. H. Rebel

jan. 82 Onderwerp: In ons land levende streekdrachten op 26 januari '82 Mw. Constance Nieuwhoff

mrt. 82 Algemene ledenvergadering op 30 maart a.s.

Na de pauze een Huizer verhaal en een kijk- en ruilaktie Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

mei 82 Onderwerp: Leefwijze van onze voorouders in deze streek op 25 mei '82 Dhr. G.J. IJzerdreef

sept. 82 Onderwerp: Gooische Stoomtram op 23 sept. a.s. Dhr. H. van de Hulst en dhr. P. de Raath

jan. 83 Het dialect van Huizen, geschiedenis en gebruik op 27 jan. a.s. Dhr. J.B. Berns

mrt. 83 **) Algemene ledenvergadering op 22 maart a.s.

Na de pauze een film over "De boerderij toen Naetje daar nog woonde" , Dhr. van Straaten

april 83 Op 28 april a.s. lezing over de archeologie van het Gooi Mw. Drs. Addink-Samplonius

aug. 83 Lezing over Huizer kaas , vis en haven op 21 sept. a.s. Dhr. L. Westland en dhr. van Geenen

aug. 83 Vooraankondiging over een lezing over architect Wijgert Kooij op 20 maart 84 Dhr. W. Beekman

aug. 83 Vooraankondiging: Oude Huizen en boerderijen in Huizen op 17 mei 84 ( Is niet doorgegaan )

okt. 83 Verslag van het eerste deel van de ledenavond (Huizer haven) van 21 sept. jl. Dhr. van Geenen

okt. 83 De Huizer Klederdracht ( in het bijzonder oorijzers ) op 15 nov. a.s. Dhr. L. Meijs

jan. 84 Verslag van het tweede deel van de ledenavond ( Kaas Kruiers ) van 21 sept. jl. Dhr. L. Westland

jan. 84 Onderwerp: De Gooise natuur bewaard op 19 jan. 84 Dhr. Jasper

jan. 84 Vooraankondiging van de ledenvergadering op 20 maart a.s.

mrt. 84 **) Algemenen ledenvergadering op 20 maart a.s.

Na de pauze: Een verhandeling over de legendarische figuur Wijgert Kooy Dhr. W. Beekman

april 84 Samenvatting van de lezing van dhr. Meijs op de ledenavond van 15 nov. jl. Dhr. L. Meijs

april 84 Op 17 mei lezing over het veranderde gezicht van Huizen Dhr. G. van de Pol

sept. 84 Lezing over de zeilvisserij op 27 september a.s. Dhr. Peter Dorleijn

sept. 84 Vooraankondiging: klederdrachten show van Bunschoten/ Spakenburg : jan. 85

sept. 84 Vooraankondiging: Gesprekken met en oude verhalen van oudere Huizers : maart 85

sept. 84 Vooraankondiging: Hoe werd vroeger onderwijs gegeven: mei 85

jan. 85 Presentatie van de Bunschoter-Spakenburgse klederdracht op 22 jan a.s.

jan. 85 Vooraankondiging van de jaarvergadering op 27 maart a.s.

mrt. 85 Algemene ledenvergadering op 27 maart a.s.

Na de pauze: Herinneringen over het Huizen van "vroger"

mei 85 Lezing op 21 mei a.s. Onderwerp: ons onderwijs in vroegere tijden Dhr. M. Heijder

aug. 85 Lezing over de stamboom van de familie Vos op 17 sept. a.s. HH De Boer / Breukelaar / Rooth

nov. 85 Samenvatting van de lezing van 21 mei jl.: Het onderwijs in vroeger tijden ! Dhr. M. Heijder

nov. 85 Samenvatting van de lezing over de "Vossen-familie" van 17 sept. jl. Dhr. Breukelaar

nov. 85 Onderwerp: Monumentenzorg - ook onze zorg op 26 nov. a.s. Dhr. C. de Jong en dhr. G. van de Pol

dec. 85 **) Uitnodiging voor de ledenavond op 16 januari '86. Onderwerp: De Visserij in Huizen Dhr. Harmen Petersen en dhr. Wormsbecher jr.

Vóór de lezing is er een korte Alg. ledenvergadering omdat dhr. C.J. Lindhout per 31/12

bedankt heeft. Tot zijn opvolger wordt voorgesteld dhr. G.J. Knoop

jan. 86 Kort verslag over de 1e ledenavond in '86: De visserij in Huizen

jan. 86 Vooraankondiging van de algemene ledenvergadering op 25 maart a.s.

mrt. 86 **) Algemene Ledenvergadering op 25 maart a.s.

Na de pauze is er een lezing over Huizen en een film over "Ons Dorp" Dhr. K. Wouda

juni 86 Vooraankondiging van diverse activiteiten in het nieuwe seizoen

sept. 86 Vooraankondiging e.v. ledenvergadering op 20 nov. (ruilbeurs)

nov. 86 Ledenavond op 20 nov. a.s.: (Een symbolische) wandeling door Huizen en Ruilbeurs Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

nov. 86 **) Voorafgaande aan de ledenavond van 20 nov. a.s. wordt een Algemene vergadering

ingelast i.v.m. het vaststellen van de financiële stukken 1985 / 1986

jan. 87 Lezing :"DOOR STORM EN STILTE, memoires van een oude visser" op 22 jan. a.s. Dhr. G.J. Berk

mrt. 87 **) Algemene ledenvergadering op 24 maart a.s.

Na de Pauze dia presentatie: "In en om paleis Soestdijk" Dhr. Kees van der Steeg

okt. 87 Ledenavond op 16/11: Terugblik op de Huizerdag (29/8) en Monumentendag (12/9)

dec. 87 Klederdrachtenshow door de werkgroep Eem- en Gooiland op 27 jan 1988 Mw. A. Klap

febr. 88 Op 21 mrt. a.s. jaarvergadering, na de pauze dia's van het "Nieuwe Huizen".

febr. 88 **) Algemene ledenvergadering op 21 maart a.s.

Na de Pauze dia presentatie: "Het ontstaan van het nieuwe Huizen" Dhr. M. Dekkers

aug. 88 Lezing over de Gooise Schilders op woensdag 21 sept. a.s. Mw. Margriet van Seumeren

aug. 88 Vooraankondigingen ledenavonden van dit seizoen: 21/9, 14/11, 24/1, 21/3 en 24/5

? Lezing over de Erfgooiers op 14 november a.s. Mw. A. Kruijning-Teeuwissen en dhr. Rooth

dec. 88 Terugblik op de lezing en dia's over de Erfgooijers op 14 nov. jl.

dec. 88 Dinsdag 24 jan. de eerste ledenavond in '89: Nadere mededelingen volgen via de pers

Deze avond is, zo later bleek, verschoven naar 2 febr.: Onderwerp: Hollandse Waterlinie Dhr. C. Scheltema

dec. 88 **) Lezing over: "De geologische aspecten van het Gooi" op 23 februari a.s. Dr. G.H.J. Ruegg

febr. 89 Jaarvergadering op 21 maart a.s., Na de pauze volgt een verhandeling over hooibergen

febr. 89 **) Algemene ledenvergadering op 21 maart a.s.

Na de Pauze de reeds eerder aangekondigde lezing over oude hooibergen De heren L. Calis en J. Rigter

mei 89 Lezing met dia's over 19e-eeuws zilver op 24 mei a.s. Mw. Krekel-Aalberse

aug. 89 Impressie van de algemene Ledenvergadering 1989 (21 maart jl.) Dhr. M. Heijder

? Lezing over: Historisch boerderijonderzoek op 28 sept. a.s. Dhr. C. Huijts

nov. 89 De historische kring bestaat 10 jaar op 21 Nov. a.s.. Een echte Huizer avond !!! Dhr. G. J. Knoop

jan. 90 Lezing: "De Grebbelinie - Een wandeling van Rhenen naar Spakenburg", op 6 febr. a.s. Dhr. J. Lagerweij

jan. 90 Terugblik op de ledenavond van 28 sept. jl. over boerderijonderzoek

jan. 90 Vooraankondigingen voor de volgende ledenavonden: 29 maart en 8 mei a.s.

febr. 90 **) Algemene ledenvergadering op 29 maart a.s.

Na de pauze: Een lezing over Huizen 150 jaar geleden Dhr. H.M. Breukelaar

mei 90 Lezing op 8 mei a.s. over Bijen en Bijenschansen in het Gooi Dhr. S. Nieuwenhuizen

mei 90 Terugblik op de lezing van dhr. Lagerweij over de Grebbelinie

aug. 90 Terugblik op de ledenavond van 29 mrt. jl., betreffende: Huizen 150 jaar geleden

nov. 90 Op donderdag 22 nov. a.s. is de e.v. ledenavond. Onderwerp: De Goudse glazen Dhr. N. Metselaar

jan. 91 **) Dia presentatie : "Een dagje uit met de Gooische Stoomtram" op 5 febr. a.s. Dhr. J.G.E. Petersen

febr. 91 Terugblik op de lezing van 22 nov. jl.: De St. Janskerk in Gouda en haar glazen Dhr. N. Metselaar

mrt. 91 Algemene ledenvergadering op 28 maart a.s.

Na de pauze een film over "Het pand Kos" met toelichting Dhr. J. Kos

mei 91 **) Lezing op 28 mei a.s. over scheepsmodellen uit de 16e en 17e eeuw Dhr. W. van Beuge

mei 91 Terugblik op de ledenavond van 5 febr. jl. betreffende de Gooische Stoomtram Dhr. J.G.E. Petersen

mei 91 Terugblik op de ledenavond van 28 maart jl. over "Het Pand Kos" Mw. W. van Noppen

okt. 91 Lezing over landhuizen tussen Naarden en Huizen en over het landgoed Crailoo op 29 oktober a.s. Dhr. H. Schaftenaar en mw. A.P. Kooijman

okt. 91 Terugblik op de lezing van de Scheepsmodelbouwer dhr. W. van Beuge op 28 mei jl.

jan 92 **) Lezing over de Gooische postgeschiedenis op dinsdag 11 februari a.s. Dhr. Petersen

jan. 92 Terugblik op de lezing: Landhuizen tussen Naarden en Huizen en over het landgoed Crailoo Dhr. H. Schaftenaar en mw. A.P. Kooijman

mrt. 92 Alg. ledenvergadering op 2 april a.s. Na de pauze: 60 jaar kapper in Huizen Dhr. J. van der Hulst

okt. 92 Lezing op 12 november a.s. over Gevelstenen in Nederland Dhr. D.R. Bouhuys

okt. 92 Terugblik op de lezing over de Gooische postgeschiedenis Dhr. Petersen

okt. 92 Terugblik over de lezing van 2 april jl.: Mes goed, meneer?

dec. 92 **) Diapresentatie "Langs de Zuiderzee" op zaterdag 16 jan. 93 om 14.00 uur Dhr. Dudok van Heel en dhr. H. Weller

febr. 93 Terugblik op de diapresentatie "Langs de Zuiderzee"

mrt. 93 Alg. ledenvergadering op 30 maart a.s. Na de pauze:

Familieonderzoek Willem (Jacob) Bos (Zie ook Genealogie) Dhr. P. Wiersma

Dia's van Huizen HH. Goos, Rudolphus en Schaap

Voordrachten in Huizer dialect Dhr. H. Rebel

mei 93 Terugblik op de leden vergadering van 30 maart jl.

nov. 93 **) Diapresentatie "Tabakspijpen als bodemvondsten" op 23 nov '93 Dhr. P. Smiesing

nov. 93 **) Vooraankondiging: Historie en bewoners v.h. Kasteel Grooeneveld op 8 febr. '94

nov. 93 **) Vooraankondiging: Jaarlijkse ledenvergadering op 29 maart '94

jan. 94 Lezing op 8 februari a.s. over de historie en de bewoners van kasteel Groeneveld Mw. Thera Coppens

jan. 94 Terugblik op de ledenverg. van 23 nov. '93 betreffende "Tabakspijpen als bodemvondst"

mrt. 94 Alg. ledenvergadering op 29 maart a.s. Na de pauze:

Dia presentatie: KLOKKENGIETEN - in het verleden en de huidige tijd Dhr. H.J. Nieuwenhoven

mei 94 Terugblik op de ledenverg. van 8 februari '94 "Baarnse lusthoven en hun bewoners"

mei 94 Terugblik op de lezing: Klokgieten van 29 maart jl.

okt. 94 **) Uitnodiging voor de ledenvergadering ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan op 9 nov. a.s.

okt. 94 **) Vooraankondiging van enkele ledenavonden in '95: 17 januari & 28 maart

dec. 94 Terugblik op de viering van het 15 jarig bestaan van de H.K.H. op 9 nov. jl.

dec. 94 Uitnodiging voor een lezing : "Hoorn en been door de eeuwen heen" op 17 januari '95 Mw. A. Nieuwenburg-Bron

dec. 94 Lezing over een bustocht naar Susteren in Zuid Limburg. (Zie ook excursie)

mrt. 95 Alg. ledenvergadering op 28 maart a.s. Na de pauze: Dia presentatie: Walvisvaart Dhr. J.C.A. Schokkenbroek

april 95 Terugblik op de lezing: Hoorn en been door de eeuwen heen van 17 januari jl. Mw. A. Nieuwenburg-Bron

juli 95 Terugblik op de lezing: Nederlandse walvisvaart in de 17e & 18e eeuw (28 mrt. jl.) Dhr. J.C.A. Schokkenbroek

nov. 95 **) Uitnodiging voor een lezing : "Ivoor, wat deed men ermee?" op 14 nov. a.s. Mw. A. Nieuwenburg-Bron

nov. 95 **) Vooraankondiging van een ledenavonden op 9 jan. '96: 2000 jaar glas

nov. 95 **) Vooraankondiging van de ledenvergadering op 26 maart '96

dec. 95 Uitnodiging voor een lezing : "2000 jaar glas" op 9 januari '96 Drs. A. Peddemors

dec. 95 Vooraankondiging van de ledenvergadering op 26 maart '96

dec. 95 Terugblik op de lezing: "Ivoor en wat deed men ermee" van 14 nov. jl. Mw. A. Nieuwenburg-Bron

mrt. 96 Alg. ledenvergadering op 26 maart a.s. Na de pauze: Dhr. J.C.A. Schokkenbroek

                                                                                                                                                             -Dia's van oud en nieuw Huizen Mw. I van den Berg   -Dia's van o.a. Oud-Bussem Dhr. J. Schaap   -Gedichten en verhaal in Huizer dialect Mw. A. Kruijning-Teeuwissen  

juni 96 Vooraankondiging van de e.v. ledenvergadering op 3 oktober a.s.

Onderwerp: Het heffen van Tol in westelijk Nederland in de Middeleeuwen

juni 96 Terugblik op de lezing: 2000 jaar glas van 9 januari jl. Drs. A. Peddemors

sept. 96 Vooraankondiging van een lezing op 3 dec. 96 : Dakpannen in alle kleuren Dhr. H. Mombers

dec. 96 Uitnodiging voor een lezing: Dakpannen op 3 december a.s.

jan. 97 **) Uitnodiging voor een dia klankbeeld: Honderd jaar Schoolvereniging Eben Haezer Dhr. G. Heijnen

op dinsdag 4 februari

jan. 97 **) Vooraankondiging voor de jaar- /ledenvergadering op dinsdag 25 maart a.s.

febr. 97 Terugblik op de ledenavond van 4 februari jl. Dhr. G. Heijnen

febr. 97 Alg. Ledenvergadering op 25 maart a.s.. Na de pauze:

           -Dia´s "Ronde door Nederland tussen de jaren 1920 -1930" Dhr. Dijkman  

febr. 97 Terugblik op de lezing van 3 oktober jl. Dhr. C.L. Verkerk

Onderwerp: Het heffen van Tol in westelijk Nederland in de Middeleeuwen

febr. 97 Terugblik op de lezing van 3 december jl. Deel 1

Onderwerp: Keramische dakpannen, kleine monumenten Dhr. A. Schellinghout

mrt. 97 Algemene ledenvergadering op 25 maart 1997. Zie verder: febr. 97

mei. 97 Terugblik op de lezing van 3 december jl. Deel 2

Onderwerp: Keramische dakpannen, kleine monumenten Dhr. A. Schellinghout

mei. 97 Vooraankondiging van een lezing op 7 oktober a.s. over de Grebbelinie Dhr. J. Lagerweij

sept. 97 Uitnodiging voor een dia klankbeeld over de Grebbelinie, op 7 oktober a.s. Dhr. J. Lagerweij

dec. 97 Uitnodiging voor een lezing op 13 januari '98

Onderwerp: "Van bedrijfsvaartuig tot varend monument" Dhr. W. Wijnbelt

dec. 97 Terugblik op de lezing over de Grebbelinie Dhr. J. Lagerweij

febr. 98 Algemene ledenvergadering op 24 maart a.s.. Na de pauze:

              - Dia presentatie met als onderwerp: Een wandeling door de Noord  

mrt. 98 Algemene ledenvergadering op 24 maart 98. Zie verder febr. 98

mrt. 99 Uitnodiging voor een ledenavond over tegelfragmenten Mw. P.H. Kahmann

mrt. 99 **) Uitnodiging voor een ledenavond over tegelfragmenten Mw. P.H. Kahmann

mrt. 99 Algemene ledenvergadering op 27 april a.s.

sept. 99 Uitnodiging vertoning van twee documentaire films op 12 oktober a.s. Dhr. E. Boeve

      - Aan de lijn. Het draaien van waslijn bij de fam. Schram in Huizen   - "Achter de schermen" over een eendenkooi  

dec. 99 Uitnodiging voor een ledenavond op 18 januari a.s. Dhr. B.J. van Geenen

Onderwerp: 49 jaar Molukkers in Huizen

dec. 99 Op de ledenavond van 14 maart 2000 presentatie van de klederdrachtgroep Dhr. B.J. van Geenen

uit Nunspeet en na de pauze onze eigen klederdrachtgroep

dec. 99 Vooraankondiging van de ledenvergadering op 18 april 2000 Dhr. B.J. van Geenen

febr. 00 Uitnodiging voor een ledenavond op 14 maart a.s. Onderwerp: Klederdracht presentatie Dhr. B.J. van Geenen

april 00 **) Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 18 april a.s.

juni. 00 Vooraankondiging van de ledenvergadering op 3 oktober a.s. Dhr. B.J. van Geenen

         - Onderwerp: Rijks- en gemeentelijke monumenten  

juni. 00 Vooraankondiging van de ledenavond op 12 december Dhr. B.J. van Geenen

 - Onderwerp: Het ontstaan van de burgerlijke stand door dhr. Zondag  

sept. 00 Uitnodiging voor een ledenavond op 3 oktober a.s. Dhr. J.A. van der Hoeve

 - Onderwerp: Rijks- en gemeentelijke monumenten in Huizen en de buitengebieden  

sept. 00 Vooraankondiging van de ledenavond op 6 februari 2001: Klokkenluidersgilde

sept. 00 Vooraankondiging voor de algemene ledenvergadering op 17 april 2001

dec. 00 Terugblik op de ledenavond van 3 oktober jl. Dhr. B.J. van Geenen

dec. 00 Uitnodiging voor de ledenavond op 12 december a.s. Het onderwerp is: Het ontstaan van de Burgerlijke stand Dhr. Zondag

dec. 00 Herinnering aan de e.v. bijeenkomsten op 6 febr. en 17 april 2001

dec. 00 Samenvatting van de lezing van 3 okt. jl. over het Monumenten Inventarisatie Project Dhr. J.A. van der Hoeve

febr. 01 De jaarlijkse algemene ledenvergadering is verschoven naar 10 april a.s.

febr. 01 Uitnodiging voor een ledenavond op 6 febr. a.s.

         - Onderwerp: het klokkenluidergilde  

mrt. 01**) Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.. Na de pauze:

 - Videofilms over de visserij op de Zuiderzee  

mei. 01 Vooraankondiging van de ledenavond op 18 september Dhr. B.J. van Geenen

 - Onderwerp: Dia lezing over het boerenleven in Huizen Dirk Rebel  

sept. 01 Uitnodiging voor de ledenavond op 18 september a.s. Dirk Rebel

 - Onderwerp: Dia lezing over het boerenleven in Huizen  

sept. 01 Vooraankondiging van de ledenavond op 27 november

 - Onderwerp: Dia lezing over Gebrandschilderd glas in loodramen Dhr. J. Woudstra  

nov. 01 Terugblik op de ledenavond van 18 sept. jl. Wendy van Noppen

nov. 01 Uitnodiging voor de ledenavond op 27 november a.s.

   - Onderwerp: Dia lezing over Gebrandschilderd glas in loodramen Dhr. J. Woudstra  

nov. 01 Vooraankondiging van de ledenavond op 12 februari 2002

 - Onderwerp: Erfgooiers Aartje Kruijning  

nov. 01 Vooraankondiging voor de algemene ledenvergadering op 28 mei 2002

febr. 02 Lezing over de Erfgooiers, na de pauze dia vertoning over het "Oude Dorp" Aartje Kruijning

febr. 02 Vooraankondiging algemene ledenvergadering op 28 mei a.s.

mei. 02 **) Algemene ledenvergadering op 28 mei a.s. Na de pauze: Dia vertoning over het oude dorp Aartje Kruijning

mei. 02 Vanaf deze uitgave komt er een voortschrijdend opgave van de agenda van de Historische Kring Huizen Wendy van Noppen

9 mei. 02 Klederdrachtgroep Huizen op de stoomtram Hoorn-Medenblik

10 mei. 02 Klederdrachtgroep Huizen in Nunspeet op de Eijbertjesdag

25 mei. 02 Rondleiding Historische Kring op de Oude Begraafplaats Jan Veerman

28 mei. 02 Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring

8 jun. 02 Open dag Tussen Vecht & Eem in Baarn

29 jun. 02 Rondleiding Historische Kring op de Oude Begraafplaats Jan Veerman

24 jul. 02 Klederdrachtgroep Huizen tijdens de Spakenburgse Dagen

25 jul. 02 Klederdrachtgroep Huizen in Schagen

27 jul. 02 Rondleiding Historische Kring op de Oude Begraafplaats Jan Veerman

31 aug. 02 Rondleiding Historische Kring op de Oude Begraafplaats Jan Veerman

14 sept. 02 Huizerdag en Open Monumentendag

1 okt. 02 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

3 dec. 02 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

1 febr. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

20 mei. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

dec. 02

3 dec. 02 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Lezing met dia's over een reis naar Egypte

4 febr. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Boerderijproject

20 mei. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Jaarvergadering

febr. 03

17 mei. 03 Opendag van Stichting Tussen Vecht & Eem in Weesp

20 mei. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Jaarvergadering

21 okt. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

9 dec. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

Tot 22 maart tentoonstelling 'Huizen, boeren, vissers bouwers in het Huizer Museum 't Schoutenhuis

11 apr. 03 Tot 25 oktober tentoonstelling: Het jaar van de Boerderij in het museum 't Schoutenhuis

april 03 **) Algemene ledenvergadering op 20 mei 2003. Inclusief notulen en jaarverslag en financiële stukken

                                 Na de Pauze: Videofilm over aanleg van de nieuwe havenkop Cor Sijl  

mei. 03

17 mei. 03 Open dag van Stichting Tussen Vecht & Eem in Weesp

20 mei. 03 Jaarvergadering van de Historische Kring Huizen

24 mei. 03 Opening van Kinderdagverblijf 'De Toethoorn' met informatiestand van de dialectgroep /Historische Kring

29 mei. 03 Museumstoomtram Hoorn - Medenblik (Klederdrachtgroep)

30 mei. 03 Eibertjesdag Nunspeet (Klederdrachtgroep)

22 jul. 03 Broekerveiling (Klederdrachtgroep)

23 jul. 03 Spakenburgsedagen (Klederdrachtgroep)

24 jul. 03 Schagen (Klederdrachtgroep)

21 okt. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

9 dec. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Afsluiting van het jaar van de boerderij.

Tot 25 oktober tentoonstelling: Het jaar van de Boerderij in het museum 't Schoutenhuis

okt. 03

21 okt. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Lezing met dia's over de strafgevangenis in Veenhuizen Dhr. J. de Maar

6 nov. 03 Werkgroepvergadering en bestuur van de H.K.H.

9 dec. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Afsluiting van het jaar van de boerderij.

3 febr. 04 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

18 mei. 04 Jaarvergadering van de Historische Kring Huizen

2 okt. 04 25-jarig bestaan van de Historische Kring Huizen

dec. 03

9 dec. 03 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Afsluiting van het jaar van de boerderij met dia presentatie Jaap Schaap

3 febr. 04 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij

18 mei. 04 Jaarvergadering van de Historische Kring Huizen

2 okt. 04 25-jarig bestaan van de Historische Kring Huizen

febr. 04

3 febr. 04 Ledenavond H.K.H. in de Boerderij. Dia presentatie over Huizen in de 20e eeuw. Pieter van der Poel

18 mei. 04 Jaarvergadering van de Historische Kring Huizen

18 sept. 04 Havenfeest 150-jarig bestaan haven van Huizen

2 okt. 04 25-jarig bestaan van de Historische Kring Huizen

mei. 04**) Algemene ledenvergadering op 18 mei 2004. Inclusief notulen en jaarverslag en financiële stukken

mei. 04

18 mei. 04 Jaarvergadering van de Historische Kring Huizen. Na de Pauze dia presentatie over de Oude Haven van Huizen Pieter van der Poel

11 sept. 04 Open Monumentendag / Huizerdag

18 sept. 04 Havenfeest 150-jarig bestaan haven van Huizen

2 okt. 04 25-jarig bestaan van de Historische Kring Huizen

sept. 04

11 sept. 04 Open Monumentendag/ Huizerdag

18 sept. 04 Viering 150-jarig bestaan van de Huizer haven

2 okt. 04 Jubileummanifestatie 25 jaar Historische Kring Huizen in de Boerderij van 10.00 - 17.00 uur

14 dec. 04 Afsluiting "150 jaar haven van Huizen" met een videofilm van de havendag 2004 en oude dia's van de haven

15 mrt. 05 Zestig jaar bevrijding door Jady Snel Jady Snel

17 mei. 04 Jaarvergadering

dec. 04

14 dec. 04 Afsluiting havenjubileum

15 mrt. 05 Programma nog niet bekend

17 mei. 05 Algemene ledenvergadering. Na de pauze: zestig jaar bevrijding Jady Snel

febr. 05

9 mrt. 05 Presentatie Klederdrachtgroep in de bibliotheek Huizen

9 mrt. 05 In maart is er een boekenweekexpositie van de H.K.H. in de bibliotheek

15 mrt. Ledenavond. Mw. Heleen Gerretsen houdt een voordracht uit brieven van Aagje Luijtsen in de 18e eeuw Mw. Heleen Gerretsen

aan haar man. En een muzikaal intermezzo door mw. Wanda de Geer, cello

17 mei. 05 Jaarvergadering. Na de Pauze: Zestig jaar bevrijding door Jaddy Snel Jady Snel

21 jul. Nationale Klederdrachtdag in Schagen

10 sept. Huizerdag/ Open Monumentendag

mei. 05

17 mei. 05 Algemene ledenvergadering. Na de pauze: zestig jaar bevrijding Jady Snel

27 mei. 05 Lustrumviering Tussen Vecht en Eem in het stadhuis van Naarden

4 jun. 05 Klederdrachtpresentatie op Urk

20 jul. 05 Klederdrachtpresentatie in Spakenburg

21 jul. 05 Klederdrachtpresentatie in Schagen

3 sept. 05 Klederdrachtpresentatie in Kruiningen

10 sept. Huizerdag/ Open Monumentendag

17 sept. 05 Klederdrachtpresentatie in Rijssen

24 sept. 05 Open dag van TVE in het vesting museum in Naarden

11 okt. 05 De nieuwbouwplannen in het gebied van de oude haven in Huizen Frans Kolk (wethouder)

okt. 05

30 sept. 05 Seniorenmarkt. De H.K.H. is daar ook aanwezig.

11 okt. 05 Ledenavond: Presentatie nieuwbouwplannen door Frans van der Kolk Frans Kolk (wethouder)

28 okt. 05 Presentatie van het boekje 'Waarde nicht, lieve Meutjen' in de Boerderij

6 dec. 05 Ledenavond: Huizen in oorlogstijd Jady Snel

7 febr. 06 Ledenavond: De Hollandse Waterlinie

16 mei. 06 Algemene ledenvergadering

dec. 05

6 dec. 05 Ledenavond: Huizen in oorlogstijd Jady Snel

7 febr. 06 Ledenavond: De Hollandse Waterlinie

16 mei. 06 Algemene ledenvergadering

febr. 06

16 mei. 06 Algemene Ledenvergadering. Na de pauze wordt er voorgelezen uit het boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen Aartje Kruijning en Janny Rebel

3 okt. 06 Ledenavond: Lezing over de Zuiderzeevisserij met dia's W. van Norel

12 dec. 06 Ledenavond: West-Fries Duo

6 mrt. 07 Ledenavond: De geschiedenis van Droste. Mw. Van Beek

15 mei. 07 Algemene ledenvergadering

jun. 06

3 jun. 06 Zomerexcursie naar Schokland

3 okt. 06 Ledenavond: Lezing over de Zuiderzeevisserij met dia's W. van Norel

12 dec. 06 Ledenavond: De geschiedenis van Droste. Mw. Van Beek

6 mrt. 07 Ledenavond: West-Fries Duo

6 mrt. 07 Ledenavond: De geschiedenis van Droste.

15 mei. 07 Algemene ledenvergadering

sept. 06

3 okt. 06 Ledenavond: Lezing over de Zuiderzeevisserij met dia's W. van Norel

6 okt. 06 Seniorenmarkt Huizen op het Oude Raadhuisplein

12 dec. 06 Ledenavond: De geschiedenis van Droste. Mw. Van Beek

6 mrt. 07 Ledenavond: West-Fries Duo

15 mei. 07 Algemene ledenvergadering

dec. 06

12 dec. 06 Ledenavond: De geschiedenis van Droste. Mw. Van Beek

6 mrt. 07 Ledenavond: West-Fries Duo

15 mei. 07 Algemene ledenvergadering

febr. 07

6 mrt. 07 Ledenavond: West-Fries Duo. Beelden uit onze kinderjaren Theo en Els Spigt

15 mei. 07 Algemene ledenvergadering

mei. 07

7 jul. 07 Presentatie Klederdrachtgroep in Goes

18 jul. 07 Presentatie Klederdrachtgroep op de Spakenburgerdag

18 jul. 07 Presentatie Klederdrachtgroep in Schagen

8 sept. 07 Huizerdag/Openmonumentendag

22 sept. 07 Excursie naar Urk

23 okt. Diaserie over de Gooische Stoomtram G. Barendrecht

sept. 07

8 sept. 07 Huizerdag/ Open Monumentendag

22 sept. 07 Excursie naar Urk

23 okt. Diaserie over de Gooische Stoomtram G. Barendrecht

27 nov. 07 Ledenavond: Afsluitdijk (onder voorbehoud)

dec. 07

27 nov. 07 Ledenavond: Diapresentatie over Urk Jaap Bakker

4 mrt. 08 Ledenavond: Archeologie van het Gooi Mw. W. Metz

20 mei. 08 Algemene ledenvergadering. Na de pauze: Film over de Zuiderzee

febr. 08

4 mrt. 08 Ledenavond: Archeologie van het Gooi Mw. W. Metz

20 mei. 08 Algemene ledenvergadering. Na de pauze: Film over de Zuiderzee

mei. 08

20 mei. 08 Algemene ledenvergadering. Na de pauze: Film over de Zuiderzee

6 sept. 08 Excursie naar het Zuiderzeemuseum. Ria Westland is de coördinator. Ria Westland-Rebel

7 okt. 08 Amsterdam spiegelt zich aan Rembrandt, vertellingen en liederen over Rembrandt in zijn Amsterdam omlijst

met beelden van toen en nu Martin Döbelman en Martin Ribbens

25 nov. 08 Dia's van oud en nieuw Huizen Pieter van der Poel

sept. 08

13 sept. 08 Huizerdag/ Open Monumentendag

20 sept. 08 Huizer Botterdag/Bottermarkt

7 okt. 08 Amsterdam spiegelt zich aan Rembrandt, vertellingen en liederen over Rembrandt in zijn Amsterdam omlijst

met beelden van toen en nu Martin Döbelman en Martin Ribbens

3 okt. 08 Uitnodiging voor een lezing over "Het bos van Blaauw", de buitenplaats Gooilust in 's-Gravenland. De Lezing Dhr. A. Coops

zal gegeven worden in de Hervormd kerk in 's-Gravenland. Opm.: deze lezing wordt georganiseerd door de

Daniel Stalpaert stichting ter ondersteuning van het behoud van de kerk en de pastorie in die plaats

25 nov. 08 Diapresentatie van oud en nieuw Huizen Pieter van der Poel

dec. 08

24 febr. 09 Ledenavond: 'De meidenkist'. Kleding uit grootmoederstijd Cees Prinsen

12 mei. Jaarvergadering. Na de pauze: diapresentatie over de Huizerbotters

febr. 09

12 mei. 09 Jaarvergadering. Na de pauze dia presentatie over de Huizer Botters door Gert Jan Schaap Gert Jan Schaap

6 juni. 09 Excursie naar Amsterdam: Wandeling o.l.v. Martin Döbelman en Martin Ribbens Martin Döbelman en Martin Ribbens

24 nov. 09 Vierhonderd jaar PC Hooft, Dichter en Baljuw van het Gooi

26 jan. 10 Pilgrim Fathers uit Engeland naar Nederland en later naar Amerika

18 mei. 10 Jaarvergadering

mei. 09

6 juni. 09 Excursie door Amsterdam: Wandeling o.l.v. Martin Döbelman en Martin Ribbens Martin Döbelman en Martin Ribbens

13 juni. 09 Fietstocht door Huizen en omgeving o.l.v. Jan Rebel Jan Rebel

19 sept. 09 Botterdag en viering 30-jarig bestaan van de Hist. Kring. Huizen

24 nov. 09 Vierhonderd jaar PC Hooft, Dichter en Baljuw van het Gooi

26 jan. 10 Pilgrim Fathers uit Engeland naar Nederland en later naar Amerika

18 mei. 10 Jaarvergadering

sept. 09

12 sept. 09 Huizerdag/Open monumentendag

19 sept. 09 Botterdag en viering 30-jarig bestaan van de Hist. Kring. Huizen

24 nov. 09 Vierhonderd jaar P.C. Hooft, dichter en baljuw van het Gooi Freek Schilingmann

26 jan. 10 Pilgrimfathers uit Engeland naar Nederland en later naar Amerika

18 mei. 10 Jaarvergadering

dec. 09

26 jan. 10 Pilgrimfathers uit Engeland naar Nederland en later naar Amerika

18 mei. 10 Jaarvergadering

febr. 10

20 mrt. 10 Dialectmiddag in Obdam

25 mei. 10 Jaarvergadering (een week later dan aanvankelijk was gepland) Na de jaarvergadering: Tegeltableaus Van Kesteren

5 okt. 10 Lezing over Indonesië met behulp van epidiascoop (foto's op glasplaten) Jan Dijkman

14 dec. 10 Ledenavond. Onderwerp nog niet bekend.

15 febr. 11 Ledenavond: Onderwerp De Gooische stoomtram

17 mei. 11 Jaarvergadering

mei. 10

25 mei. 10 Jaarvergadering. Na de jaarvergadering: Tegeltableaus Van Kesteren

5 okt. 10 Lezing over Indonesië met behulp van epidiascoop (foto's op glasplaten) Jan Dijkman

14 dec. 10 Ledenavond. Dia's van de Huizer Botter HZ 108 in New York, Manhattan, najaar 2009 Gert Jan Schaap

15 febr. 11 Ledenavond: Onderwerp De Gooische stoomtram Jan L. Peet

mei. 11 Jaarvergadering

sept. 10

11 sept. 10 Huizer Dag/Open Monumentendag

18 sept. 10 Botterdag

5 okt. 10 Lezing over Indonesië met behulp van epidiascoop (foto's op glasplaten) Jan Dijkman

14 dec. 10 Ledenavond. Dia's van de Huizer botter HZ 108 in New York, Manhattan, najaar 2009 Gert Jan Schaap

15 febr. 11 Ledenavond: Onderwerp: De Gooische stoomtram Jan L. Peet

17 mei. 11 Jaarvergadering

dec. 10

14 dec. 10 Ledenavond. Dia's van de Huizer botter HZ 108 in New York, Manhattan, najaar 2009 Gert Jan Schaap

15 febr. 11 Ledenavond: Onderwerp: De Gooische stoomtram Jan L. Peet

17 mei. 11 Jaarvergadering

febr. 11

17 mei. 11 Jaarvergadering

10 sept. 11 Huizerdag/Open monumentendag

17 sept. 11 Botterdag

15 okt. 11 TVE-dag in Huizen

mei. 11

17 mei. 11 Jaarvergadering. Na de pauze dia's van (oud) Huizen

10 sept. 11 Huizerdag/Open monumentendag

16 sep. Taeje Bokkesrace (zeilwedstrijd botters)

17 sept. 11 Botterdag

20 sept. 11 Een zwerftocht door Nederland, lantaarnplaatjes met de epidiascoop J. Dijkman

15 okt. 11 TVE-dag in Huizen

22 nov. 11 Lezing over de Goudse ramen M. Tompot

7 febr. 12 Ontstaan en de geschiedenis van het Goois Natuurreservaat J. Vlaanderen

15 mei. 12 Jaarvergadering. Na de pauze: Het Huizer en het Larens dialect Gerrit Jongerden en Nico Vos

sept. 11

10 sept. 11 Huizerdag/Open monumentendag. De Klederdrachtgroep is er aanwezig

16 sep. 11 Taeje Bokkesrace (zeilwedstrijd botters)

17 sept. 11 Botterdag. De leden klederdrachtgroep begeleiden de gast-klederdrachtgroepen

20 sept. 11 Een zwerftocht door Nederland, lantaarnplaatjes met de epidiascoop J. Dijkman

15 okt. 11 TVE-dag in Huizen

22 nov. 11 Ontstaan en de geschiedenis van het Goois Natuurreservaat J. Vlaanderen

7 febr. 12 Lezing over de Goudse ramen M. Tompot

15 mei. 12 Jaarvergadering. Na de pauze: Het Huizer en het Larens dialect Gerrit Jongerden en Nico Vos

dec. 11

7 febr. 12 Lezing over de Goudse ramen M. Tompot

17 mrt. 12 Noord-Hollandse dialectenmiddag

15 mei. 12 Jaarvergadering. Na de pauze: Het Huizer en het Larens dialect Gerrit Jongerden en Nico Vos

febr. 12

7 febr. 12 Lezing over de Goudse ramen M. Tompot

17 mrt. 12 Noord-Hollandse dialectenmiddag

15 mei. 12 Jaarvergadering. Na de pauze: Het Huizer en het Larens dialect Gerrit Jongerden en Nico Vos

mei. 12

15 mei. 12 Jaarvergadering. Na de pauze: Het Huizer en het Larens dialect Gerrit Jongerden en Nico Vos

2 jun. 12 Stand van de Kring op de uitmarkt, Oostermeent

31 aug. 12 Excursie naar Amsterdam

8 sept. 12 Open Monumentendag/Huizerdag

18 sept. 12 Ledenavond. Onderwerp nog niet bekend.

20 nov. 12 ledenavond. Roel Huizinga vertelt met hulp van dia's over vogels in en rond het huis. Roel Huizinga

19 febr. 13 ledenavond in de Boerderij.

7 mei. 13 Jaarvergadering.

sept. 12

8 sept. 12 Open Monumentendag/Huizerdag

15 sept. 12 Huizer Botterdag

18 sept. 12 Ledenavond: een lezing over de geschiedenis en gebruiken van Sint Nicolaas Frits Booy

6 okt. 12 Open Dag Tussen vecht en Eem in Baarn

20 nov. 12 ledenavond: een lezing en dia's over vogels in en rond het huis. Roel Huizinga

19 febr. 13 ledenavond in de Boerderij. Een diapresentatie met muziek van Mussorgsky over Mongolië Sjaak Verboom

7 mei. 13 Jaarvergadering.

dec. 12

19 febr. 13 ledenavond in de Boerderij. Een diapresentatie met muziek van Mussorgsky over Mongolië Sjaak Verboom

7 mei. 13 Jaarvergadering. Tevens verkoop bij opbod van een model van de Huizermolen.

febr. 13

19 febr. 13 ledenavond in de Boerderij. Een diapresentatie met muziek van Mussorgsky over Mongolië Sjaak Verboom

7 mei. 13

mei. 13

25 mei. 13 De Historische Kring staat met een kraam op de markt 'Uit in Huizen' in het Winkelcentrum Oostermeent

24 aug. 13 Excursie naar Amersfoort

17 sept. 13 Ledenavond in de Boerderij. Een presentie over oude schoolplaten van Cornelis Jetses

sept. 13

24 aug. 13 Excursie naar Amersfoort

14 sept. 13 Huizerdag-open monumentendag

17 sept. 13 Ledenavond in de Boerderij. Een presentie over oude schoolplaten van Cornelis Jetses. Na de pauze: Visserij W. Baarsen

op de Zuiderzee.

20 sept. 13 Taeje Bôkkesrace (zeilwedstrijd botters)

21 sept. 13 Huizer Botterdag

28 sep. 13 Nederlandse dialectendag in Hasselt, Belgisch Limburg

12 okt. 13 Open Dag Tussen vecht en Eem in Nederhorst den Berg

19 nov. 13 Lezing over klederdrachtmutsen JanKees Goud

dec. 13

18 febr. 14 Naald- en kloskant uit de 19e en 20e eeuw Lia Bouwmeester

20 mei. 14 Jaarvergadering

febr. 14

18 febr. 14 Ledenavond in de boerderij. Onderwerp: naald- en kloskant uit de 19e en 20e eeuw Lia Bouwmeester

20 mei. 14 Jaarvergadering. Na de pauze houdt Roel Huizinga een dia lezing over vogels in de winter. Roel Huizinga

16 sept. 14 Ledenavond in de boerderij. Onderwerp; diapresentatie over eindeloos Mongolië. Sjaak Verboon

18 nov. 14 Ledenavond over de bouwmeester P.J.H. Cuijpers Dick Keijzer

mei. 14

20 mei. 14 Jaarvergadering. Na de pauze houdt Roel Huizinga een dia lezing over vogels in de winter. Roel Huizinga

6 sept. 14 Excursie naar Haarlem

13 sept. 14 Huizerdag/openmonumentendag

16 sept. 14 Ledenavond in de boerderij. Onderwerp; diapresentatie over eindeloos Mongolië. Sjaak Verboon

19 sept. 14 Taeje Bokkes Race

20 sept. 14 Huizer Botterdag

18 nov. 14 Ledenavond over de bouwmeester P.J.H. Cuijpers Dick Keijzer

sept. 14

6 sept. 14 Excursie naar Haarlem

13 sept. 14 Huizerdag/openmonumentendag

16 sept. 14 Ledenavond in de boerderij. Onderwerp; diapresentatie over eindeloos Mongolië. Sjaak Verboon

19 sept. 14 Taeje Bokkes Race

20 sept. 14 Huizer Botterdag

4 okt. 14 Stichting Tussen Vecht een Eem: Opendag in Naarden

18 nov. 14 Ledenavond over de bouwmeester P.J.H. Cuijpers Dick Keijzer

dec. 14

17 febr. 15 Ledenavond in de Boerderij. Onderwerp: lezing over Corrie ten Boom, verzetsstrijdster in de tweede wereldoorlog Jannie van Rijn

19 mei. 15 Jaarvergadering

febr. 15

17 febr. 15 Ledenavond in de Boerderij. Onderwerp: lezing over Corrie ten Boom, verzetsstrijdster in de tweede wereldoorlog Jannie van Rijn

19 mei. 15 Jaarvergadering

15 sept. 15 Ledenavond in de Boerderij: Het Centraal Station Amsterdam Dick Keijzer

17 nov. 15 Ledenavond in de Boerderij: Plafondschilderingen Grote kerk Naarden Jan van Tuin

mei. 15

1-30 mei. Huizermuseum het Schoutenhuis. Bevrijdingstentoonstelling. Georganiseerd door de H.K.H. en het museum

19 mei. 15 Jaarvergadering

30 mei. 15 St. Tussen Vecht en Eem 45 jaar, open dag in Hilversum

6 juni. 15 Fietstocht o.l.v. Jan Rebel

19-20 juni. 15 Botterdagen vanuit de havens van Huizen

12 sept. 15 Huizerdag/Open monumentendag

15 sept. 15 Ledenavond in de Boerderij: Het Centraal Station Amsterdam Dick Keijzer

18 sept. 15 Taeje Bókkes race

19 sept. 15 Huizer Haven Festival

3 okt. 15 Excursie naar Het Loo

17 nov. 15 Ledenavond in de Boerderij: Plafondschilderingen Grote kerk Naarden Jan van Tuin

sept. 15

5 sept. 15 Rondleiding op de Oude Begraafplaats Jan Veerman

12 sept. 15 Huizerdag/Open monumentendag

15 sept. 15 Ledenavond in de Boerderij: Het Centraal Station Amsterdam Dick Keijzer

18 sept. 15 Taeje Bókkes race

19 sept. 15 Huizer Haven Festival

3 okt. 15 Excursie naar Het Loo

9 okt. 15 Presentatie Woordenboek Huizer Dialect in het gemeentehuis

8 nov. 15 Matinee ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum van de St. Tussen Vecht en Eem, Raadhuis Hilversum

17 nov. 15 Ledenavond in de Boerderij: Plafondschilderingen Grote kerk Naarden Jan van Tuin

dec. 15

16 febr. 16 Ledenavond: De werkgroep archeologie van het Museum Hofland in Laren houdt een lezing over zandafgraving Sander Koopman

in het Gooi

30 april. 16 Fietstocht in het buitengebied van Huizen Jan Rebel

17 mei. 16 Jaarvergadering

febr. 16

16 febr. 16 Ledenavond: De werkgroep archeologie van het Museum Hofland in Laren houdt een lezing over zandafgraving Sander Koopman

in het Gooi

23 febr. 16 Huizercafe, bakboord 70

23 april . 16 Open botterdag

30 april. 16 Fietstocht in het buitengebied van Huizen Jan Rebel

17 mei. 16 Jaarvergadering. Na de pauze wordt een stukje over oud Huizen vertoond via de beamer

19- 23 mei. 16 Huizer toneel door Toneelvereniging Ontwaakt

25 juni. 16 Rondleiding Oude Begraafplaats aan de Ceintuurbaan

24 sept. 16 Fietstocht Jan Rebel

mei. 16

30 april. 16 Fietstocht in het buitengebied van Huizen Jan Rebel

6 mei. 16 Erfgooiersdag

17 mei. 16 Jaarvergadering. Na de pauze wordt een stukje over oud Huizen vertoond via de beamer

19- 23 mei. 16 Huizer toneel door Toneelvereniging Ontwaakt

18 juni. 16 Rondleiding Oude Begraafplaats aan de Ceintuurbaan

18 juni. 16 Open botterdag

3 sept. 16 Excursie naar Schokland

10 sept. 16 Open Monumentendag

13 sept. 16 Ledenavond. Dakpannen door de eeuwen heen Huub Mombers

17 sept. 16 Havenfestival

24 sept. 16 Fietstocht Jan Rebel

27 sept. 16 Huizercafe, bakboord 70

sept. 16

3 sept. 16 Excursie naar Schokland

10 sept. 16 Open Monumentendag

13 sept. 16 Ledenavond. Dakpannen door de eeuwen heen Huub Mombers

16 sept.16 Taeje Bókkes race

17 sept. 16 Havenfestival

20 sept. 16 Lezing over beeldenstorm onder verantwoordelijkheid van St. Tussen Vecht en Eem in Naarden

24 sept. 16 Fietstocht Jan Rebel

27 sept. 16 Huizercafe, bakboord 70. Ook op 10 oktober en 15 november

1 okt. 16 St. Tussen Vecht en Eem. Open dag in Weesp

8 okt. 16 Excursie naar het Openluchtmuseum

12 okt. 16 Cursus water tussen Vecht en Eem

5 nov. 16 Wandeling over het voormalig landgoed Oud Naarden o.l.v. Jan Rebel

15 nov. 16 Ledenavond. Gerrit Jongerden geeft een presentatie over oude ansichtkaarten van Huizen

25 mrt. 17 Bijeenkomst van de werkgroep Dialecten in Noord Holland in Huizen

dec. 16

28 febr. 17 Ledenavond. Lezing over burgemeesters van Huizen Willem Meijerman

25 mrt. 17 Bijeenkomst van de werkgroep Dialecten in Noord Holland in Huizen

22 april. 17 Fietstocht 'Sporen in het verleden' Jan Rebel

12 mei. 17 Wandeling over het voormalig landgoed Oud Naarden Jan Rebel

16 mei. 17 Jaarvergadering . Na de pauze presentatie over Naarder Eng/ Oud Naarden

26 mei. 17 Erfgooiersdag

17 juni. 17 Fietstocht villawijk Huizen Jan Rebel

9 sept. 17 Huizerdag/Open Monumentendag

16 sept. 17 Havenfestival

19 sept. 17 Ledenavond

23 sept. 17 Rondleiding Oude Begraafplaats

7 okt. 17 Fietstocht 'Sporen in het verleden'

21 nov. 17 Ledenavond

febr. 17

28 febr. 17 Ledenavond. Lezing over burgemeesters van Huizen. Gevolgd met een korte foto impressie van Oud Huizen Willem Meijerman

15 mrt. 17 Oud Huizen in prentbriefkaarten Gerrit Jongerden

21 mrt. 17 Huizer café Toneelvereniging Ontwaakt

25 mrt. 17 Dialectenmiddag door de werkgroep dialecten in Noord Holland in de Zenderkerk

22 april. 17 Fietstocht 'Sporen in het verleden' Jan Rebel

25 april. 17 Huizer café Toneelvereniging Ontwaakt

12 mei. 17 Wandeling over het voormalig landgoed Oud Naarden Jan Rebel

13 mei. 17 Tussen Vecht en Eem: Jaarlijkse open dag in samenwerking met de Hist. Kring Blaricum

16 mei. 17 Jaarvergadering . Na de pauze presentatie over Naarder Eng/ Oud Naarden

26 mei. 17 Erfgooiersdag

26 mei. 17 Presentatie Klederdrachtgroep in Nunspeet

27 mei. 17 Presentatie Klederdrachtgroep in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen

10 juni. 17 Fietstocht villawijken rondom Huizen (nieuw)

24 juni. 17 Presentatie Klederdrachtgroep in Scheveningen Jan Rebel

26 aug. 17 Excursie Broek in Waterland. Opgeven bij Ria Westland. Kosten € 37,50 p/p Ria Westland-Rebel

2 sept. 17 Presentatie Klederdrachtgroep op Urk

9 sept. 17 Open Monumentendag

16 sept. 17 Havenfestival

19 sept. 17 Ledenavond

23 sept. 17 Rondleiding Oude Begraafplaats

7 okt. 17 Fietstocht 'Sporen in het verleden'

21 nov. 17 Ledenavond

mei. 17

12 mei. 17 Wandeling over het voormalig landgoed Oud Naarden Jan Rebel

12-15 mei.17 Huizertoneelstuk door Toneelvereniging Ontwaakt

13 mei. 17 Tussen Vecht en Eem: Jaarlijkse open dag in samenwerking met de Hist. Kring Blaricum

16 mei. 17 Jaarvergadering . Na de pauze presentatie over Naarder Eng/ Oud Naarden

25 mei. 17 Presentatie klederdrachtgroep rond de stoomtram Hoorn-Medenblik

26 mei. 17 Erfgooiersdag

26 mei. 17 Presentatie Klederdrachtgroep in Nunspeet

27 mei. 17 Presentatie Klederdrachtgroep in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen

10 juni. 17 Fietstocht villawijken rondom Huizen (nieuw)

24 juni. 17 Presentatie Klederdrachtgroep in Scheveningen Jan Rebel

26 aug. 17 Excursie Broek in Waterland. Opgeven bij Ria Westland. Kosten € 37,50 p/p Ria Westland-Rebel

2 sept. 17 Presentatie Klederdrachtgroep op Urk

9 sept. 17 Open Monumentendag

9 sept. 17 Presentie Klederdrachtgroep Elburg

16 sept. 17 Havenfestival. Tevens presentatie van de Klederdrachtgroep

19 sept. 17 Ledenavond

23 sept. 17 Rondleiding Oude Begraafplaats

7 okt. 17 Fietstocht 'Sporen in het verleden'

31 okt. 17 Twee lezingen in de Oude Kerk over de reformatie in Huizen en Gereformeerden en Doopsgezinden

21 nov. 17 Ledenavond

sept. 17

2 sept. 17 Presentatie Klederdrachtgroep op Urk

9 sept. 17 31e Huizerdag; Open Monumentendag

9 sept. 17 Presentie Klederdrachtgroep Elburg

16 sept. 17 Havenfestival. Tevens presentatie van de Klederdrachtgroep

19 sept. 17 Ledenavond. Presentatie over de verbouwing van Schipperstraat 5, voorheen bakkerij en Bakkerij Museum

23 sept. 17 Rondleiding Oude Begraafplaats

7 okt. 17 Fietstocht 'Sporen in het verleden'

28 okt. 17 Tot 3 november: Week van de Erfgooiers

31 okt. 17 Twee lezingen in de Oude Kerk over de reformatie in Huizen en Gereformeerden en Doopsgezinden

1 nov. 17 Leergang Gooi-o-logie

21 nov. 17 Ledenavond. Geologie in Huizen Kees Boerhout

dec. 17

16 jan. 18 Huizer café in het gebouw van de Toneelvereniging Ontwaakt Bakboord 70

20 febr. 18 Huizer café in het gebouw van de Toneelvereniging Ontwaakt Bakboord 70

20 mrt. 18 Huizer café in het gebouw van de Toneelvereniging Ontwaakt Bakboord 70

13 mrt. 18 Ledenavond onderwerp : Jaarvergadering

17 mrt. 18 Wandeling over landgoed Oud Naarden

28 april. 18 Fietstocht 'Villawijken rondom Huizen

11 mei. 18 Erfgooiersdag

26 mei. 18 Fietstocht 'Sporen uit het verleden'

29 mei. 18 Ledenavond

8 sept. 18 Open Monumentendag/Huizerdag

15 sept. 18 Havenvestival

22 sept. 18 Fietstocht 'Sporen uit het verleden'

25 sept. 18 Ledenavond

6 okt. 18 Rondleiding Oude Begraafplaats

27 nov. 18 Ledenavond

febr. 18

13 mrt. 18 Ledenavond onderwerp : Jaarvergadering in de Brasserhoeve

14 mrt. 18 Leergang Gooi-o-logie + 28/3 + 11/4

17 mrt. 18 Wandeling over landgoed Oud-Naarden

20 mrt. 18 Huizer café in het gebouw van de Toneelvereniging Ontwaakt Bakboord 70

28 april. 18 Fietstocht 'Villawijken rondom Huizen

11 mei. 18 Erfgooiersdag

17 mei. 18 Huizer café in het gebouw van de Toneelvereniging Ontwaakt Bakboord 70

26 mei. 18 Fietstocht 'Sporen uit het verleden'

31 mei. 18 Ledenavond ' t Visnet

8 sept. 18 Open Monumentendag/Huizerdag

22 sept. 18 Fietstocht 'Sporen uit het verleden'

6 okt. 18 Rondleiding Oude Begraafplaats

mei. 18

31 mei. 18 Ledenavond ' t Visnet. Dick Schaap vertelt over 'Het visserleven in Huizen in de 19e eeuw

15 juni. 18 Wandeling over Landgoed Oud-Bussem

19 juli. 18 Presentatie Klederdrachtgroep in Schagen

7 aug. 18 Presentatie Klederdrachtgroep in Katwijk

25 aug. 18 Excursie Veenmuseum Vriezenveen

8 sept. 18 Open Monumentendag/Huizerdag

22 sept. 18 Fietstocht 'Sporen uit het verleden'

6 okt. 18 Rondleiding Oude Begraafplaats

29 nov. 18 Ledenavond 't Visnet: Hans Mous belicht 'De voorstelling van Naarden in de Eerste wereldoorlog

sept. 18

8 sept. 18 Open Monumentendag/Huizerdag

22 sept. 18 Fietstocht 'Sporen uit het verleden', westzijde van het dorp

26 sept. 18 Start Gooi-o-logie cursus + 3/10, 10/10, 17/10 en 20/10.

27 sept. 18 Ledenavond in 't Visnet. Lezing over de relatie tussen Huizen en Blaricum door Frans Ruijter

6 okt. 18 Open dag Tussen Vecht en Eem in Baarn. Info:www.tussenvechteneem.nl

6 okt. 18 Rondleiding Oude Begraafplaats, door Jan Veerman

29 nov. 18 Ledenavond 't Visnet: Hans Mous belicht 'De voorstelling van Naarden in de Eerste wereldoorlog

dec. 18 22 januari: Huizer dialect café

7 maart: Jaarvergadering

13 april: Historische fietstocht 'Oostermeent'

9 mei: ledenavond, Geschiedenis van de Postverzorging in Huizen

18 mei: Historische fietstocht 'Villawijken rondom Huizen'

14 juni: Wandeling over Landgoed Oud-Bussen

Ledenvergadering Voor jaarrekening: Zie onder J , Jaarrekening penningmeester

Voor jaarverslag: Zie onder J, van Jaarverslag secretaris

Voor Notulen: Zie onder N, van Notulen secretaris

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - extra sept. 16 Extra ledenvergadering op 13 september. Op de ledenvergadering van 17 mei jl.. is Ria Westland-Rebel  

afgetreden. Helaas was op dat moment geen kandidaat-bestuurslid gevonden die het penningmeesterschap

van haar kon overnemen. Inmiddels heeft Vincent Bout zich beschikbaar gesteld voor deze taak.

Voor de lezing over dakpannen, die die avond gepland staat, is er een korte ledenvergadering met als doelstelling:

de benoeming van de nieuwe penningmeester

Legaat dec. 16 Dit najaar ontving de Historische kring Huizen een legaat

Lezing sept. 01*) Lezing 'Begraven door de eeuwen heen', onder verantwoordelijkheid van de ver. 'De Terebinth' Wim Vlaanderen

Deze lezing vindt plaats op 23 oktober a.s. in 't Visnet

nov. 01*) Terugblik op de lezing Begraven in Nederland. Georganiseerd door de St. Behoud het oude dorp Wendy van Noppen

Leeuwenpaal nov. 85 Een Leeuwenpaal weer terug Dhr. C.J. Lindhout

okt. 05 De Leeuwenpalen op de grens van Noord-Holland en Utrecht. Deel 1 Harmen Kos

dec. 05 De Leeuwenpalen op de grens van Noord-Holland en Utrecht. Deel 2 Harmen Kos

febr. 06*) Fietstocht langs de Leeuwenpalen op de grens van Noord-Holland en Utrecht Harmen Kos

Levensverhaal febr. 97 *) Levensverhaal van Willemijntje Hogenbirk. Een bekeerde vrouw. Deel 1 Dick Schaap

mei. 97 *) Levensverhaal van Willemijntje Hogenbirk. Een bekeerde vrouw. Deel 2 Dick Schaap

sept. 17 Levensverhaal van Gré van de Kamp-Jongerden. Geboren 29 mei 1929. Gré van de Kamp-Jongerden

febr. 18 Levensverhaal van Pietje Boor-Schaap (deel 1) Gerrit Jongerden / Pietje Boor-Schaap

mei. 18 Levensverhaal van Pietje Boor-Schaap (deel 2) Gerrit Jongerden / Pietje Boor-Schaap

Lidmaatschap

                   - kaartje febr. 01 Het lidmaatschapskaartje wordt afgeschaft   - nota dec. 16*) Nota's lidmaatschap 2017 in februari i.pl.v. in december 2016  

febr. 17*) De nota van het lidmaatschap 2017 kon helaas niet worden meegezonden met het februarinummer. Deze volgt in

maart.

Luchtalarm mei. 07*) Instructies bij luchtalarm in de oorlog '40-'45

Lustich Lambert Rijcsz. sept. 07*) Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver Harman Kos

dec. 07* Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver. Vervolg Harman Kos

febr. 08 Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver. Vervolg Harman Kos

mei. 08 Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver. Vervolg Harman Kos

sept. 08 Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver. Vervolg Harman Kos

dec. 08 Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver. Vervolg Harman Kos

dec. 08 Lambert Rijcsz. Lustich schrijft in de geschiedenis van Naerdincklant een artikel over het veenverkoop Harman Kos

           van Naarden en geeft een overzicht van aantallen woningen, bewoners en boerderijen  

febr. 09 Uit de geschiedenis van Naerdinckerlant, later Gooiland: gedeelten waarin Lambert Rijksz. Lustich voorkomt Harman Kos

mei. 09 Uit de geschiedenis van Naerdinckerlant, later Gooiland: gedeelten waarin Lambert Rijksz. Lustich voorkomt Harman Kos

De verschillende grenskwesties tussen Naerdinckland, Gooiland en het Sticht, nu Utrecht

sept. 09 Uit de geschiedenis van Gooiland met gedeelten waarin Lambert Rijksz. Lustich voorkomt Harman Kos

dec. 09 Uit de geschiedenis van Gooiland: gedeelten waarin Lambert Rijksz. Lustich voorkomt. Laatste deel. Harman Kos

M

Maaien aug. 89 *) Zie: Hooien

Maalderij febr. 17 De geschiedenis van de maalderij, graanhandel en grutterswinkel van de familie Kos aan de Kerkstraat Wendy van Noppen

Dit is een samenvatting n.a.v. de vertoonde film na de ledenvergadering van mei 1991

sept. 17 Aanvullende informatie over het 'pand Kos' en haar bewoners Harmen Kos

Maandblad dec. 99 Alledaagse dingen. Maandblad voor volkscultuur, regionale geschiedenis enz.

In het nummer van okt. ´96 staat e.e.a. over een Huizer hondenkar

Mandenmakerij mei. 09 De Mandenmakerij. Een Huizer verhaal in het dialect Klaas Wouda

Maquette dec. 18*) Model op schaal van boerderij Achterbaan 76 Huizen. (Huis met de trapgevel) Ineke Westdorp-van Oostveen

Margriet dec. 97 *) Huizer zeeman bij de doop van prinses Margriet Beb de Boer

Makelaars en spitsen febr. 07*) Wat ons van oude tijden bleef: Spitsen en makelaars op Gooische Huizen Dr. A.C.J. de Vrankrijker

Marleen/Magdaleen april 83 Wie was Marleen (of Magdalena) ?

april 84 Mogelijke verklaring van de naam Marleen / Magdaleen Dhr. G. Koekoek

Makkinje juli 95*) Verhandeling van een gerechtelijk proces inzake diefstal van linnengoed (1846) Dhr. P. Wiersma

Maquette aug. 85 Oproep voor hulp bij het bouwen van een maquette van Huizen (periode 1920-'40)

Memoriam (in) okt. 91 Overlijdensbericht van MW. G.E. van Noppen-Smit Dhr. G.J. Knoop

april 95 Op 4 april jl. is plotseling overleden: Dhr. M. Heijder Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

sept. 02*) In het openingswoord van de voorzitter memoreert hij het overlijden van de oud-vicevoorzitter Dhr. B.J. van Geenen

dhr. W.H.H. Groothoff

mei. 04 Op 5 maart jl.. is ten gevolge van een ongeval ons gewaardeerd lid Jacob Schaap overleden. Jacob was lid van Dhr. B.J. van Geenen

een werkgroep maar schreef ook diverse artikelen voor ons blad

dec. 05 Op 16 oktober 2005 is de oud-voorzitter van de Historische Kring Huizen, dhr. J. Knoop overleden. Dhr. B.J. van Geenen

Dhr. Knoop was voorzitter van 1986 tot 1991 en erelid.

dec. 07*) De heer Piet Westland, uit Ede, die menig verhaal heeft geschreven voor De Ratel is op 4 oktober 2007 overleden Wendy van Noppen

mei. 10 In maart is onze voorzitter Bart van Geenen plotseling overleden. Op 31 maart waren veel vrienden van hem Het bestuur

aanwezig bij de crematie. Ineke van Herwerden heeft namens de Historische kring ter nagedachtenis aan hem

daar een in memoriam uitgesproken.

mei. 10 Een persoonlijke terugblik op Bart van Geenen als voorzitter van de Historische Kring Huizen Aartje Kruijning-Teeuwissen

mei. 10 In memoriam Henk Rebel (Haindruk van 'Noordereinde) erelid van de Historische Kring Huizen Ineke van Herwerden

sept. 10 Bedankkaart van An van Geenen en (klein)kinderen n.a.v. het medeleven rond het overlijden van Bart van Geenen An van Geenen van den Berg

sept. 16 In memoriam Dirk Brugge, oud secretaris en erelid van de Historische Kring Huizen. Het betreft een samenvatting Ria Westland-Rebel

van de tekst namens de Historische kring Huizen uitgesproken door Ria Westland-Rebel tijdens de begrafenisplechtigheid op 18 juli 2016

sept. 16 In memoriam Dirk Brugge onder de titel: Dirk Brugge uit de tijd Dick Kos

sept. 17 In Memoriam Bert van Soest, uitgesproken bij de begrafenis op 21 augustus jl. Ewoud Doyer

dec. 18*) In Memoriam Pieter Wiersma, overleden op 21 oktober 2018 (ex)leden van de archiefgroep

Meenthuis mei. 17*) Oproep tot informatie over de oorlogshistorie van het Meenthuis op de grens Huizen/Blaricum Ewoud Doyer

Middenstand dec. 00 Huizer middenstand van vroeger (bakkers)

dec. 00 Gevraagd: Een overzicht van Huizer slagers

febr. 01 Er zijn enkele correctie ontvangen over de lijst van bakkers

febr. 01 Het overzicht van de slagers komt wat later in dit jaar.

Misdaad febr. 07*) Een verhaal over een aantal opmerkelijke misdaden in Huizen in de jaren 1716 - 1720 Harmen Kos

Moerbeibomen jan. 86 Zijn er in Huizen nog moerbeibomen ? Dhr. M. Heijder

april 86 In Hilversum zijn nog enkele (verwilderde) moerbeibomen Dhr. M.P. Rooth

Molen dec. 05 Cursus over Molens in Nederland ( 2 avonden + een excursie) Volksuniversiteit Huizen

1981-1*) Geschiedenis van de Huizer molen Dhr. J.M. van Stikvoort

april 81*) Geschiedenis van de Molenaarsfamilie Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

dec. 12*) Er bestaat een model van de Huizermolen zoals die thans in het openluchtmuseum in Arnhem staat. Het model is Ineke van Herwerden

27 cm hoog. De Historische kring heeft er een gekregen. Deze wordt op de jaarvergadering van 2013 bij

opbod verkocht. Sparen dus!

Molenboekje okt. 92 *) Waarschijnlijk komt het boekje nog dit jaar uit

mei 94 *) Per 20 mei a.s. verschijnt het boekje "DE HUIZER MOLEN"

dec. 96 *) Aanbieding het Huizer Molen boek voor Fl. 10,== p/s

Molukkers dec. 99 49 jaar Molukkers in Huizen Max Wattimena

febr. 00 Bijna 50 jaar Molukkers in Huizen Aartje Kruijning-Teeuwissen

Moord dec. 94 *) Onderzoeksresultaten naar de moord op Adrianus Molenaar in 1850 Dhr. P. Wiersma

(zie tevens onder trefwoord: gerecht)

jun. 06 De moord op Jacob Honing op 13 augustus 1877, in dichtvorm. (zie tevens: Genealogie dec. 06)

Monument(en) mei 90 Oorlogsmonument op het Flevokamp ter nagedachtenis van Willem Joh. van Velsen

mei 90 Gedicht ter gelegenheid van de onthulling van het monument "Voor hen die vielen" Dhr. Henk Rebel

aug. 90 Het verhaal van een Huizermonument: Zeeweg 5

sept. 94 Overzicht van de Huizer monumenten

mei. 11*) Aanvulling op het gemeente oorlogsslachtoffermonument op het Prins Bernardplein Cor Vos

De namen van Willem van den Born en Martin Hendrik Vos zijn toegevoegd

sept. 11*) Aanvullende informatie n.a.v. het relaas over de twee toegevoegde namen op het Oorlogsmonument, geschreven

door Cor Vos

mei. 17*) Een Pools oorlogsmonument in Lendringen, Duitsland, waarop ook de naam van de Huizer Gerrit Jan Rebel staat vermeld

                                                                        - Beleid mrt. 85 Huizen is een monument waard (in de Vissersbuurt) Dhr. C.J. Lindhout  

sept. 84 Wordt het oude pand Visserstraat 40-42 behouden ? Dhr. C.J. Lindhout

 - Dag mei 87 Op 29 aug. a.s. is er een Huizer dag waaraan ook de Historische kring Huizen aan mee werkt  

mei 87 De Historische Kring werkt mee aan de monumentendag op 12 sept. a.s.

juni 88 Huizer-/monumentendag is gepland op zaterdag 17 sept. a.s.

aug. 88 Overzicht van de activiteiten tijdens de Huizer-, Historische dag op 17 sept. a.s.

aug. 89 Programma Huizerdag op 9 sept. a.s.

aug. 90 Op 8 september is er weer de jaarlijkse Huizerdag. De H.K.H. werk hieraan mee Dhr. G.J. Knoop

okt. 91 Eerste lustrum open monumentendag 1991

okt. 92 Terugblik op de Monumenten - Huizerdag van 12 sept. jl.

mei 93 Jaarlijkse Open Monumenten- Huizerdag is op 11 september a.s.

okt. 93 Terugblik op de Open Monumenten- Huizerdag is op 11 september jl.

sept. 94 Terugblik op de Open Monumenten- Huizerdag is op 10 september jl.

juli 95 Jaarlijkse Open Monumenten- Huizerdag is op 9 september a.s.

sept. 95 Terugblik op de Open Monumenten- Huizerdag is op 9 september jl.

juni 96 Huizer-/monumentendag is gepland op zaterdag 14 sept. a.s.

mei. 97 *) Jaarlijkse Open Monumenten- Huizerdag is op 13 september a.s.

dec. 97 Terugblik op de Open Monumenten- Huizerdag is op 13 september jl. "eirreg (Gerrie)

juni. 00 Jaarlijkse Open Monumenten- Huizerdag is op 9 september a.s.

sept. 01 De voorzitter geeft een opsomming van de activiteiten van de H.K.H. op de Monumentendag B.J. van Geenen

op zaterdag 8 september a.s.

                   - vereniging sept. 94 Promotie artikel over de nieuwe vereniging: DE VERENIGING OPEN MONUMENTEN  

Museum

 - Hofland mei 80 Verhandeling o.a. over de museumcollectie  

1980-4 Excursie naar het Geologisch Museum Hofland op 22 november '80

 - Huizen aug. 89 *) Zie: Huizer-museum   -Weekend febr. 01 Op 21 april a.s. is er weer het jaarlijkse museumweekend  

Mussert mei. 02 Mussert als onderduiker Klaas Westland

Muurankers dec. 13*) Een viertal foto's van muurankers met verwijzing naar de adressen Sandra Scholtz en Henk Schipper

febr. 14*) Vervolg artikel over muurankers en gevelstenen. Henk Schipper

Muziek(tent) april 92 De Huizer muziekverenigingen en de muziektent Dhr. M. Heijder

okt. 92 In het e.v. nummer wordt op de Huizer muziekvereniging en de muziektent teruggekomen

Mijmeringen v/d voorzitter Alg. zie: Voorzitter

N

Naarden mei. 99 Op 19 juni a.s. vindt in Naarden de historische manifestatie plaats: 'Nostalgia Naarden 99' Bart van Geenen

mei. 99 Programma van de grote historische markt in Naarden op 19 juni a.s.

mei. 01 *) De voorstelling van Naarden en andere buitenwerken van de vesting J.S. van Wieringen

febr. 02 *) Fietstocht voorstelling van Naarden Klaas Westland & Hans van Wieringen

Naarden oud febr. 08 Een verhandeling over het -verdronken- Oud Naarden Aartje Kruijning-Teeuwissen

Nakend / Naket, Jan sept. 07*) Hoe kwam Jan Smit aan de bijnaam Jan Nakend / Jan Naket Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 07*) Correcties op geboortedata van een tweetal kinderen van Jan Nakend / Nakend

dec. 07*) En andere invalshoek over de herkomst van de naam Jan Nakend / Naked Froukje Veerman-Boerema

Nardinc dec. 04 Een verhaal over het verdwenen Nardinc (Naarden) Deel 1 P. Westland

febr. 05 Aanvulling op het artikel over het verdwenen Nardinc c.q. "Nardinc in zee verdwenen" Harmen Kos

dec. 07 Een verhaal over het verdwenen Nardinc (Naarden) Deel 2 P. Westland

Naerdincklant febr. 10 De geschiedenis van Naerdincklant, Gooiland en de Erfgooiers van 850 tot 1968 (deel 1) Harmen Kos

mei. 10 De geschiedenis van Naerdincklant, Gooiland en de Erfgooiers van 850 tot 1968 (deel 2) Harmen Kos

sept. 10 De geschiedenis van Naerdincklant, Gooiland en de Erfgooiers van 850 tot 1968 (deel 3) Harmen Kos

dec. 10 De geschiedenis van Naerdincklant, Gooiland en de Erfgooiers van 850 tot 1968 (deel 4) Harmen Kos

Nachtwacht mei 93 Voorschriften en regels voor de nachtwacht in Huizen in 1726 Dhr. P. Wiersma

Nat. klederdrachtendag dec. 97 *) Voor de eerste maal is de Nationale Klederdrachtendag gehouden in Huizen op 13 sept. '97

Nieuwjaarswens(en) dec. 15 *) Een nieuwjaarswens, van een lantaarnopsteker, voor B & W en de Raad van Huizen Frederik Breijer

febr. 16 *) Vervolg op nieuwjaarswens. Informatie over Frederik Breijer en een foto van zijn grafsteen

dec. 16 Nieuwjaarswensen - Herinneringen uit de jaren veertig Lies Schaap

Nota dec. 16*) Nota's lidmaatschap 2017 in februari i.pl.v. in december 2016

febr. 17*) De nota van het lidmaatschap 2017 kon helaas niet worden meegezonden met het februarinummer. Deze volgt in

maart.

Noodgeld mei 94 De gemeente Huizen met eigen noodgeld in mei 1940 Dhr. J. Klompmaker

Noord Holland dec. 88 Stichting Culturele Raad Noord-Holland houdt een manifestatie:

Het dagelijkse leven in Holland in 1840. De Hist. Kr. Huizen wil daarin participeren Dhr. G.J. Knoop

sept. 99 Aankondiging H.N. ter Veen-prijs voor Noord Holland 1999

Noordzeevisserij febr. 02 Noordzeevisserij vanuit Huizen (deel 1) Klaas Westland

mei. 02 Noordzeevisserij vanuit Huizen (deel 2) Klaas Westland

Notulen mrt. 91 Notulen van de alg. ledenvergadering van 29 maart 1990 Mw. W. van Noppen

mrt. 92 Notulen van de alg. ledenvergadering van 28 maart 1991 Mw. W. van Noppen

mrt. 93 Notulen van de alg. ledenvergadering van 2 april 1992 Mw. W. van Noppen

mrt. 94 Notulen van de alg. ledenvergadering van 30 maart 1993 Mw. W. van Noppen

mrt. 95 Notulen van de alg. ledenvergadering van 29 maart 1994 Mw. W. van Noppen

mrt. 96 Notulen van de alg. ledenvergadering van 28 maart 1995 Mw. W. van Noppen

mrt. 97 Notulen van de alg. ledenvergadering van 26 maart 1996 Mw. W. van Noppen

mrt. 98 Notulen van de alg. ledenvergadering van 25 maart 1997 Mw. W. van Noppen

mrt. 99 Notulen van de alg. ledenvergadering van 24 maart 1998 Mw. W. van Noppen

april 00 **) Notulen van de alg. ledenvergadering van 27 april 1999 Mw. W. van Noppen

mrt. 01 **) Notulen van de alg. ledenvergadering van 18 april 2000 Dhr. D. Brugge

mei. 02**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 10 april 2001 Dhr. D. Brugge

mei 03**) Notulen van de alg. ledenvergadering van mei 2002 Dhr. D. Brugge

mei 04**) Notulen van de alg. ledenvergadering van mei 2003 Dhr. D. Brugge

april 05**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 18 mei 2004 Dhr. D. Brugge

april 06**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 17 mei 2005 Dhr. D. Brugge

april 07**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 16 mei 2006 Dhr. D. Brugge

april 09**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 20 mei 2008 Dhr. D. Brugge

april 10**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 12 mei 2009 Dhr. D. Brugge

april 11**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 25 mei 2010 Dhr. D. Brugge

april 12**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 17 mei 2011 Dhr. D. Brugge

april 13**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 15 mei 2012 Dhr. D. Brugge

april 14**) Notulen van de alg. ledenvergadering van 7 mei 2013 Dhr. D. Brugge

febr. 15 Notulen van de alg. ledenvergadering van 2014. Vanaf dit jaar in de Ratel opgenomen Dhr. D. Brugge

mei. 16 Notulen van de alg. ledenvergadering van 19 mei 2015 Dhr. D. Brugge

mei. 17 Notulen van de alg. ledenvergadering van 17 mei 2016 Jan Rebel secretaris

febr. 18 Notulen van de alg. ledenvergadering van 16 mei 2017 Jan Rebel secretaris

O

Omscholing dec. 95*) Omscholing van vissers in Huizen Mw. A.E. van der Hulst

Omgevingseducatie

                                                                   - Gooi, Vecht en Eemstreek sept. 00 Projecten uit dit gebied voor basisschool en voortgezet onderwijs  

Online febr. 09*) De samenwerkende archieven Gooi en Vecht hebben een website geopend die toegang geeft tot het Wendy van Noppen

streekarchief Gooi- en Vechtstreek

Onderduiker(s) april 95*) Onderduik wetenswaardigheden van Prof. Mr. R. Kranenburg (omg. Oud Bussummerweg) Dhr. M. Heijder

Onderduiken febr. 05*) Het nieuwe vriendinnetje. Een ontroerend verhaal over een meisje dat in Huizen moest onderduiken Aartje Kruijning-Teeuwissen

febr. 05*) Een verhandeling over de onderduikperiode van burgemeester Boot (Hilversum) en zijn familie Ds. Klaas Schaap/

Klaas van Lammert van Klaas van Lammert van Troel

Oppasser 1980-3 *) Zie: Hôndeslager

Oprichting Hist. Kr. Huizen sept. 09*) Overzicht van de aanwezigen tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Hist. Kr. Huizen op 18 juni 1979

Openbare school febr. 98 *) Verhandeling over de totstandkoming van de Openbare school in Huizen in 1873 Wendy van Noppen & Aartje Kruijning

febr. 98 *) Vergelijking overzicht van de openbaarscholen in Huizen en Bussum in 1873

Oproep okt. 92 Oproep voor deelneming aan een project-werkgroep (zie aldaar)

okt. 92 Voor het beschikbaar stellen van Historisch materiaal

mei 94 *) Oproep voor kopij over de oorlog '40-'45 voor een speciaal nummer van het

berichtenblad van mei 1995

dec. 11 Wie weet waar Marretje Wismeijer-Verwelius is gebleven? Ineke van Herwerden

                - aan de leden mei. 09 Werkgroep Genealogie vraagt om overlijdenskaarten en/of advertenties van (oud)Huizers Mw. S. Scholtz-Bunschoten  

Werkgroep Handel en Industrie vraagt om jubileumuitgaven van bedrijven uit Huizen

Werkgroep Klederdracht vraagt om Huizer kleding, oude foto's en ansichtkaarten

mei. 12*) De werkgroep genealogie vraagt om geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten van 'Huizer minsen' Sandra Scholtz-Bunschoten

    - familienaam Vos sept. 16 Oproep om informatie over de 'Gooische Vossen' Maria Vos Blekemolen   - meenthuis mei. 17*) Oproep tot informatie over de oorlogshistorie van het Meenthuis op de grens Huizen/Blaricum Ewoud Doyer   - Vrijwilligers sept. 16*) Oproep voor vrijwilligers voor diverse (een 11-tal) projecten Ewoud Doyer  

Ordonnantie april. 86 *) Ordonnantie en regl. voor de coster, voorzanger en de schoolmeester in Huysen Dhr. W.A. Beekman

juni 86 Aanvullende informatie over dit onderwerp van april jl. Dhr. W.A. Beekman

Osstraat van sept. 04 De geschiedenis van de woning op de J.L. van Osstraat 2 in Huizen Dick Schaap

Oudheidkamer 1980-1 Komt er in Huizen een oudheidskamer ?

sept. 86 Persbericht: Pleidooi voor een oudheidkamer in Huizen (17 april 1953) Laarder courant "De Bel"

Oorlog(s) mrt. 82 *) Werd er in Huizen gevlagd tijdens de Februaristaking?

mei 89 *) Op 11 mei '40 sneuvelde Lambert Westland te Dordrecht

mei 89 *) "Mijn Engelbewaarder en ik". Mijmeringen over de bezettingsperiode Schipper van de Vrouwe Jannetje

mei 89 *) "Dirk de Boer vertelt". Een bezettingsverhaal I Dhr. D. de Boer

aug. 89 *) "Dirk de Boer vertelt". Een bezettingsverhaal II Dhr. D. de Boer

mei 89 *) Zie Wilhelmus

mei 94 *) Oproep voor kopij over de oorlog '40-'45 voor een speciaal nummer van het

berichtenblad van mei 1995

april 95*) Onderduik wetenswaardigheden van Prof. Mr. R. Kranenburg (omg. Oud Bussummerweg) Dhr. M. Heijder

mei. 01 *) De voorstelling van Naarden en andere buitenwerken van de vesting J.S. van Wieringen

febr. 03*) Snoekbaarsvisserij in de oorlog. Deel 1 P. Westland

mei. 03*) Snoekbaarsvisserij in de oorlog . Deel 2 P. Westland

mei. 04*) Snoekbaarsvisserij na de oorlog. Deel 3 P. Westland

mei. 07*) Instructies bij luchtalarm in de oorlog '40-'45

mei. 15 Drie herinneringen aan de oorlogsjaren. Korte verhalen die de auteurs zelf hebben meegemaakt.

                     - "Gas halen" of hoe ik de gasfabriek ontdekte Klaas Schaap   - Nooit vergeten (ook wel 'het haakje') Aartje Kruijning-Teeuwissen   - Samen inbreken Beb (G.L.) de Boer   - Monument(en) mei. 01 Sta even stil bij ons (oorlogs)monument Aartje Kruijning  

mei. 11*) Aanvulling op het gemeentelijke oorlogsslachtoffermonument op het Prins Bernardplein Cor Vos

De namen van Willem van den Born en Martin Hendrik Vos zijn toegevoegd

mei. 17*) Een Pools oorlogsmonument in Lendringen, Duitsland, waarop ook de naam van de Huizer Gerrit Jan Rebel staat vermeld

    -slachtoffers mei 89 *) Op 11 mei '40 sneuvelde Lambert Westland te Dordrecht  

mei. 17 'Gezicht' van Gerrit Jan Rebel, oorlogsslachtoffer. Voorgelezen op 4 mei 2017 tijdens de dodenherdenking Jaap Kos

sept. 17 'Gezicht' van Jacob Veerman, oorlogsslachtoffer. Voorgelezen op 4 mei 2017 tijdens de dodenherdenking Annemarie Hagedoorn

sept. 17 'Gezicht' van Hendrik (Henk) Teeuwissen, oorlogsslachtoffer. Voorgelezen op 4 mei 2017 tijdens de dodenherdenking Denise Veerman

mei. 18 'Gezicht' van Jacob Bunschoten, oorlogsslachtoffer. Voorgelezen op 4 mei 2018 tijdens de dodenherdenking Coby de Grip

mei. 18 'Gezicht' van Jacob Vos, oorlogsslachtoffer. Voorgelezen op 4 mei 2018 tijdens de dodenherdenking Aernout Vos

sept. 18*) 'Gezicht' van Arie de Waal, Klaas Snel en Jacob Brands, oorlogsslachtoffers. Voorgelezen op 4 mei 2018 tijdens Donald de Marcas

de dodenherdenking op 4 mei 2018

Oorkonde aug. 90 Oorkonde ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksfeest van D.G. Honing & T. Lustig

dec. 13 An van Geenen heeft afscheid genomen als leidster van de klederdrachtgroep van de Historische kring Huizen. Klederdrachtgroep

Op 5 november jl. ontving zij van de leden van deze groep een oorkonde als dank voor haar inzet.

Oud Valkeveen sept. 14*) Een verhaal uit het maandblad 'IN WEER EN WIND': In de herfst naar Oud Valkeveen Rinke Tolman

dec. 14*) Wandelingen langs de Gooise kust Rinke Tolman

Oud-Huizen in beeld mei. 18*) Oud-Huizen in beeld. Herinneringen van Pia van der Molen over haar jeugd en als jong gezin in het buitenland Pia van der Molen

Overlijdensbericht juni 86 Bericht dat Geurt Bout op 17 sept 1935 is overleden (zie ook Scheepsramp febr. 88) Laarder courant "De Bel"

dec. 87*) Bericht dat L. en P. Veerman zijn omgekomen bij het vergaan van de HZ 52 N'we Huizer courant 21-03-1925

sept. 02*) In het openingswoord van de voorzitter memoreert hij het overlijden van de oud-vicevoorzitter B.J. van Geenen

dhr. W.H.H. Groothoff

mei. 10 Op 26 maart jl. is onze voorzitter Bart van Geenen plotseling overleden. Het bestuur

In dezelfde maand is ook Haindruk van 't Noodereinde overleden. Ineke van Herwerden

dec. 15 Overlijdensbericht van Willy Wiersma-Bos. Willy heeft zich jarenlang trouw ingezet voor de H.K.H waarvan

in het bijzonder voor de genealogie en het archief

sept. 16 Overlijdensadvertentie van onze gewezen secretaris Dirk Brugge

sept. 17 Overlijdensadvertentie van onze vicevoorzitter Bert van Soest

dec. 18*) Overlijdensbericht Pieter Wiersma op 21 oktober 2018

P

Panden dec. 16*) Historische verhandeling van de panden 'Kos' (Kerkstraat) en 'Koperslager' (Achterbaan) Ir. R. de Vletter

Pangkook sept. 17*) Pangkook eten in Frieslangd in 1962.

Een historische verhandeling (in het Huizers) over een verblijf in een hotel in Friesland in 1962 Gerrit van Jan van Goësen van Geb

Papklok sept. 81 De papklok van negen uur

Panorama febr. 09*) Een artikel over het schilderachtige Huizen uit 1928 Aartje Kruijning-Teeuwissen

Petten en hoeden sept. 18*) Een stukje geschiedenis over de Huizer visserspet in de 19e en 20e eeuw Emmy Zitman -van Loon

Philips in Huizen febr. 18 Wetenswaardigheden over de Philipsvestiging in Huizen incl. informatie uit het personeelsblad 'Nieuws-Golf'. (Deel 1)

mei. 18 Wetenswaardigheden over de Philipsvestiging in Huizen incl. informatie uit het personeelsblad 'Nieuws-Golf'. (Deel 2)

sept. 18 Wetenswaardigheden over de Philipsvestiging in Huizen incl. informatie uit het personeelsblad 'Nieuws-Golf'. (Deel 3)

PHOHI-zenders jan. 94 Artikel over de Huizer zenders/zendmasten Mw. T. Kruijmer-Vos

mei 94 Aanvullend artikel over de Huizer zendmasten Mw. F. Muts-Snel

april 95 Fotoreportage en toelichting over de PHOHI-zenders Dhr. F. Schraverus

febr. 96 De geschiedenis van PHOHI Dhr. M.P. Rooth

juni 96 De geschiedenis van PHOHI (vervolg) Dhr. M.P. Rooth

sept. 96 De geschiedenis van PHOHI (vervolg) Dhr. M.P. Rooth

                                         -monument sept. 07 Lezing over de achtergrond van de PHOHI-zenders n.a.v. de onthulling van het monument aan het einde van Dhr. L.J.W van Loon  

van de Gooilandweg / Randweg

Penningmeester nov. 01 Oproep voor een nieuwe penningmeester B.J. Van Geenen

Piet Prins(straat) sept. 09 Wie was Piet Prins? Een uiteenzetting over deze historische familie/persoon Lies Schaap

Pijpenkoppen kring Ned. jan. 94 Vermelding van deze vereniging in Volendam

Plantennamen 1980-3 *) Zie: Huizer dialect

Plattegrond (van Huizen) febr. 88 *) Zie: Huizerkaart

Plooimuts mei. 02 Op zoek naar een Huizer plooimuts. Wie heeft er een voor de klederdrachtgroep? An van Geenen

Porseleinen pot sept. 09*) In een onderzoek naar de herkomst van straatnamen stuitte men op een brief aan de gemeenteraad Dick Schaap

met het verzoek om de voorgestelde straatnaam: De Porseleinen Pot niet toe te passen.

Wat was daarvan de reden?

Postverzorging dec. 18 De historie van de postverzorging in Huizen (deel 1) Janine van der Hulst-Veerman

Portret dec. 17 *) In deze aflevering is een portret opgenomen van een (Huizer?) man getekend door Leopold Businger Wendy van Noppen

Businger vestigde op latere leeftijd aan de Crailoseweg 20 als tandarts

postverzorging dec. 17 Gevraagd: Iemand die de historie van de postverzorging in Huizen wil onderzoeken. Informatie bij: Ewoud Doyer

Potterie juni 96 *) Verzoek om inlichtingen over de plateelschilders van de Eskaf/potterie de Driehoek

Polygoon journaal sept. 98 *) Een video over het Gooi uit de periode 1924 - 1939

Prins

                  - Hendrik sept. 16 Een stukje geschiedenis over deze visserman (1862-1947) Lies Schaap (Lijsje Aaltje) Ede   - Jacob mei. 04*) Jacob Prins (havenmeester) en zijn 'aantekeningen'. Deel 1 Dick Schaap/  

Dirk van Lammert van Klaas van Lammert van Troel

sept. 04 Jacob Prins (havenmeester) en zijn 'aantekeningen'. Deel 2 Idem

dec. 04 Jacob Prins (havenmeester) en zijn 'aantekeningen'. Deel 3 Idem

febr. 05 Enkele reacties op de artikelen over Jacob Prins. Dit in relatie tot de Hervormde kerk Huizen Jan Rebel (Jan van Harmen van Jan van Coen)

Prijsvraag sept. 10 Prijsvraag: Veranderend landschap, uitgaande van Gooienvechthistorisch.nl

Project-werkgroepen

       - algemeen sept. 16*) Oproep voor vrijwilligers voor diverse (een 11-tal) projecten Ewoud Doyer   - Archief okt. 92 Er wordt een inventarisatie gemaakt van het archief van de Hist. Kring Huizen   - Berichtenblad okt. 92 Fred Schraverus maakt een naslagwijzer van het berichtenbladen / De Ratel, vanaf 1980 tot heden Fred Schraverus   - Fotografie okt. 92 Leden zijn de heren L. Goos, G. Rudolphus en J. Schaap   - Genealogie okt. 92 Leden zijn de heren J. Breukelaar en P. Wiersma   - Franse tijd okt. 92 Dhr. P.H.C. Waterschoot is gestart met een onderzoek naar de Franse tijd   - Rijksmonumenten okt. 92 Dhr. H. Kos is de "trekker" van deze werkgroep   - Scholenboekje okt. 92 Auteurs zijn: de dames K.F. v.d. Kolk, A. Kruijning en de heren v. Arkel en Heijder  

Predikant okt. 93 *) Levensgeschiedenis van de eerste Huizer predikant van de N.P.B. Mw. J. de Boer-van Soelen

Publicaties sept. 84 In de rubriek 'Cronyck' treffen we twee publicaties aan over Huizer gebeurtenissen Uitg. Noord-Holland Magazine

juni 86 Publicaties n.a.v. het uitgekomen boekje "De HUIZEN van de gemeente......."

    - Reactie mei. 12 Reactie op de Ratel van sept. 10 en dec. 10 over het artikel: 'Huizen: dorp van woord en daden. Lies Schaap  

mei. 12 Reactie op de oproep om nadere informatie over namen op gevelstenen. In dit geval: Wie was Gesiena Regtdoorzee? Dick Schaap

Dick Schaap, uit Leersum, heeft nadere informatie

Henk Schipper heeft vervolgens nog nadere informatie over die Gesiena op oudere leeftijd Henk Schipper

mei. 11*) Reactie op de foto (van de onbekende plek) uit het februarinummer. Leo Klein weet te vertellen dat het de locatie was Leo Klein

waar voorheen garage Van Vliet stond aan de Vijfhoekstraat 32

sept. 11*) Aanvullende informatie over locatie op de foto van Vijfhoekstraat 32

sept. 11*) Aanvullende informatie n.a.v. het relaas over de twee toegevoegde namen op het Oorlogsmonument, geschreven Cor Vos

door Cor Vos

Puzzel febr. 03 Aan de hand van (historische) vragen kan een puzzel worden opgelost M. Versteeg

mei. 03 Oplossing van de puzzel Nr. 1 van februari 2003 M. Versteeg

mei. 03 Kruiswoordraadsel M. Versteeg

okt. 03 Oplossing puzzel mei 2003 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

dec. 03 Oplossing puzzel oktober 2003 en een nieuwe puzzel in het Huizer dialect M. Versteeg

febr. 04 Oplossing puzzel december 2003 en een nieuwe puzzel in het Huizer dialect M. Versteeg

mei. 04 Oplossing puzzel februari 2004 en een nieuwe puzzel in het Huizer dialect M. Versteeg

sept. 04 Oplossing puzzel mei 2004 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

dec. 04 Oplossing puzzel sept. 2004 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

febr. 05 Oplossing puzzel dec. 2004 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

mei. 05 Oplossing puzzel febr. 2005 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

okt. 05 Oplossing puzzel mei 2005 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

dec. 05 Oplossing puzzel okt. 2005 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

febr. 06 Oplossing puzzel dec. 2005 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

jun. 06 Oplossing puzzel febr. 2006 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

sept. 06 Oplossing puzzel juni 2006 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

dec. 06 Oplossing puzzel sept. 2006 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

febr. 07 Oplossing puzzel dec. 2006 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

mei. 07 Oplossing puzzel febr. 2007 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

sept. 07 Oplossing puzzel mei 2007 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

dec. 07 Oplossing puzzel sept. 2007 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

febr. 08 Oplossing puzzel dec. 2007 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

mei. 08 Oplossing puzzel febr. 2008 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

sept. 08 Oplossing puzzel sept. 2008 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

dec. 08 Oplossing puzzel mei 2008 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

febr. 09 Oplossing puzzel dec 2008 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

mei. 09 Oplossing puzzel febr. 2009. Wegens plaatsgebrek deze keer geen nieuwe puzzel M. Versteeg

sept. 09 Een nieuwe puzzel M. Versteeg

dec. 09 Oplossing puzzel sept. 2009 en een nieuwe puzzel M. Versteeg

febr. 10 Oplossing puzzel dec. 2009. Wegens plaatsgebrek deze keer geen nieuwe puzzel M. Versteeg

R

Radio 6FM dec. 10 Presentatie van wat Huizerbelevenissen in het dialect op Radio 6FM Gerrit van Jan van Goësen van Geb (Gerrit Jongerden)

dec. 12 Mw. Ineke van Herwerden vertegenwoordigd al vele jaren de Historische Kring in de programmaraad bij het Ineke van Herwerden

onderdeel: Cultuur. Nu wil zij het stokje overdragen. Wie wil haar opvolgen?

Radio amateurs sept. 11 Een gezamenlijke passie van Dirk Goedhart en Maas Zeeman . Hun belevenissen op de ultra korte golf Cor Vos

Radiozender mei. 13*) Twee foto's van de in 1927 in gebruik genomen zenderinstallatie in Huizen voor radio Phohi.

Ratel de (geat) mei. 01 De nieuwe naam van het berichtenblad is: De Ratel

mei. 01 De nieuwe titel van de rubriek "Van de Voorzitter". Zie verder onder de V van Voorzitter

sept. 18 Achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van De Ratel Redactie

Rebel Henk sept. 04*) Henk Rebel of Haindruk van 't Noordereinde mag is in mei 2004 benoemd tot ereburger van Huizen

Rebe(len)

                                                  - lied sept. 14 Een furnuislied (fornuis) ter gelegenheid van een bruiloft in de familie Rebel   - reünielied sept. 14 Een reünielied van de familie Rebel Evert Wiesenekker  

dec. 14 Correctie op de inhoud van het reünielied Henk Veerman

Het bevreemde mw. Wiesenekker (weduwe van de auteur) dat de spelling gewijzigd is, want deze was toen tot Mw. Wiesenekker / Klaas Schipper

stand gekomen in samenwerking met Meertens instituut. De reactie van Klaas Schipper hierop dat met

voortschrijdend inzicht een vernieuwde schrijfwijze door het Meertens Instituut is geïntroduceerd die

meer uniform is met de algemene schrijfwijze van dialecten.

Recepten mei. 15 Recepten voor tulpenbollen en suikerbieten Uit: Trouw 12 mei 1945

Redactie / Redactioneel febr. 02 Een nieuwe rubriek van de eindredactrice Wendy van Noppen

febr. 02 *) Er zijn n.a.v. bovengenoemd artikel diverse reactie bij de redactie binnengekomen Wendy van Noppen

mei. 02 Wegens computerstoring komt De Ratel later uit Wendy van Noppen

sept. 02 De ratel heeft een ander uiterlijk gekregen Wendy van Noppen

dec. 02 De redactie ontving diverse positieve reactie op vorige nummer(s) Wendy van Noppen

febr. 03 Korte samenvatting van de inhoud van dit nummer Wendy van Noppen

mei. 03 Enkele reacties op de vorige uitgave en een korte samenvatting van de inhoud van dit nummer Wendy van Noppen

okt. 03 Deze keer is er veel ruimte ingeruimd voor "Het jaar van de boerderij" Wendy van Noppen

dec. 03 Afsluiting jaar v/d boerderij. De botter Lucie deel 2. Verslag lezing over Veenhuizen. Wendy van Noppen

febr. 04 Nieuwe omslag van ons blad van oud Huizerdracht. 3e deel van Gerda van Zonneveld over Huizen in het verleden. Wendy van Noppen

mei. 04 Overlijden Jacob Schaap. Verblijf van mw. van Zonneveld tijdens de oorlog in Staphorst. En vervolg op Jacob Prins. Wendy van Noppen

sept. 04 Mogelijkheid tot het nabestellen van oude Berichtenbladen Wendy van Noppen

Voorbereidingen voor de Open Monumentendag/Huizerdag. 2e deel van een artikel over Jacob Prins.

Een aanvullend overzicht over scheepsongevallen.

dec. 04 Terugblik op de festiviteiten rond de haven, nieuwe artikelen in dit blad en enkele correcties op een vorige uitgave Wendy van Noppen

febr. 05 In dit nummer veel aandacht over herinneringen over de tweede wereld oorlog. Enkele reacties op

voorgaande artikelen: Hervormde kerk Huizen, aanvulling op artikel van Harmen Kos en een reactie van

Andries Schaap n.a.v. het programma van de Havenfeesten Huizen in 1954.

mei. 05 In dit blad: Herdenking 60-jaar bevrijding. Een ontmoeting in het voormalige kamp Westerbork. Middeleeuwse Wendy van Noppen

belasting. 1e deel over de Textielfabriek. Dialecten dag, puzzel en 35 jaar Tussen Vecht en Eem

okt. 05 Verslagen Klederdrachtgroep. Nieuws van de Dialectgroep. Artikel over de Leeuwenpalen. Wendy van Noppen

Vervolg op de geschiedschrijving over de Textielfabriek

dec. 05 In dit blad: Nieuws van de Dialectwerkgroep. Deel 2 over de grenspalen. Deel 3 over de Textielfabriek Wendy van Noppen

Informatie over een molencursus en verslag van de Klederdrachtgroep

febr. 06 In deze Ratel een verhaal van Lambert Kruijning uit 1945. De toespraak van Dr. J.B. Berns over het Huizer Wendy van Noppen

dialect n.a.v. het uitgekomen boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen. Beschrijving van een fietstocht langs de

Leeuwenpalen. Het 4e deel over de Textielfabriek. Verslag van de Klederdrachtgroep. En een nieuwe puzzel.

jun. 06 Een moord in Huizen in 1877. Herinneringen van mw. G van Zonneveld-Wouda over de 'aanspreker'. Wendy van Noppen

Een bief uit 'De Denker' van 1764. Het 1e deel over de Botter de HZ 45 door Dick Schaap en een nieuwe puzzel.

sept. 06 N.a.v. de gepubliceerde brief uit 'De Denker' van 1764 heeft dhr. K. Heeroma een taalkundige vergelijking Wendy van Noppen

gemaakt tussen de Gooise dialecten. Het 2e deel over de Huizer botter de H45. Een artikel : Hoed de Zuiderzee

verdween en natuurlijk de puzzel.

dec. 06 N.a.v. het gedicht: 'Een vreselijke moord' uit de Ratel van juni jl. heeft de werkgroep Genealogie een artikel Wendy van Noppen

geschreven. Henk Schipper verteld iets over het knipselarchief van de H.K.H. Een artikel over het dorp Huizen

uit het blad Eigen Haard van 1906. Deel 3 van de HZ 45 en nieuws van de Dialectwerkgroep

febr. 07 Aanvulling op de 3 delen over de botter de HZ 45. IJspret in vroeger jaren. Een artikel van de 18e-eeuwse Wendy van Noppen

geschiedschrijver Lambert Rijkz. Lustich over een booswicht uit die tijd. En Dr. A.C/J. de Vrankrijker schrijft

over de versieringen van Gooise huizen. Met een gedicht uit 1908 en de puzzel is dit blad weer vol

mei. 07 Aanvulling op de serie over de HZ 45. Samenvatting over het verhaal: Veertien dagen op een ijsschots. Wendy van Noppen

Instructies bij luchtalarm in de oorlog 1940/1945. Lijst van verongelukte vissersschepen en bemanningen

in de 18e. 19e en 20e eeuw, een gedicht en een nieuwe puzzel

sept. 07 Reactie op het verhaal 'Veertien dagen op een ijsschots'. Onderzoek naar: Wie was jan Nakend of Naket Wendy van Noppen

De lezing die dhr. L.J.W. Van Loon gehouden heeft op de Algemene Ledenvergadering over het PHOHI-monument.

Een aantal geschriften van Lambert Rijksz. Lustigh. En met een bericht van de Dialectgroep en de nieuwe puzzel

dec. 07 Aanvullend artikelen over de HZ 45, lijst van verongelukte schepen en meer informatie over de achtergrond Wendy van Noppen

van de bijnaam Jan Nakend/Jan Naked. Een laatste bijdrage van de dhr. P. Westland uit Ede die in oktober jl.

is overleden over de verdronken plaats Nardinc. Tevens een artikel van Lutske Goubitz over haar onderzoek

over het Huizer dialect. Deze Ratel wordt afgesloten met een artikel van Aartje Kruijning over het

belle winkeltje' en een puzzel.

febr. 08 In dit nummer; Geografische aspecten van het dorp Huizen. Nieuwe verhalen van Lambert Rijksz. Lustig door Wendy van Noppen

Harmen Kos en enkele notities rond Oud Naarden door Aartje Kruijning. De dialectgroep besteed aandacht aan

het dialect van Bunschoten en met een aankondiging van activiteiten rond de Gooische Stoomtram. Een boek

bespreking en de bekende puzzel rubriek completen dit nummer.

mei. 08 Redactioneel verhaal over een Huizer familie in IJmuiden. Een verhandeling over Floris Vos en een aanvullend Wendy van Noppen

artikel over Lambert Rijksz. Lustig. Verder nieuwe info over de HZ 45. Tenslotte nieuws van de dialectgroep,

enkele foto's en de nieuwe puzzel

sept. 08 Ontstaansgeschiedenis van IJmuiden. Een brief uit 1979 van de heer L .Veerman. De geschiedenis van het Wendy van Noppen

Oranje Weeshuis. Een beschrijving van de ontwikkeling van de Huizerklederdracht. Een korte geschiedenis van

de Sint Vituskerk in Elten. Een artikel over Lambert Rijksz. Lustig. Een foto van een onbekende boerderij in

Huizen en…….. natuurlijk de gebruikelijke puzzel.

dec. 08 Reacties op de vorige Ratel; n.l. over het Oranje Weeshuis en 'de onbekende 'boerderij'. Een bijdrage over Wendy van Noppen

een 'drenkeling op Texel' en een vraag over het ziekenhutje voor in de tuin die nu in het Zuiderzeemuseum staat.

Ook nu weer een artikel over Lambert Rijkz Lustig, een artikel van de Dailectgroep. En…….. de puzzel

febr. 09 In dit nummer: nieuws van de Dialectwerkgroep. Een reactie op een gedicht uit het voorgaande nummer. Wendy van Noppen

Het schilderachtige Huizen: een artikel uit een Panorama van 1928. Het vervolg over de geschiedschrijving van

Lambert Rijksz. Lustig. Nieuws over online archieven en de serie 'Het Gooi toen & nu. Een foto, een knipsel en

een reactie op een foto uit het vorige nummer over het ziekenhutje en de puzzel.

mei. 09 In dit nummer: Het verhaal van de VN66 (ex HZ 73) van Henk Rebel. Mw. Truida Broeder-Schaap vertelt over Wendy van Noppen

de ervaring van een Huizer familie met de diaconie omstreeks 1906. De Dialectgroep heeft een verhaal over de

mandenmakerij van Klaas Wouda. Voor uitleg van het dialect: Zie het boek Waarde Nicht, Lieve Meutje.

Harmen Kos gaat verder met de geschiedenis van Gooiland. Een oproep aan de leden van onze werkgroepen. Informatie over de Historische Canon Tussen Vecht en Eem

sept. 09 De dialectgroep komt met een onbekend verhaal in het Huizers van Henk Rebel. Lies en Dick Schaap duiken Wendy van Noppen

in het verleden n.a.v. straatnamen. Verslag van de excursie door Amsterdam. Vervolg van de Gooise geschiedenis. Informatie over de deelname van de HZ 108 bij de feestelijkheden in New York en de bekende puzzel.

dec. 09 Een foto uit ongeveer 1930 van de oude kerk die na een dienst leegstroomt. Van de dialectgroep meer over Wendy van Noppen

het stuk: 'In de wachtkamer'. Van Dick Schaap een verhaal over Huizer handelaren en van Henk Schipper de

geschiedenis van het landgoed Erica aan de Naarderstraat. En het laatste deel over Lambert Rijksz. Lustigh.

Tevens een correctie op de functie van Klaas Wouda op het gemeentehuis.

febr. 10 De Dialectgroep komt met een gedicht over de schoonmaak en informatie over de Dialectenmiddag in Obdam. Wendy van Noppen

Verder een artikel over de straatweg naar Naarden van Henk Schaftenaar. En Harmen Kos begint met een

nieuw artikel over de geschiedenis van Naerdincklant vanaf 850. De oplossing van de vorige puzzel. De nieuwe

houdt u tegoed.

mei. 10 Deze Ratel staat in het teken van herinneringen aan Bart van Geenen, onze voorzitter en aan Henk Rebel Wendy van Noppen

(Haindruk van 't Noordereinde), erelid van onze vereniging. Aan de hongerwinter 65 jaar geleden. Ook de dialectgroep heeft weer info over een gedicht 'n Huizer schoonmaak. Ook herinneringen aan de lagereschooltijd van

Gerda van Zonneveld staan in deze Ratel . Verder is de H.K.H. actief betrokken bij het Verhalenkabinet. Enkele

foto's van de oude haven en het vervolg over de geschiedenis van Naerdinckerlant

sept. 11 In deze Ratel informatie over de landelijke archiefdag en een prijsvraag 'Veranderend Landschap'. Een toneel- Wendy van Noppen

stukje in Huizer dialect. Reactie op het 'Verhaal van een voedseltocht'. Verslagen van de Klederdrachtgroep.

Vervolg over de geschiedenis van het Naerdincklant van Harmen Kos en het eerste deel van een artikel in de

Groene Amsterdammer van 1958

dec. 10 In dit nummer: Een verslag van het bezoek aan de Zaanse Schans. Het vierde deel van de geschiedenis van het Wendy van Noppen

Naerdincklant, enz. Van Harmen Kos. Het tweede deel van een artikel over Huizen in de Groene Amsterdammer

Een bijdrage van de Dialectgroep: Betreft een uitzending van radio 6FM , een verhaal in het Huizers van Gerrit

Jongerden. Verder een fotoserie van het pand Kos (grutter) dat stond waar thans het winkelcentrum rond de

HEMA. Een oproep over (verborgen) gevelstenen. En een recensie over een onlangs uitgekomen fotoboek: Oud Huizen in beeld, rond de Lindenlaan.

febr. 11 Een bijdrage in het Huizerdialect van Dirk Rebel. Een overzicht van de klederdrachtpresentaties in 2010. Het Wendy van Noppen

eerste deel van Harmen Kos over Huizen in de Middeleeuwen. Het verhaal over het zingen van het Wilhelmus

in 1941 door Fred Schraverus en het verzoek over informatie over de gevelstenen in Huizen waar Henk Schipper

en Sandra Scholtz zeer actief in zijn. Enkele foto's van de afbraak van panden waar nu de ingang van Albert Heijn

aan de Lindenlaan is. Met een oproep over de locatie waar een foto is gemaakt en een oproep

van de Klederdrachtgroep over het beschikbaar stellen van materialen voor het herstel van Huizer kleding is dit

nummer meer dan gevuld.

mei. 11 Reactie op foto's uit voorgaande nummers. Een verslag van de Nederlandse dialectendag op 26 maart jl. Wendy van Noppen

Deel twee over Huizen in de Middeleeuwen van Harmen Kos. De start van een reeks artikelen van Mw. I.C.

Jansen uit haar publicatie van de Sociaal Geografisch Referaat over de Gemeente Huizen, uit 1943.

Vervolgens een bijzonder artikel over Martin Vos en Willem van den Born die beiden zijn omgekomen tijdens

hun werk als piloot bij defensie. Een tentoonstelling met o.a. foto's van de Huizerdracht en een oproep van

de St. Botterdagen voor vrijwilligers.

sept. 11 Reactie op de Ratel van mei jl. over een foto van de Vijfhoekstraat en een reactie die Cor Vos kreeg n.a.v. zijn Wendy van Noppen

artikel in de vorige Ratel. Verder een stukje van de dialectgroep. Een sart van een boeiende serie verhalen van

Lenie Bos. Deel 2 van het Sociaal Geografisch Referaat van Ietske C. Jansen en een artikel van Cor Vos over

Dirk Goedhart en Maar Zeeman, inzake radioamateur activiteiten.

dec. 11 Boekbespreking over het nieuwe boek OUD HUIZEN IN BEELD, deel 2. Verslag van het dialectcafe van de Wendy van Noppen

Toneelvereniging Ontwaakt en mededelingen over de provinciale dialectdag. Een nieuw verhaal van Lenie Bos

en deel 3 van het Sociaal Geografisch Referaat over de gemeente Huizen. Een verslag over de VOC excursie

naar Amsterdam en een verhaal van Cor Vos over een Weens bleekneusje dat in 1921 in Huizen verbleef.

febr. 12 Aankondiging dialectenmiddag op 17 maart in Egmond aan zee. Lenie Bos vervolgt haar reeks van verhalen Wendy van Noppen

van Oud Huizers. Dit keer komen de sigarenmakers aan de beurt. Deel 4 van het Geografische Referaat over Huizen

van Ietske C. Jansen. Ds. Klaas Schaap haalt herinneringen op n.a.v. een rondleiding van Tussen vecht en Eem

in de Oude Kerk. Cor Vos schrijft het tweede deel over een Weens bleekneusje.

mei. 12 Allereerst twee correcties : In het decembernummer staat op blz. 8 dat de bakkerij is overgenomen door Henk Wendy van Noppen

Rijmer. Dit moet zijn Henk Kruijmer. In het februarinummer; een correctie op blz. 12 het jaartal 1930 moet zijn 1938.

In dit nummer informatie over een onlangs uitgekomen boekje over schooltijd in Laren in de oorlog en een oproep

van de Gooi en Eemlander om bijdrage te leveren voor een project over het Gooi en toerisme. Een bijdrage van de

dialectgroep over herinneringen uit de jaren 1945 - 1950. Op het verhaal van Lenie Bos over de Huizer

sigarenmakers is een aanvulling ontvangen van Lies Schaap. Cor Vos blikt terug op het project "Erika".

Ietske Jansen vervolgt haar serie met deel 5 van het Sociaal Geografisch Referaat over de gemeente Huizen.

Dit nummer wordt afgesloten met de historie van de Huizerbotter die na veel omzwervingen verder gaat als de HZ 1

sept. 12 Een reactie van Andries Schaap op een artikel van Dick Schaap dat hij in februari schreef over rokerijen Wendy van Noppen

rond de haven en in Duitsland. Van de dialectgroep treft u enkele mededelingen aan en een gedicht van Henk Rebel.

Uit de serie van Lenie Bos volgt nu een verhaal over Piet Spilt. En van Ietske Jansen volgt deel 6 van het Sociaal

Geografisch Referaat over de gemeente Huizen. Cor Vos sluit dit nummer af met herinneringen aan kamperen

rond Huizen.

dec. 12 Boekbespreking over het nieuwe boek OUD HUIZEN IN BEELD, deel 3. Een foto van een brand (1938/39) Wendy van Noppen

waarbij drie winkels in de as werden gelegd. Een artikel over een model van de Huizermolen en de daaraan

verbonden verloting. Een oproep tot medewerking aan Radio 6FM m.b.t. Historische aspecten. Het vervolg van

de verhalen van Lenie Bos, aangevuld met de eerste schaarbrief. En deel 7 van de Ietske Jansen over haar

afstudeerproject. Ook wordt in deze Ratel vertelt wie dhr. Groenenstijn was. Zijn naam komt regelmatig voor in

de artikelen van Ietske Jansen. Deze Ratel wordt afgesloten met een verslag over de excursie in Amsterdam.

febr. 13 Op blz. 14 van de vorige Ratel zijn de namen van de personen bij de foto weggevallen. In dit nummer wordt dit Wendy van Noppen

gecorrigeerd. Als reactie op de eerste schaarbrief van de Erfgooiers (deel 2 van het interview van Lenie Bos

met Piet Spilt) stuurt Harmen Kos drie foto's van akte met zegel. Gerrit Jongerden vertelt iets over de relatie

van de schrijver Jan de Hartog met Huizen. Verder enkele krantenknipsels en foto's van Harmoniecorps

prinses Juliana. Een foto uit 1940 van het terrein rond Sijsjesberg. Een foto van een Huizer familie uit 1940.

En een artikel van Aartje Kruijning over hoe de Romeinen telden en hoe met 60 jaar geleden telde met behulp

van Cornelis Jetses. Tenslotte deel 8 van Ietske Jansen over haar afstudeerproject.

mei. 13 Vervolg over de onderwerpen over de schaarbrieven uit de twee voorgaande Ratels. Harmen Kos heeft de tekst Wendy van Noppen

aangeleverd van het Plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland uit 1708, met regels over de 'Gemeene

Weide' die teruggaan tot 1474. Informatie over de militaire aanwezigheid in Huizen rond 1938. Twee foto's

uit 1928 van het zendinstallatie in Huizen uit 1927. Klaas Schipper schrijft herinneringen over zijn geboortehuis in het Huizer dialect. Twee gedichten over de troonwisseling in 1948.

Het laatste deel van het afstudeerproject van Ietske Jansen. Dan een beschrijving over het dorp Huizen uit

de periode 1795 - 1800. En twee foto's van de Gooise Stoomtram die na de oorlog wegens brandstofschaarste

weer zijn ingezet. En als slot een gedicht over de Huizer molen.

sept. 13 Op 12 oktober a.s. vindt in Nederhorst den Berg de jaarlijkse Open Dag van de stichting van Tussen vecht en Wendy van Noppen

Eem plaats. In oktober 1973 gaf mw. Franken een inleiding over de plaats van het Huizer dialect tussen de

streektalen van West- en Oost-Nederland. In de bijdrage van de dialectgroep wordt hierop teruggekomen.

We besteden aandacht aan het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina op 6 september 1923.

We blikken terug op de festiviteiten rond die datum in Huizen met een drietal foto's. De weergave van

publicaties van het Nieuwsblad van het Noorden over ons dorp rond 1927. Burgemeester Egberts heeft een

voorwoord geschreven in de gids: Met het luxe stoomjacht Volharding naar Marken en Volendam. Enkele

ansichten uit de beginjaren van zwembad Sijsjesberg. Een lijst met telefoonnummers van Huizen in 1915.

dec. 13 Onlangs is het vierde deel uitgekomen van Oud Huizen in Beeld. Deze keer betreft het de omgeving van de Wendy van Noppen

Naarderstraat. De dialectgroep vraagt hulp bij de betekenis van Huizeruitdrukkingen. De Klederdrachtgroep

heeft afscheid genomen van An van Geenen als leidster van deze groep. An blijft wel actief bij dit werk.

In het kader van de herdenking van 200 jaar koninkrijk der Nederlanden worden in dit nummer enkele

foto's gepubliceerd uit 1913. Verder treft u een verslag aan van de excursie naar Amersfoort op 24 augustus.

Een beschrijving van een vaartocht met de Volharding naar Marken en Volendam in 1933. Dit nummer wordt

afgesloten met een artikel over muurankers.

febr. 14 Een gedicht van Klaas Schipper over Ameland. Een bijzondere vondst van een gouden Vikingring op Huizer- Wendy van Noppen

grondgebied. Een programmaboekje van viering van 100 jaar onafhankelijkheid uit 1913. onder de kop 'Toerisme

en Huizen in de vorige eeuw' gaan we verder in een boottocht vanuit de Huizer haven in de jaren 1935 - 1937.

Van Henk Schipper een aanvulling, van Harmen Kos, op de muurankers in de vorige Ratel. Een knipkaart voor de

rijwielstalling bij zwembad Sijsjesberg, die wegen ruimtegebrek in de vorige uitgaven niet kon worden opgenomen.

mei. 14 Er is een nieuw archief over de twee Huizer begraafplaatsen. Verder een vraag of er in Huizen een scheepsbouwer Wendy van Noppen

J. Tromp is geweest. Enkele aanvullingen op de betekenis van Huizer gezegdes. In Huizerdialect een zoektocht

naar voormalige winkels in Huizen. Een aanvulling op het feestprogramma van 100 jaar koninkrijk. De geschiedenis

van de vierde Huizer botter (HZ 92). Een VVV-gids uit 1923 met een hoofdstuk over Huizer industrie, met o.m.

aandacht voor de voordelen van vestiging in het dorp zowel voor particulieren als industrie.

sept. 14 Errata: Enkele correcties op het mei nummer. Informatie over de opendag van Tussen Vecht een Eem. Rondleiding Wendy van Noppen

op de Oude begraafplaats, door Jan Rebel. Een bijzonder foto van een Huizermuts……… uit Suriname. Een recensie

over het door Dick Schaap geschreven boek: Uitgetekend, portret van een Huizer visser. De dialectgroep meldt

de voortgang over de voorbereiding van het Huizer Dialect Woordenboek. In het archief is een familieboek

gevonden over een familie Rebel. De nazaten verlenen toestemming daar e.e.a. uit te publiceren. Een tekening van

een Huizer meisje. Een artikel over 'in de herfst bij Oud Valkeveen'. En Lies Schaap heeft een reconstructie

gemaakt van de route van een optocht ter gelegenheid van het jubileum 100 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

dec. 14 Errata: Een correctie op blz. 9 de Ratel van mei jl.., waarin een deel van de tekst ontbrak. Dat wordt bij deze Wendy van Noppen

hersteld. Verder de jaarlijkse presentatie van een uitgave van 'Oud Huizen in Beeld'. Vanuit de Dialect Werkgroep hun reacties op het Rebellenlied en de voortgang van het Huizer Dialect Woordenboek. Een vervolg op

een artikel van Rinke Dolman, deze keer over 'Naar het IJselmeer in de winter'. Lies Schaap haalt herinneringen

op aan mensen die je vroeger veel langs de straat zag. Fokke Dijkstra heeft een verslag geschreven over de

excursie naar Haarlem, gecompleteerd met foto's die door zijn vrouw zijn gemaakt.

febr. 15 Honderd erflaters tussen Vecht en Eem. Een onlangs uitgegeven boek van de St. Tussen Vecht en Eem. Wendy van Noppen

Een bijdrage van de Dialectgroep. Wandelen langs de (Geen suggesties) van Rinke Tolman. Kan iemand zich nog iets

herinneren over de hulp die de zwaar verwoeste plaats Schijndel na de oorlog gegeven is? Een reglement van

een spaarfonds voor het aanleggen van een voorraadje kolen. Dit nummer wordt afgesloten met een gedicht van

een neef van Jacob Cats' dat gepubliceerd is in de Gooi en Eemlander van 26 november 1922

mei. 15 Oproep/suggestie voor een nieuwe foto op de voorplaat van de Ratel in 2016. De opendag van Tussen Vecht Wendy van Noppen en Janny Stevens

en Eem. Fietstocht o.l.v. Jan Rebel. Noodkreet van de St. Huizer Botters over de HZ 108. Een verslag van de

Klederdrachtgroep op 6 april jl. in het Zuiderzeemuseum. Een verslag van de dialectgroep. Herinneringen van drie

leden uit de Tweede Wereldoorlog. Omschrijving van een grote kei op een graf op de Oude Begraafplaats

Deze ratel wordt afgesloten met het eerste deel over Huizen in de 9e eeuw.

sept. 15 Redactie vraagt om foto-suggestie voor de voorplaat van De Ratel in 2016. Een rectificatie op een artikel van Wendy van Noppen en Janny Stevens

Beb de Boer van mei 2015. Een vraag over technische gegevens van de hondenkar. Een bericht over de HZ 108.

St. Tussen Vecht en Eem over een cursus Gooi-o-logie. Verslag van een fietstocht. Een bijdrage van de

dialectgroep. Beb de Boer schrijft over een huwelijkscadeau voor zijn ouders. Lies Schaap haalt herinneringen

op over de leveranciers die bij haar ouders thuis kwamen. Vervolg op de wandelingen langs de Gooise kust van

Rinke Tolman. Henk Schipper schrijft een vervolg op 'Huizen in de 9e eeuw'. Deze ratel wordt afgesloten met

een officieel programmaboekje ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.

dec. 15 De redactie heeft geen suggesties ontvangen voor een nieuwe foto op het voorblad van De Ratel. Een oproep van Wendy van Noppen en Janny Stevens

de Klederdrachtgroep. De voortgang van de restauratie van de HZ 108. Een oproep om info over een speeltuintje bij de Zenders. Boekbespreking van Oud Huizen in Beeld. Herinneringen over de Zenders in oorlogstijd. Info over het Gevelstenenboek. Terugblik op de presentatie van het Woordenboek Huizer dialect.

Een gedicht in West-Fries dialect. Een verslag over de excursie naar Het Loo. Een verhandeling: Van kruidenierswinkel naar speciaalzaak met zelfbediening. Reglement voor het Gemeentebestuur van Huizen. Dit nummer

wordt afgesloten met een nieuwjaarswens van een lantaarnopsteker in 1912.

febr. 16 Op de voorplaat prijkt een nieuwe foto van de PHOHI-zenders. Sinds 2005 staat op de rotonde Gooilandweg/ Wendy van Noppen en Janny Stevens

Randweg een (kleinere) kopie. Helaas nog geen reactie op de oproep van Willy Piejest over de 'Kassinee'. Wel

een reactie over het speeltuintje bij de zenders. 19 december is het Gevelstenenboek gepresenteerd. Op 30 april

is er een fietstocht onder leiding van Jan Rebel. Verder treft u enkele teksten aan die Gerrit Jongerden heeft

uitgesproken tijdens de presentatie van het Huizer Woordenboek. N.a.v. een onbekende foto in het Huizer

Woordenboek beschreef Lies Schaap dat haar moeder en grootmoeder zijn. In het archief zijn in diverse gidsen

van Gemeente, VVV advertenties gevonden van Speciaalzaak Schaap aan de Lindenlaan. Verder is de vraag; wie

J.H. Mollerus was door enkele leden beantwoord. Andries Schaap reageert op het Reglement voor de gemeente

uit 1804, door aan te geven waaraan de Huizer koster/voorzanger/schoolmeester moest voldoen. N.a.v. de Nieuwjaar wens uit 1912 van Frederik Breijer is over deze persoon nadere info gevonden. Verder is het 100 jaar geleden

dat rond de Zuiderzee veel dijkdoorbraken en overstromingen plaats vonden. Hans Moes, van TVE, heeft een

artikel geschreven over ruzies in het Huizer dorpsbestuur 1644-1650.

mei. 16 Te beginnen met de excursie naar Schokland op 3 sept., op 15 sept. de lezing over dakpannen, plus een Wendy van Noppen en Janny Stevens

nieuwproject '100 jaar Huizer molen'. Reactie over de Huizer hondenkar en over het speeltuintje bij de

zenders. Vervolgens een artikel over de Stichting Huizer Botters, de historische fietstocht op 30/4 en 24/9.

Data presentatie klederdrachtgroep en de rubriek Dialectgroep. Wetenswaardigheden over het Reglement voor

het gemeentebestuur en een reglement voor Civiele Justitie van het dorp Huizen. Lies Schaap schrijft over

vissers in nood in 1860 en een tweede artikel van hans Moes over ruzie in het Huizer dorpsbestuur.

sept. 16 In memoriam voor Dirk Brugge, uitgesproken door Ria Westland bij de begrafenis, herinneringen van een oud- Wendy van Noppen en Janny Stevens

collega, Dick Kos. Vervolgens een uitnodiging voor een extra ledenvergadering. Een oproep om e-mailadressen

door te geven. Oproep voor info over de familienaam Vos. Enkele korte berichten over fietstochten, wandelingen en over klederdracht presentaties. Op een artikel van Lies Schaap n.a.v. een krantenbericht uit 1860 zijn

enkele reacties ontvangen. Verder enkele mededelingen over de St. Huizer Botters, havenfestival, en over St.

Tussen Vecht en Eem. Een nieuwe leergang Gooi-o-logie. Op 8 okt. Excursie naar het Openlucht Museum.

De dialectwerkgroep doet mededeling over de e.v. Dialectendag Noord-Holland. De dialectwerkgroep gunt

ons een blik in de discussie hoe Huizerwoorden moet worden geschreven. En een nieuw artikel van Lies

Schaap. Een aanvullend artikel op het boek: Gevelstenen. En het derde deel over ruzie in het Huizer dorpsbestuur

dec. 16 In deze Ratel zijn mededelingen van het bestuur opgenomen, een recensie van 'Oud Huizen in Beeld', jeugdherinneringen van mevrouw Muts aan de Zenderwijk in de tweede wereldoorlog, als reactie op een verhaal

van Aartje Kruijning-Teeuwissen. De dialectmiddag op 25 maart 2017. Onlangs ontdekte (nieuwe) gevelstenen

Lies Schaap schrijft over 'Nieuwjaarswensen' uit de jaren '40. Het echtpaar Dijkstra- van der Sloot maakte foto's

en schreef het verslag over de excursie naar Schokland. De historie van de panden 'Kos' en 'Koperslager'. Tot slot deel

4 van de 'Ruzie in het Huizer dorpsbestuur'.

febr. 17 De Ratel heeft een nieuwe voorplaat. Mededelingen van het bestuur en berichten van de werkgroepen. Recente Wendy van Noppen en Janny Stevens

schenkingen.o.a. foto's, voorwerpen en Huizerkleding. Info over de dialectmiddag. Berichten over activiteiten

van de St. Huizer Botters en van Tussen Vecht en Eem. Een tweede deel over de panden Kos en de koperslager.

Ook een publicatie van het verslag van de lezing die dhr. J Kos, de laatste eigenaar van het 'pand Kos' op

28 maart 1991. Advertenties uit 1983/84. Van de Rabobank ontving de Kring enkele unieke stukken die te

maken hebben met de start van de Huizer Boerenleenbank. Een kort verhaal over Anthonie Vos en zijn betrokkenheid

bij diverse organisaties, raadslid en wethouder. We sluiten af met een artikel over een geblokkeerde ingang

van de Huizer haven door ijsgang.

mei. 17 De HKH mocht enkele geschenken ontvangen. Terugblik op de Dialectenmiddag. Een legende over Oud Naarden in Wendy van Noppen en Janny Stevens

het Huizers. Berichten van de St. Huizerbotters en van de St. Tussen Vecht en Eem. De eerste vergadering van de

Boerenleenbank op 24 maart 1905 waarin het Huishoudelijk reglement werd vastgesteld. De viering van het

50-jarig jubileum van de Huizerboerenbond op 12 april 1955. Aanvulling op het bestand van gevelstenen. Het

Huizer 4-mei comité herdenkt op de datum weer enkele omgekomen Huizer ingezetene. Een oproep over informatie

over het AJC kampeerhuis, het Meenthuis, op de Woensberg.

sept. 17 In memoriam voor Bert van Soest. Berichten van St. Huizer Botters en de St. Tussen Vecht en Eem. Lijstje van Wendy van Noppen en Janny Stevens

schenkingen 2e kwartaal 17. Gerrit Jongerden over zijn ervaring met pannenkoeken eten in Friesland. Derde deel

van de historie van de Boerenleenbank: Ditmaal over de secretaris en kassier Dirk Dolan. Tweede deel van de 4 mei

herdenking '17 met nu aandacht voor Jacob Veerman. Jeugdherinneringen van Gré van de Kamp-Jongerden.

Harmen Kos stuurde enkel aanvullingen over het pand Kos van februari jl. Twee tekeningen van de Oude Kerk.

Een collage van advertentie uit 1920-1930

dec. 17 Oproep voordeelname aan een nieuw onderzoeksproject : De geschiedenis van het postverkeer van en naar Wendy van Noppen en Janny Stevens

Huizen. Een lijst met schenkingen. Boekbespreking over: De Burgemeesters van Huizen. Jeugdherinneringen

van Klaas Schipper in het Huizers. Programma van de Zondagschoolvereniging uit 1937. Uit de nalatenschap

Bert van Soest kwam een tekening van een onbekende Huizer, gemaakt door L. Businger. Een reisverslag

met foto's van de excursie naar Broek in Waterland. Een artikel over A. de Braal, die vanaf 1905 onderwijzer

was in Huizen bij het Christelijk onderwijs. Een terugblik op de lezingen op 31 oktober over de Reformatie en de

Doopsgezinden in Huizen. Als slot weer enkele advertenties uit 1920/1930.

febr. 18 N.a.v. de tekening van Pol Businger, een onbekende Huizer, (Ratel dec. 2017) wist mw. Pietje Roodhart te melden dat Wendy van Noppen en Janny Stevens

dit Hein de Groot is. Het Huizer Museum heeft nog meer portret tekeningen van Pol Businger. In dit nummer aandacht

voor de leergang Gooi-O-logie. Een viertal bijeenkomsten over Cultuur/Historische bijeenkomsten in Laren. Lijst met

schenkingen. Een bijdrage van Klaas Schipper over dialect aangelegenheden. Van J. Teuwissen een bijdrage over

de koddebeier in dichtvorm. Herinneringen van Lies Schaap over rouwgebruiken in Huizen. Pietje Boor-Schaap vertelt

Gerrit Jongerden haar herinneringen over Huizer families. Dit jaar kreeg de HKH een stapel personeelsbladen

van Philips Telecommunicatie Industrie Hilversum. Regelmatig volgen enkel wetenswaardigheden uit deze bladen.

Ewoud Doyer schrijft 'waarom en hoe' over de gemeentelijke plannen over de Gooimeerkust. Tenslotte nog enkele

advertenties uit de gemeentegidsen van de jaren 1920-1930. Een apart katern is opgenomen in deze Ratel voor de

jaarvergadering.

mei. 18 In dit nummer informatie over het jaarlijkse uitje. Deze keer naar het Cultuur-Historisch Museum in Vriezenveen. Wendy van Noppen en Janny Stevens

De ijst met Schenkingen. Een bijdrage van Klaas Schipper betreffende het Huizer dialect. Lis Schaap heeft geschreven

over rouwgebruiken in Huizen. Pietje Boor-Schaap vervolgt haar herinneringen over haar en haar familie. Berichten

uit de Philips Nieuws-golf. Dick Schaap stuurde foto's van de slijpplank en het verhaal er bij. Het trieste verhaal van

60 jaar geleden dat twee families zwaar getroffen werden door een vreselijk ongeluk. Twee Huizer oorlog-

slachtoffers worden op 4 mei speciaal herdacht. Pia van der Molen schrijft herinneringen over 'oud-Huizen in

beeld'. Dit nummer wordt afgesloten met enkele advertenties uit de jaren 1920 - 1930.

sept. 18 In dit nummer een korte uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de naam van ons berichtenblad. De lijst van Wendy van Noppen en Janny Stevens

schenkingen en de rubriek van de Dialectgroep met bijdrage van Gerrit Jongerden en Klaas Schipper. Een prachtig

verhaal over de Huizer visserspetten vanaf 1860. De derde aflevering van de serie over Philips-Huizen. Twee

gezichten' van slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Een verhaal over een ongeluk met de Gooise tram in 1918

door Gerrit Jongerden. Lies Schaap schrijft over familieleden die gestorven zijn door de Spaanse griep. Over de

toenmalige huisarts Dr. Van Eyk is in ons archief informatie gevonden en een verslag over zijn begrafenis.

Henk Schipper heeft weer aanvulling over de gevelstenen in Huizen. Tot slot weer enkele advertentie uit de periode

1920-1930.

dec. 18 Dit nummer begint met een 'In Memoriam' voor Piet Wiersma, overleden op 21 oktober jl. Vervolgens de lijst met Wendy van Noppen en Janny Stevens

schenkingen en een dialectbijdrage van Klaas Schipper. Verslag van de excursie plaats naar het Veenmuseum op

25 augustus jl. Ruud Hehenkamp schreef voor Tussen Vecht en Eem een artikel over Grietje van Wessel als

missionaris/zendelinge in het vroegere Nederlands Indië. Ineke Westdorp-van Oostveen heeft een schaalmodel

gemaakt van Achterbaan 76. Op 7maart a.s. zal dit tijdens de jaarvergadering presenteren. Janine van der HulstVeerman heeft enkele artikelen geschreven over Postverzorging en -bezorging in Huizen, in de Ratel deel 1. In de

serie over de Philips-Nieuws-golf volgt in dit nummer deel 4. Deze ratel wordt afgesloten met een oproep over

deelname aan activiteiten in het kader van het 40-jarig jubileum van de HKH.

Redders op zee mei. 16 In een op internet gevonden krantenberichtje wordt melding gemaakt van een reddingsactie op 29 mei 1860 Lies Schaap

van een Spakenburgse visser, Jan Hartog, voor de kust van Huizen

sept. 16 Reactie op het artikel redders op zee, van Lies Schaap

Reformatie dec. 17*) Op 31 oktober 2017 hield Ruud Hehenkamp een lezing over: Hoe Huizen protestant werd. Dit in het kader van Ruud Hehenkamp

500 jaar Reformatie in Huizen. Een samenvatting van deze lezing is opgenomen in deze aflevering

zie tevens: Doopsgezinden in Huizen

´t Regenkleed sept. 99 *) ´t Regenkleed. Verhandeling rond een begrafenis, in het Huizers Aartje Kruijning-Teeuwissen

Reglement nov. 89 Reglement voor het Gemeentebestuur van het dorp Huizen uit 1804

jan. 90 Reglement voor de Civiele Justitie van het dorp Huizen uit 1804

dec. 15 Reglement voor het Gemeentebestuur van het dorp Huizen uit 1804 (idem als die van november 1989)

febr. 16 Vervolg reglement voor het Gemeentebestuur van het dorp Huizen uit 1804

Dit reglement werd ondertekend door J.H. Mollerus. Wie was Mollerus? Drie auteurs hebben dit uitgezocht Dick Schaap, Ds. Klaas Schaap en Sandra Scholtz

mei. 16 Omdat het Reglement voor het Gemeentebestuur van het dorp Huizen uit 1804 al eerder is gepubliceerd (nov. 89)

volgt hierbij ook opnieuw het Reglement voor de Civiele Justitie van het dorp Huizen uit 1804 (zie ook januari 1990)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Huishoudelijk febr. 15*) Wijziging art. 6 Huishoudelijk Reglement D. Brugge   - Spaarfonds febr. 15*) Reglement spaarfonds tot aankoop van brandstof. Uitgaande van de Huizer Besturenbond  

Roëll W.F. mei. 16 Wie was Roëll? Wendy van Noppen

Het Reglement voor de Civiele Justitie van het dorp Huizen (uit 1804) werd ondertekend door Willen Frederik Roëll.

Hierbij een uiteenzetting over deze persoon

Roland Holst sept. 94 De kunstenaar R.N. Roland Holst en Huizen Dhr. M. Heijder

Rosmolen sept. 98 De Rabobank heeft een gift van fl. 8730,-- toegekend voor de restauratie van de Rosmolen

dec. 98 De Rosmolen is omstreeks juli jl. opgeleverd. Deze molen stamt uit 1666 en was

tot 1985 in gebruik bij de fa. Kos. Nieuwe locatie: Naast De Rokerij

Roest van der sept. 98 *) Heette Arretje nou: Van der Roest, Van der Wal, of van der Hulst R. van der Roest

Rokerij(en) sept. 12 Zie visrokerij(en)

Rouw sept. 01 Rouw in Huizer klederdracht Ineke van Herwerden

febr. 18 Rouwgebruiken in Huizen Deel 1 Lies Schaap

mei. 18 Rouwgebruiken in Huizen Deel 2 Lies Schaap

             - Wimpel sept. 82 Oud gebruik om bij sterfgeval de mastwimpel te vervangen door rouwwimpel Dhr. H. Rebel  

Rubrieken berichtenblad sept. 00 *) Een aantal nieuwe rubrieken worden toegevoegd aan het berichtenblad Bart van Geenen

Ruzie febr. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 1 Hans Moes

mei. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 2 Hans Moes

sept. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 3 Hans Moes

dec. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 4 Hans Moes

Ruilbeurs febr. 01 Op 19 mei a.s. is in het klederdrachtmuseum een ansichtenruilbeurs

mei. 01 Idem

Rijksdeel febr. 80 Opgravingen hofstede Ruijsdael Blaricum

S

Samenwerking juni. 98 Verkenning m.b.t. samenwerking tussen St. Behoud het oude dorp, St. Huizer Museum,

St. Klederdrachtcollectie Gerrie Otten en uiteraard Hist. Kring Huizen

Schaarbrief dec. 12 De eerste (1404) schaarbrief. Een aankondiging dat de meenten (de weilanden) in het Gooi ongedeeld zullen blijven

febr. 13 Een drietal foto's van akten, oorkonden, zegels en een fragment van de eerste schaarbrief Harmen Kos

Schaatstocht febr. 93 *) Artikel over een schaatstocht op het Gooimeer tussen de Holl. brug - Huizen Dhr. C. Mulder

"Samuel" sept. 94 *) Zie: Foto

Secretariaat(s)

                 - Wijziging aug. 90 Dhr. L. Kranendonk heeft het secretariaat overgenomen van mw. M. Brouwer-Nijeboer Dhr. G.J. Knoop  

Jan 92 *) Dhr. L. Kruijmer heeft het secretariaat overgenomen van dhr. L Kranendonk

juni 96 *) Dhr. H. van der Hulst Jzn. heeft het secretariaat overgenomen van dhr. C Kruijmer

Laatst genoemde heeft tijdelijk de secretariaatswerkzaamheden waargenomen

sept. 97 *) Het echtpaar Schraverus neemt tijdelijk het secretariaatswerk waar

mrt. 98 Dirk Brugge heeft het secretariaatswerk op zich genomen

Scheepsramp febr. 88*) Artikel over het vergaan van de HZ 52 (zie tevens overlijdensbericht dec. 87)

dec. 08*) Drenkeling (1906) op Texel. Een nazaat van de drenkeling, Joost Veerman, schrijft hierover Joost Veerman

Scheepsongevallen mei . 04 Scheepsongevallen in Huizen. Opsomming van Huizer schepen die zijn vergaan van 1719 - 1943 Klaas Westland

sept. 04 Aanvullingen op de lijst scheepsongevallen in Huizen Klaas Westland

mei. 07*) Overzicht van verongelukte Huizer vissersschepen c.q. bemanningen van 1719 - 1943 Harman Kos

dec. 07*) Aanvullend artikel over het verongelukte vissersschepen t.w. de HZ 52 Andries Schaap

dec. 07*) Een krantenartikel over de verongelukte HZ 52 met zijn bemanning dd. 9 maart 1925 Huizer Courant

Schenking(en) aug. 88 *) Zie: Killewigh

dec. 95 Diverse schenkingen ( 8 stuks) van historische waarde

juni. 96 Overzicht van diverse schenkingen in de eerste helft van 1996

febr. 97 Overzicht van diverse schenkingen in de tweede helft van 1996

sept. 97 Overzicht van diverse schenkingen in de eerste helft van 1997

dec. 97 De gemeente Huizen heeft de H.K.H. een boerenwagen geschonken

dec. 97 Overzicht van diverse schenkingen in het derde kwartaal van 1997

febr. 98 Overzicht van diverse schenkingen in het vierde kwartaal van 1997

febr. 98 De firma Lucent heeft een vitrinekast met een fraaie Kornetmuts geschonken

en tevens een grote foto van de Klederdrachtgroep van de Hist. Kring Huizen

febr. 17 De HKH mocht weer diverse schenkingen ontvangen. Vanaf 2017 worden de schenkingen ieder kwartaal gepubliceerd Werkgroep archief

mei. 17 Overzicht van diverse schenkingen in het eerste kwartaal van 2017 Werkgroep archief

mei. 17 Overzicht van schenkingen in 2016 Jan Rebel, secretaris

sept. 17 Overzicht van diverse schenkingen in het tweede kwartaal van 2017 Werkgroep archief

dec. 17 Overzicht van diverse schenkingen in het derde/vierde kwartaal van 2017 Werkgroep archief

febr. 18 Overzicht van diverse schenkingen in het eerste kwartaal van 2018 Werkgroep archief

mei. 18 Overzicht van diverse schenkingen in het voorjaar van 2018 Werkgroep archief

sept. 18 Overzicht van diverse schenkingen in het voorjaar/zomer van 2018 Werkgroep archief

dec. 18 Overzicht van diverse schenkingen in de afgelopen periode (najaar2018)

Scherven febr. 80 Aansporing tot het zoeken van (pot)scherven

mei 85 Brief van enkele scholieren betreffende gevonden scherven

Schilders jan. 87 *) Zie: Hamdorf

Schijndel en Huizen febr. 15 In de Schijndelse Krant verscheen op 28-09-1945 een artikel onder de titel: Huizen helpt Schijndel. Ook de Henk Schipper

Huizer Courant is e.e.a. in drie artikelen hierover te lezen

School

                                      - foto aug. 89 Een foto met leerlingen van de Eben-Haezerschool uit 1931  

mei-97 Oude schoolfoto´s uit de tijd van meester Haafkens

 - Openbare febr. 98 *) Verhandeling over de oprichting van de Openbare school in Huizen in 1873 Wendy van Noppen & Aartje Kruijning  

febr. 98 *) Vergelijking overzicht van de openbare scholen in Huizen en Bussum in 1873

 - kind mei. 12 Er is een boekje uitgekomen:" Schoolkind in Laren 1940 - 1945" Alie Hoogenkamp-Vonk  

Schoolmeester april 86 *) Zie ook : Ordonnantie

febr. 16 Schoolmeesters in Huizen Andries Schaap

Schoutenhuis aug. 89 *) Zie: Huizer-museum

Sigaren

     - fabriek jan. 85 Wie weet iets van een sigarenfabriek van Van der Berg aan de Halteweg (1922) ?   - bandje(s) juni. 98 Een sigarenbandje van Churchill anno 1946 Gerda Kruijning  

Sijsjesberg/Sijdjesberg febr. 13*) Foto's van het werkverschaffingsproject uit 1940 over dit gebied.

 -zwembad sept. 13*) zestig jaar zwembad Sijsjesberg  

Sjibbolets febr. 04 Spotzinnetjes in en over het Nederlands dialect. Schapen scheren in Scherpenzeel en Kacheltjes Veronique de Tier en Reinhild Vandekeckhove

op den diek in Zeeland

Slagers sept. 02 Een reeks van namen van slagers in Huizen Jan Veerman

Slijpplank mei. 18 De slijpplank werd o.m. gebruikt in het kaarpakhuis van zijn vader om de messen te slijpen. Dit gebeurde door fijn Dick Schaap

zand op de plank te strooien en sleep men het mes door die daarover heen en weer te halen.

Sociaalgeografisch referaat mei. 11*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 1) Ietske C. Jansen

sept. 11*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 2) Ietske C. Jansen

Deel 2 met een inleiding van Aartje Kruijning-Teeuwissen Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 11*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 3) Ietske C. Jansen

febr. 12*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 4) Ietske C. Jansen

mei. 12*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 5) Ietske C. Jansen

sept. 12*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 6) Ietske C. Jansen

dec. 12*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 7) Ietske C. Jansen

febr. 13*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 8) Ietske C. Jansen

mei. 13*) Sociaalgeografisch referaat van de gemeente Huizen - 1943 (deel 9 slot) Ietske C. Jansen

mei 13*) Onze hartelijke dank gaat uit naar Mw. Jansen dat zij toestemming gaf haar scriptie te publiceren in de Ratel Wen van Noppen

Spaarfonds voor brandstof febr. 15*) Reglement van dit fonds. Uitgaande van de Huizer Besturenbond

Spaanse griep sept. 18*) Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Spaanse griep uitbrak Lies Schaap

Speeltuin dec. 15*) Ter hoogte van tuincentrum Rebel was in de vijftiger jaren een speeltuintje. Wie weet daar meer van? Florry Isherwood-van Noppen

febr. 16*) Van diverse kante komen bevestigingen over de locatie vaar nu tuincentrum Rebel is. Deze plek werd ook wel Florry Isherwood-van Noppen

Lanenbos genoemd. De fam. Bigot gaf toegangskaartjes uit

mei. 16*) Prijs toegangskaart voor de speeltuin was 10 cent. Had je een lekke band dan maakte dhr. Bigot deze Arie Schaap

Speculaas dec. 00 Beschrijving van de tentoonstelling in het Schoutenhuis Margo Langelaan

Spiering vissen febr. 01 Inslopen op de Zuiderzee Klaas Westland

Spitsen en makelaars febr. 07*) Wat ons van oude tijden bleef: Spitsen en makelaars op Gooische Huizen Dr. A.C.J. de Vrankrijker

Stad en Lande van Gooiland dec. 88 Benoeming plaatsvervangend lid n.a.v. het overlijden van A. Vos G.Jzn. Laarder courant 15-11-'35

sept. 16 Oproep om donateur te worden van deze Stichting

Staten van Holland mei. 13 Plakkaat Staten van Holland en West-Friesland van 31 augustus 1708 Harmen Kos

Stoomtram sept. 97 *) Een halve eeuw geleden werd de stoomtram opgeheven H. van der Hulst Pzn.

Stormvloedramp 1916 febr. 16 Beschrijving over de vele woonplaatsen rond de voormalige Zuiderzee die getroffen zijn door deze

                               "januari-vloed 1916" Het is dit jaar honderd jaar geleden en wordt in vele plaatsen herdacht  

Stroper febr. 18*) Gedicht over 'Den Koddebeier en den stoper', incl. een inleidend woord J. Teuwissen J. Zn

Stenen sept. 00 Over oude stenen gesproken. Zie ook: Gedichten sept. 00 Henk Rebel

Staphorst mei. 04*) Verhandeling over het verblijf van Gerda van Zonneveld in Staphorst tijdens de oorlogsjaren. Gerda van Zonneveld-Wouda

Straat febr. 10*) Aanleg van de straatweg Naarden - Huizen (1836-1841) Henk Schaftenaar

Straat- en gebiedsnamen

      - Algemeen jan. 85 Voorstel van B&W tot het geven van straatnamen (anno 1922) Uit: Gemeenteraadsnotulen   - Anxenhoogjeweg 1980-3 Locatie aanduiding van deze inmiddels verdwenen weg G. v. A.   - Beursweg mrt. 85 Theorie over de achtergrond van deze straatnaam Dhr. M. Heijder   - Bikbergerbos april 84 Waar komt die naam vandaan ?   - Bierweg mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Bijvank mei 89 Wat is de betekenis van deze naam ?   - Botterwijnseweg mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - E. Ludenstraat mrt. 82 Deze weg heette voorheen Weidestraat   - Estrikweg 1980-3 Theorie over de achtergrond van deze straatnaam G. v. A.   - Estrikweg mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Eksterlaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Drafnalaantje mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Drossaartlaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Holleweg april 84 Wie weet de herkomst ?   - Kraailoo / Crailo april 84 Wat is de oorsprong van deze naam ?   - Messchaertlaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Museumlaan aug. 83 Waar heeft deze laan z'n naam aan te danken ?   - Par(r)awijn mei 89 Wat is de betekenis van deze naam ?   - Porseleinen Pot sept. 09*) In een onderzoek naar de herkomst van straatnamen stuitte men op een brief aan de gemeenteraad Dick Schaap  

met het verzoek om de voorgestelde straatnaam: De Porseleinen Pot niet toe te passen.

Wat was daarvan de reden?

   - Ruwaardlaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Sterrenboslaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Spillekankercheweg mei 80 Weg in de Huizer Eng. Wie weet daarover iets te vertellen ?  

1980-3 In 1937 is deze straatnaam gewijzigd in van Hogendorplaan G. v. A.

 - Sterrenboslaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Stukkenlaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Thameslaan mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Trapjesberg april 84 Wanneer is die berg opgeworpen ?   - Valkenaarstraat mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Vliegheiweg mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?   - Weg langs de twaalf schepelsmei 89 Wat is de betekenis van deze naam ?   - IJzerenveld april 84 Waarom heet het Ijzerenveld zo ?   - IJzerenveld mei 89 Wat is de betekenis van deze straatnaam ?  

Stamboomonderzoek dec. 03*) De stamboom van het geslacht Teeuwissen, Teeuwiszen, Teuwissen is gereed gekomen Jan Teeuwissen

Streekarchief jan. 82 Artikel over het opzetten van een streekarchief Tussen Vecht en Eem

april 86 Officiële opening van het streekarchief in Hilversum Dhr. M.P. Rooth

jan. 87 Aanwinsten in het streekarchief

dec. 87 Lijst van archieven en verzamelingen

febr. 91 Overzicht van de archieven welke zich in de streekarchief bevinden

Stuifmeelonderzoek jan. 83 Artikel over archeologie en stuifmeelonderzoek

T

T(h)ames sept. 82 Artikel over de buurtschap / benaming Tames Dhr. M. Heijder

Tal(hout) 1980-3 Betekenis van dit woord

Tagrijn mei. 02 In het verenigingsblad Botterbehoud wordt het artikel over de Noordzeevisserij van Klaas Westland geplaatst

Teeuwissen, Teeuwiszen, e.d. dec. 03*) De stamboom van het geslacht Teeuwissen, Teeuwiszen, Teuwissen is gereed gekomen Jan Teeuwissen

Tegels jan. 82 Artikel over de behandeling van oude (wand)tegels

Televisie

               - programma mei. 05*) In het Tv-programma 'Van Zuks Dus" van TV-Noord-Holland wordt aandacht besteed aan het Huizerdialect Ineke van Herwerden  

Tellen febr. 13 Tellen - hoe deden ze dat in vroeger dagen? Tellen in de Romeinse tijd en tellen met illustraties van C. Jetses Aartje Kruijning-Teeuwissen

Tekencursus jan. 85 In 1902 wordt er voor "aankomende ambachtslieden" een tekencursus opgezet Gooi- en Eemlander

Tekening(en) sept. 14 Tekening, uit de Katholieke Illustratie, van enkele kinderen van de Huizer breischool uit 1898 door F. Althaus

sept. 17 Twee tekeningen van de Oude Kerk in Huizen

Telefoongids sept. 13 Uittreksel uit het Nederlandse Telefoonboek van 1915. Huizen had toen slechts enkele tientallen aansluitingen

Tentoonstelling sept. 81 Tentoonstelling in Museum Hofland over Vulkanisme

sept. 84 Plannen voor het inrichten van een woonkamer in de jaren twintig in nov. 84

nov. 84 **) Uitnodiging voor de lustrumtentoonstelling van een Huizer binnenhuis anno 1925 Dhr. C.J. Lindhout

jan. 85 Terugblik op de lustrumtentoonstelling van onze kring ter gelegenheid Dhr. C.J. Lindhout

van het 5 jarig jubileum

mrt. 85 Reacties van Schoolkinderen n.a.v. de tentoonstelling t.g.v. het 1e lustrum

mei 89 Vanaf 15 juni tentoonstelling "Muziek in Huizen" in de Boerderij

mei 91 Tentoonstelling van een stukje Huizer Historie ,

in de derde hange van "De haven van Huizen" van 27 april - 14 juli a.s.

febr. 97 Medewerking van de H.K.H. aan de tentoonstelling "Wandelen door het geloof"

in het museum Het Schoutenhuis

mei. 97 Tentoonstelling in Het Schoutenhuis: "Terug naar de schoolbanken"

mei 97 *) Tentoonstelling over handwerk van Gezina De Lange

dec. 98 *) In het museum "het Schoutenhuis" is er een tentoonstelling over de Huizer

kunstschilder Henk Bos.

sept. 98 "Door armoe gedreven 1870 - 1935" in het Schoutenhuis Annetta van der Hulst

juni. 00 Tentoonstelling in de Groepspraktijk van 3 juni - 8 juli a.s.

Titel: "Vroger, Huizen uit het verleden tot het heden Dhr. B.A. Verheij

sept. 00 Terugblik op de tentoonstelling in de Groepspraktijk in juni - juli dhr. B. J. van Geenen

sept. 01 Schoutenhuis: Nieuwe kijk op kunst tot 22 september a.s.

sept. 01 Klederdrachtmuseum: Bonte pracht in klederdracht tot 28 oktober a.s.

sept. 01 Klederdrachtmuseum: Mót gouwen kan je nijt rouwen. Van 13 april tot 26 okt. 2002

febr. 02 Schoutenhuis: "Eerst Werken dan Spelen" van 26 jan. tot 23 maart a.s.

febr. 08*) Van 3 - 8 maart heeft Henk van der Hulst, in het Dienstencentrum, een tentoonstelling over modellen van de Henk van der Hulst

Gooische stoomtram, inclusief een diapresentatie

mei. 11*) Tentoonstelling foto's van de Huizerklederdracht In de Trappenberg Crailoseweg 116 Huizen, van 26 juni - 31 augustus '11

                                - Foto mei 89 Fototentoonstelling van Gooise dorpen en Eemnes in de scholengemeenschap Laar en Berg Scholengemeenschap Laar en Berg  

Terug in de tijd febr. 03 De looproute van huis naar school (1939) in beeld gebracht. Deel 1 G. van Zonneveld-Wouda

mei. 03 Opnieuw een rondwandeling door Huizen. Deel 2 G. van Zonneveld-Wouda

febr. 04 Vervolg van de wandeling van haar huis Grenspad, naar de Keucheniusschool. Deel 3 G. van Zonneveld-Wouda

Texel dec. 08*) Drenkeling (1906) op Texel. Een nazaat van de drenkeling, Joost Veerman, schrijft hierover Joost Veerman

Textielfabriek mei. 05*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (Deel 1) Andries Schaap

okt. 05*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (Deel 2) Andries Schaap

dec. 05*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (Deel 3) Andries Schaap

febr. 06*) Geschiedenis van de B.V. Textielfabriek Huizen Havenstraat 73 - 75 (plattegrond) Andries Schaap

Tolhuis febr. 96 *) Wie weet hoe oud de beuken zijn bij het oude tolhuis op de Naarderstraat? Dhr. H. van der Hulst Pzn.

Toneelstuk febr. 05*) Kennelijk is er wat verwarring over wanneer het toneelstuk "De inneming van Den Briel" in Huizen is opgevoerd Wendy van Noppen

Wendy van Noppen heeft het uitgezocht: augustus 1923

dec. 09*) In de wachtkamer van de dokter. Een Huizer toneelstuk voor vijf personen. (Een versie van dit toneelstuk

is voorgelezen op de ledenvergadering van mei 2009)

Toerisme sept. 13 Toerisme in Huizen in de vorige eeuw. Deze keer betreft het De Volharding die regelmatig vaartochten

met De Volharding in ongeveer 1933 naar Marken en Volendam Burgemeester Egbert schreef het voorwoord.

dec. 13 Toerisme en Huizen in de vorige eeuw. Beschrijving van de vaartocht naar Marken en Volendam Wendy van Noppen en Janny Stevens

febr. 14 Toerisme en Huizen in de vorige eeuw (vervolg). Deze keer betreft het o.m. bustochten en een zomeravond Wendy van Noppen en Janny Stevens

rondvaart van 2 uur over he IJsselmeer.

mei. 14 In eerder genoemde gids (toerisme sept. 13, dec. 13, febr. 14) nu een verhandeling over Huizen als industrieplaats Wendy van Noppen en Janny Stevens

dec. 14 Vervolg op het verhaal over Toerisme in Huizen enz. van De Ratel van mei 14. Wendy van Noppen en Janny Stevens

Toneelvereniging

                      - Ontwaakt sept. 11 Toneelvereniging Ontwaakt en de Historische Kring Huizen gaen Huizers. De avonden staan gepland op Carina van Beek  

de derde dinsdag van de maand

dec. 11 Ontwaakt gaet Huizers deel 2. Terugblik op de eerst avond op 18 oktober jl. (in het Huizers) Carina van Beek

Troonwisseling mei. 13*) Twee gedichten geschreven in het kader van de troonwisseling in 1948 Henk Rebel

Tuin april 86 *) Zie: Historische-tuin

Tussen Vecht en Eem (St.) febr. 80 Speciaal Huizernummer van Stichting Tussen Vecht en Eem Tussen Vecht en Eem

mei. 80 Jaardag Stichting tussen Vecht en Eem op 10 mei a.s. Tussen Vecht en Eem

april 81 Jaardag Stichting tussen Vecht en Eem op 16 mei '81 Tussen Vecht en Eem

mei 81 **) Programma van de jaardag TVE op 16 mei a.s.

mei 82 Jaardag Stichting tussen Vecht en Eem op 15 mei '82 Tussen Vecht en Eem

mrt. 85 Jaardag Stichting tussen Vecht en Eem op 18 mei '85 Tussen Vecht en Eem

mei 85 Programma van de jaardag TVE van 18 mei a.s. Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

april 86 Programma van de jaardag TVE van 24 mei a.s. in Eemnes

mei 89 Jaardag Stichting tussen Vecht en Eem op 20 mei '89 in Naarden

nov. 90 In jan. '91 start een cursus Historisch onderzoek

febr. 91 Jaardag tussen Vecht en Eem op 25 mei a.s. (incl. programma)

mei 91 Herinnering aan de TVE-dag in Weesp op 25 mei a.s.

sept. 97 Oproep om je aan te melden als donateur van TVE

nov. 01 Het jaar 2003 staat in het teken van: Jaar van de boerderij.

De H.K.H., Museum het Schoutenhuis, Klederdrachtmuseum en St. Behoud het oude dorp

zullen hierin actief een bijdrage leveren

mei. 05 Tussen Vecht en Eem bestaat 35 jaar Henk Michielse, voorzitter TVE

mei. 09 Op 25 maart 2009 is de regionale Historische Canon Tussen Vecht en Eem gepresenteerd.

sept. 12 Op 6 oktober a.s. heeft de St. Tussen Vecht en Eem weer haar jaarlijkse Open Dag. Deze keer staat het in het

teken van de Buitenplaatsen tussen Vecht en Eem. Plaats van samenkomst: Kasteel Groenenveld, Baarn

sept. 12 Publicatie van de bundel 'De dood van een erfgooier' - 100 plaatsen van herinneringen tussen Vecht en Eem

sept. 13 Opendag van de St. Tussen Vecht en Eem in Nederhorst den Berg. Deze dag staat in het teken van het

boerenleven in deze streek

sept. 14 Opendag van de St. Tussen Vecht en Eem in Naarden.

febr. 15 Tussen Vecht en Eem heeft onlangs een boek uitgegeven: Honderd Erflaters tussen Vecht en Eem. Een beschrijving Wendy van Noppen

van honderd bekende personen uit alle lagen van de bevolking uit dit gebied. Op 24 april a.s. wordt het gepresenteerd

in het stadhuis van Naarden

mei. 15 Op 30 mei a.s. heeft de St. Tussen Vecht en Eem haar jaarlijkse Open Dag. Dit keer in Hilversum

sept. 15 In samenwerking met de Volksuniversiteit Huizen organiseert de St. Tussen Vecht en Eem in een drietal

avonden een cursus Gooi-o-logie. Warm aanbevolen

sept. 16 Op 1 oktober a.s. heeft de St. Tussen Vecht en Eem haar jaarlijkse Open Dag. Dit keer in Weesp

sept. 16 Leergang Gooi-o-logie najaar 2016. Op een drietal avonden wordt besproken: Water tussen Vecht en Eem

febr. 17 Nieuwe cursus Gooi-o-logie. In samenwerking van TVE met vrienden van het Gooi, de AN Naerdincklant, de Stichting

Omgevingseducatie, het GNR en IVN. Dit ter verbreding van de kennis over buitenplaatsen, villa's, landgoederen enz.

febr. 17 De jaarlijkse opendag van TVE is dit jaar in Blaricum op zaterdag 13 mei 2017

mei. 17 Programma van de jaarlijkse opendag van TVE op 13 mei a.s. in Blaricum

sept. 17 Thema-leergang Gooi-o-logie op 1 - 15 - 29 november. Diverse docenten geven een regionaal-historisch overzicht over

boeren, burgers en buitenlui tussen Vecht en Eem

Tijdschrift febr. 93 *) Ned. Centr. v. Volkscult. geeft tijdschrift "Alledaagse Dingen" uit

juli 95 Ned. Centr. v. Volkscult. geeft twee nieuwe tijdschrift uit:

"Alledaagse Dingen" en Traditie.

U

Urk sept. 07 Op 22 september a.s. is er een excursie naar Urk Mw. R. Westland-Rebel

dec. 07*) Verslag van de excursie naar Urk op 22 september jl. An van Geenen

Uitbreiding (van Huizen) febr. 08*) De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan de samenvoeging van gemeentes, grenscorrecties en

uitbreidingsplannen. Op zich niet nieuw! In 1931 was dit ook al aan de orde. In een tweetal artikelen wordt in

onderwerp aan de orde

Uitgaven van de HKH dec. 17 - Vijf Kerst-Nieuwjaarskaarten

                                                     - De Burgemeesters van Huizen 1813 - 2017   - Gevelstenen in Huizen (2015)   - Woordenboek Huizer Dialect (2015)   - De Hz 45 weer thuis (2008)   - Waarde Nicht, Lieve Meutje (2005)   - De Huizer Molen (1994)   - Set van 10 boekenleggers  

V

Veenhuizen dec. 03*) verslag van de excursie naar de strafgevangenis in Veenhuizen op 21 okt. jl. Ria Westland-Rebel

Veen ter prijs sept. 99 Aankondiging uitreiking H.N. ter veen-prijs voor Noord-Holland

Venter(s) dec. 14*) Handelaren en venters langs de weg in vroeger jaren, zoals groenteboer, melkboer, kaas- en boterboer enz. Lies Schaap

Vereniging "Samuel" sept. 94 Zie: Foto

Verhaal Juni 96*) Nijt ut huishouwen van Jan Steen maar ut huishouwen van Aag Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

sept. 97*) Waim Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

febr. 98 "Samen inbreken", een verhaal uit de laatste oorlogsmaanden Bep de Boer

sept. 98 De Schoönen van Jacob Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 98 Van huis naar school en ven school naar huis (in de jaren 1940 - 1945) Bep de Boer

mrt. 99 Reacties en correcties op bovengenoemd verhaal in het blad van december '98 Bep de Boer

febr. 05 *) Het nieuwe vriendinnetje. Een ontroerend verhaal over een meisje dat in Huizen moest onderduiken Aartje Kruijning-Teeuwissen

febr. 05 *) Een verhandeling over de onderduikperiode van burgemeester Boot (Hilversum) en zijn familie Ds. Klaas Schap

mei. 05*) De Hollandse Canadees. Herinneringen aan de meidagen van 1945 Henk van de Hulst Pzn.

mei. 05*) Een (ontroerende) ontmoeting in kamp Westerbork Aartje Kruijning-Teeuwissen

febr. 06*) Op voedseltocht januari 1945 Lambert Kruijning

jun. 06*) Een verhandeling in Gooisch/Huizerdialect van 15 november 1764 aan de redactie van 'De Denker' Crelis Daniels Gooyer

sept. 06*) Hoe de Zuiderzee verdween P. Westland

dec. 06*) Het dorp Huizen. Een verhaal over Huizen uit 1906 gepubliceerd in het tijdschrift: 'EIGEN HAARD' 0. van Tusschenbroek

febr. 07*) Een verhaal over een aantal opmerkelijke misdaden in Huizen in de jaren 1716 - 1720 Harmen Kos

febr. 07*) Wat ons van oude tijden bleef: Spitsen en makelaars op Gooische Huizen Dr. A.C.J. de Vrankrijker

mei. 07*) Samenvatting uit een onbekende publicatie: Drie mannen veertien dagen op een ijsschots (1849) Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 07 *) Aanvullende informatie op het artikel over: de drie mannen veertien dagen op een ijsschots Meinske Boomsma-Veerman

sept. 07*) Hoe kwam Jan Smit aan de bijnaam Jan Naked/Jan Naket? Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 07*) Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver. Deel 1 Harman Kos

dec. 07*) Uit de verhalen van Lambert Rijcsz. Lustich (1654 -1727), schepen van Huizen en historieschrijver. Deel 2 Harman Kos

dec. 07*) Correcties op geboortedata van een tweetal kinderen van Jan Nakend / Nakend

dec. 07*) Een andere invalshoek over de herkomst van de naam Jan Nakend / Naked Froukje Veerman-Boerema

mei. 08*) Een verhaal over een Huizer familie (Lambert Westland) Aartje Kruijning-Teeuwissen

febr. 09*) Een artikel over het schilderachtige Huizen in Panorama van september 1928 Aartje Kruijning-Teeuwissen

mei. 09 Een verhaal van de familie X. het betreft de negatieve ervaring van diaconale ondersteuning, omstreeks 1906 Truida Broeder-Schaap

sept. 09*) Verhaal in Huizer dialect: In de wachtkamer van de dokter. Dit is voorgelezen op de ledenvergadering van Ineke van Herwerden

mei 2009 en zou gepubliceerd worden in De Ratel. De eigenaars, de heer en mevrouw Koeman, willen dit

achteraf niet. Ter compensatie een ander verhaal: Beelden uit m'n kijerjaren.

sept. 09 Beelden uit m'n kijerjaren een verhaal in Huizerdialect Haindruk van 't Noorderainde

mei. 10*) Verhaal van een voedseltocht, 65 jaar geleden. Van Huizen naar Staphorst V.V. Pa en zoon (Hennie) Roukens

mei. 10 Wie was het……… en, was het wel waar? Een verhaal over opoe Tetta. Of….. Was er wel een opoe Tetta? Gerda van Zonneveld-Wouda

sept. 10*) Op 12 juli verscheen in de Groen Amsterdammer een artikel over Huizen. Het geeft een beeld van een Jac. Van der Sar

buitenstaander over Huizen in een recent verleden Deel 1

dec. 10*) Op 12 juli verscheen in de Groen Amsterdammer een artikel over Huizen. Het geeft een beeld van een Jac. Van der Sar

buitenstaander over Huizen in een recent verleden Deel 2

sept. 11*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 1. Een vissersvrouw ging 'spieten'

dec. 11*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 2. De bakkerij aan de Schipperstraat 5 van de familie Rebel

febr. 12*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 3. Deze keer een verhaal over de Huizersigarenmakers.

sept. 12*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 4. De Boerderij verteld door de heer P. Spilt, eerste deel

dec. 12*) Huizer verhalen van vroeger verzameld en opgetekend door Lenie Bos 1989 - 1998 Lenie Bos

Deel 4. De Boerderij verteld door de heer P. Spilt, tweede deel

dec. 11 De avonturen van een Weens bleekneusje (Erika Redlin) in 1921 Huizen. Deel 1 Cor Vos

febr. 12 De avonturen van een Weens bleekneusje (Erika Redlin) in 1921 Huizen. Deel 2 Cor Vos

mei. 12 Aanvulling op de verhalen van het Weense bleekneusje m.n. over de door Erika gemaakte tekeningen Cor Vos

mei. 15*) Huizen in de 9e eeuw Deel 1 Henk Schipper

sept. 15*) Huizen in de 9e eeuw Deel 2 Henk Schipper

mei. 17*) Een legende over Oud Naarden in het Huizers. Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

Verhalenkabinet mei. 10 Het 'register van de dag van gisteren' verzamelt verhalen van persoonlijke belevenissen. Deze worden ingesproken Redactie

in een Verhalenkabinet en zijn via een website toegankelijk. De H.K.H. is hierbij betrokken.

Verjaardagskalender mei. 02 *) De stichting Gooise Stoomtram Huizen heeft een verjaardagskalender uitgegeven

Verkeersongeluk mei. 18 Op 6 maart 1958 eist een verkeersongeluk het leven van twee mannen t.w. J. Rebel en J. Spilt

sept. 18 Een tragisch verkeersongeval in 1918 tussen een koets en een tram in Zeist waarbij vijf Huizers betrokken waren. Mw. C. Schram-Rebel

Vier personen waren gewond en een vrouw kwam hierbij om.

Verongelukt okt. 91 Een Huizer verongelukt bij Genemuiden in 1860 Mw. M. Vermeij-van Wessel

Verordening (keur) febr. 93*) Geschrift betreffende o.a. het misbruik van de bedeling in 1782 Dhr. P. Wiersma

versje febr. 93 Dat hoor je tegenwoordig gien meer Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

Verslag mei. 05*) Verslag va de 8e Nederlandse Dialectendag op 12 maart 2005 in Ede Ineke van Herwerden en Wendy van Noppen

mei. 10*) Verslag van de dialectgroep Obdam Gerrit Jongerden

Verraad in Huizen sept. 18*) 'Gezicht' van Arie de Waal, Klaas Snel en Jacob Brands, oorlogsslachtoffers. Voorgelezen op 4 mei 2018 tijdens Donald de Marcas

de dodenherdenking op 4 mei 2018

Verslagen excursies Zie bij excursies

Verzet mrt. 82*) Werd er in Huizen gevlagd tijdens de februari-staking?

mei 89 *) "Dirk de Boer vertelt". Een bezettings verhaal I Dhr. D. de Boer

aug. 89 *) "Dirk de Boer vertelt". Een bezettings verhaal II Dhr. D. de Boer

mei 89 *) "Mijn Engelbewaarder en ik". Mijmeringen over de bezettingsperiode Schipper van de Vrouwe Jannetje

mei 89 *) Op 11 mei 1940 sneuvelde Lambert Westland te Dordrecht

mei 89 *) Zie Wilhelmus

april 95*) Onderduik wetenswaardigheden van Prof. Mr. R. Kranenburg (omg. Oud Bussummerweg) Dhr. M. Heijder

Video sept. 98 *) Een video over het Gooi uit de periode 1924 - 1939

Vikingring febr. 14*) In november 2013 is op Huizer grondgebied met een metaaldetector een Vikingring uit de vroege middel- Anton Cruysheer en Luut van der Tuuk

eeuwen gevonden. De heren Cruysheer en van der Tuut hebben hierover een lezenswaardig artikel geschreven.

Visrokerij(en) sept. 12 Een verhandeling over de visrokerijen en aanverwante zaken. Het artikel is een reactie op de publicatie Andries Schaap

van Dick Schaap over de herkomst van de gevelsteen in de hangen van restaurant De Haven van Huizen

Vissers dec. 95*) Omscholing van vissers in Huizen Mw. A.E. van der Hulst

Vissersplaats dec. 04*) Huizen in Gooiland, vissersplaats aan de zuidwal van de Zuiderzee. Een historische verhandeling.

Vissersschepen mei. 07*) Overzicht van verongelukte Huize vissersschepen c.q. bemanning van 1719-1943 Harmen Hzn. Kos

dec. 07*) Een krantenartikel over de verongelukte HZ 52 met zijn bemanning dd. 9 maart 1925

Visserij febr. 03*) Snoekbaarsvisserij in de oorlog. Deel 1 P. Westland

mei. 03*) Snoekbaarsvisserij in de oorlog . Deel 2 P. Westland

mei. 04*) Snoekbaarsvisserij na de oorlog. Deel 3 P. Westland

Vluchtelingenwerk dec. 00 Op 4 november jl. is aandacht besteed aan 10 jaar vluchtelingenwerk in Huizen. An van Geenen

Een vertegenwoordiging van de klederdrachtgroep was daarbij aanwezig

Voetbalbericht aug. 88 Enkele voetbalberichten van zaterdag 21 sept. 1935 Nieuwsblad voor Huizen

Voedseltocht febr. 06*) Op voedseltocht januari 1945 Lambert Kruijning

mei. 10*) Verhaal van een voedseltocht, 65 jaar geleden. Van Huizen naar Staphorst V.V. Pa en zoon (Hennie) Roukens

sept. 10 Reactie op het verhaal van 10 mei 10. In Nunspeet was een er een stugge en nauwelijks toegankelijke boer, Schrijver: Anoniem

Oart Floep, elke dag in de weer met grote pannen erwtensoep voor de voedseltochtgangers. Ook vele anderen

waren dagelijks actief om deze vermoeide mensen bij te staan.

Volkscultuur mei. 91 Info betreffende de Stichting Informatiecentrum Volkscultuur in Utrecht

Jan. 92 Stichting Info Volkscultuur geeft een tijdschrift uit: 'Alledaagse Dingen'

febr. 93 *) Ned. Centr. v. Volkscult. geeft tijdschrift "Alledaagse Dingen" uit

Volkstelling aug. 90 Overzicht van volkstellingscijfers van Huizen in 1839

Voorintekening sept. 13*) Mogelijkheid om voor in te tekenen op het binnenkort uit te geven boek: 'Uitgetekend, portret van een Huizer Dick Schaap

visser' van Dick Schaap

Vooruitblik op 1991 febr. 91 Een visie op de -nabije- toekomst Dhr. G.J. Knoop

Voorzanger april 86 *) Zie: Ordonnantie

Voorzitter febr. 91 Terugblik op de activiteiten van de Hist. Kr. in 1990 Dhr. G.J. Knoop

mrt. 94 Mijmeringen van de waarnemend voorzitter Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

mrt. 95 Mijmeringen van de waarnemend voorzitter Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

febr. 96 Mijmeringen van de waarnemend voorzitter Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

juni 96 Mijmeringen van de voorzitter Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

jun-96 Op de ledenvergadering van 26 maart '96 is Mw. Kruijning-Teeuwissen gekozen tot voorzitter

sept. 96 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 96 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

febr. 97 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

mei. 97 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 97 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 97 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

febr. 98 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

juni. 98 Mijmeringen van de voorzitter Aartje Kruijning-Teeuwissen

mei. 99 De nieuwe voorzitter stelt het vernieuwde bestuur voor. Dhr. B.J. van Geenen

sept. 99 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

dec. 99 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

febr. 00 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

juni. 00 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

sept. 00 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

dec. 00 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

febr. 01 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

mei. 01 Van de voorzitter Dhr. B.J. van Geenen

sept. 01 DE RATEL GAET (Met ingang van dit nummer is dit de rubrieksbenaming) Dhr. B.J. van Geenen

In deze rubriek komen activiteiten aan de orde die zijn geweest en / of die in de nabije

toekomst aan de orde komen.

nov. 01 DE RATEL GAET. Voorbereidingen voor het boerderijproject. Herfstwandeling. Ledenavond over Dhr. B.J. van Geenen

glas- in loodramen

febr. 02 DE RATEL GAET. Inventarisatie oude boerderijen. Klederdracht presentatie bij het huwelijk van Dhr. B.J. van Geenen

Willem Alexander en Maxima

mei. 02 DE RATEL GAET. Jaarvergadering. Presentatie van de H.K.H. op Havendag. Boerderijproject. Dhr. B.J. van Geenen

sept. 02 DE RATEL GAET. Klederdrachtpresentatie in Medenblik. Presentatie H.K.H. op de Havendag en Monumentendag. Dhr. B.J. van Geenen

dec. 02 DE RATEL GAET. Rondleidingen over de Oude Begraafplaats. Div. presentaties van de Klederdrachtgroep. Dhr. B.J. van Geenen

febr. 03 DE RATEL GAET. Ria Rebel is per 1 jan. penningmeester. Dia presentatie over het boerderijproject. Dhr. B.J. van Geenen

mei. 03 DE RATEL GAET. Jaar v/d boerderij. Koninklijke onderscheiding Aartje Kruijning. Klederdrachtprogramma. Dhr. B.J. van Geenen

dec. 03 DE RATEL GAET. Terugblik op de ledenavond over Veenhuizen. Werkgroep vergadering. Dhr. B.J. van Geenen

Afsluiting van het jaar van de boerderij.

febr. 04 DE RATEL GAET. 150 jaar Huizer haven. 25 jaar Hist. Kring Huizen. Diapresentatie over oud Huizen Dhr. B.J. van Geenen

mei . 04 DE RATEL GAET. Voorbereidingen 25-jarig bestaan van de H.K.H. Diapresentatie over de Oude Haven. Dhr. B.J. van Geenen

sept. 04 DE RATEL GAET. Vooruitblik over de komende activiteiten zoals, Huizerdag en Monumentendag,. Dhr. B.J. van Geenen

Activiteiten van de klederdrachtgroep. De feestweek rond 150-jaar Huizer Haven.

Henk Rebel ereburger van Huizen. Jubileum tentoonstelling over de Oude Haven in het Schoutenhuis.

Het 25 jarig bestaan van de Historische Kring Huizen

dec. 04 DE RATEL GAET. Terugblik op het feest ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Huizer haven, Dhr. B.J. van Geenen

Huizerdag/monumentendag, uitgaven van het boekje en kalender ter gelegenheid van 150 jaar Huizer haven,

de seniorenmarkt op 1 oktober 04 en het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Huizen,

en de benoeming van een zestal ereleden van de H.K.H. Zie de rubriek: Ereleden.

febr. 05 DE RATEL GAET. Sluiting Klederdrachtmuseum Gerrie Otten. Vermelding van de voorbereidingen van Dhr. B.J. van Geenen

uitgave van een boek over de briefwisseling tussen meutjen Aartje en haar nicht Jannetje. Deze brieven zijn

eerder gepubliceerd in het berichtenblad van de H.K.H. Expositie in de bibliotheek in maar ' 05.

mei. 05 DE RATEL GAET. Diverse optredens van de Klederdrachtgroep. Vorderingen van het 'Brievenboekje' Dhr. B.J. van Geenen

dat naar verwachting in het najaar uitkomt. Presentatie nieuwbouwplannen aan de oude haven

okt. 05 DE RATEL GAET. Het boekje over de briefwisseling tussen meutjen en tante is gereed. Op 28 oktober wordt het Dhr. B.J. van Geenen

1e exemplaar aan de burgemeester overhandigd. De Rabobank heeft dit project met € 7000,00 gesubsidieerd.

Op de ledenavond spreekt Frans van der Kolk over de bouwplannen aan de haven

dec. 05 DE RATEL GAET. De oud-voorzitter, dhr. G.J. Knoop, is op 16 okt. '05 overleden. Op 28 okt. jl.. het eerste Dhr. B.J. van Geenen

exemplaar van 'Waarde Nicht, Lieve Meutjen' aan de burgemeester uitgereikt. Intensivering van de relatie met

het Schoutenhuis m.b.t. de nieuwe locatie.

febr. 06 DE RATEL GAET. Terugblik op de ledenavond met Jady Snel i.p.v. Hollandse Waterlinie. Verder heeft het Dhr. B.J. van Geenen

bestuur de planning gemaakt voor het komende seizoen. Inclusief een zomerexcursie naar Schokland.

jun. 06 DE RATEL GAET. DE H.K.H. inclusief de klederdrachtgroep was present bij het afscheid van burgemeester Dhr. B.J. van Geenen

H.J. Verdier. Het boekje Waarde Nicht, Lieve Meutjen wordt hoog gewaardeerd. Na de e.v. ledenvergadering

lezen de auteurs hieruit voor. Herinnering aan de zomerexcursie op 3 juni a.s.

sept. 06 DE RATEL GAET. Terugblik op het afgelopen halfjaar. Dhr. M. Heemskerk is sinds de Algemene Leden- Dhr. B.J. van Geenen

vergadering toegetreden als bestuurslid. Op 3 juni jl. vond de succesvolle excursie plaats naar Schokland.

We kunnen terugzien op een geslaagde feestweek van 9 tot 16 sept. jl. De e.v. ledenavond heeft als

onderwerp: Visserij op de voormalige Zuiderzee.

dec. 06 DE RATEL GAET. Terugblik op het afgelopen jaar. De oudste inwoonster van Huizen, mevrouw E. Horst- Dhr. B.J. van Geenen

Wouda is op 31 oktober jl.. op 104-jarige leeftijd overleden. Zij was de laatste vrouw die de Huizer klederdracht

droeg. De Klederdrachtgroep treed op tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari '07. Verder een oproep voor

febr. 07 DE RATEL GAET. Op 23 januari was er weer een werkgroep vergadering. Vooruitblik op de e.v. ledenavond Dhr. B.J. van Geenen

die in het teken staat van het West-Friese leven zo'n 60/70 jaar geleden.

mei. 07 DE RATEL GAET. De Historische Kring is digitaal: www.historischekringhuizen.nl. Jan Rebel heeft deze opgezet Dhr. B.J. van Geenen

en zal hem ook bijhouden. Op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten dat de contributie

gewijzigd wordt in € 12,50 resp. voor familielidmaatschap in € 15,00 en zelf over te maken. De zomerexcursie naar

Urk is gepland op 22 september a.s.

sept. 07 DE RATEL GAET. We openen dit seizoen met de Huizer-/Monumentendag waarbij de H.K.H. zich presenteert Dhr. B.J. van Geenen

in de Oude Kerk, door openstelling van de kerktoren en met de Klederdrachtgroep. Klederdrachtpresentatie in

Rijssen en Elburg. Op 22 september de excursie naar Urk. En de ledenavond op 23 oktober over het goederenvervoer met de Gooise stoomtram.

dec. 07 DE RATEL GAET. Terugblik op de ledenavond over de Gooische stoomtram op 23 okt. jl., eventueel is op Dhr. B.J. van Geenen

www.historischekringhuizen.nl e.e.a. nog terug te zien. Ook het verslag over de excursie naar Urk is er op te

Op 27 okt was er een diapresentatie over Urk door Jaap Bakker.

febr. 08 DE RATEL GAET. Op 31 januari heeft de jaarlijkse werkgroep vergadering plaats gevonden. De werkgroepen Dhr. B.J. van Geenen

brengen die avond verslag uit van hun activiteiten. Op dergelijke momenten wordt het pas echt duidelijk hoeveel

werk door de diverse groepen wordt verzet. Op de ledenvergadering van 20 mei wordt hierop terug gekomen.

Ook noemt de voorzitter de website, die door Jan Rebel actueel wordt gehouden. Een recente toevoeging is de

indexwijzer die door Fred Schraverus wordt bijgehouden. Verder info over het overmaken van de contributie

en een vooruitblik op de e.v. ledenavond. Mevr. Metz, oud-wethouder, van onze gemeente geeft een lezing

over de archeologie van het Gooi.

mei. 08 DE RATEL GAET. Uitnodiging tot deelname aan een excursie naar het Zuiderzee museum. Het programma Dhr. B.J. van Geenen

ziet er aantrekkelijk uit. Opgave bij Ria Westland-Rebel

sept. 08 DE RATEL GAET. Terugblik op de excursie naar het Zuiderzeemuseum. Activiteiten van de H.K.H. rond de Dhr. B.J. van Geenen

Huizerdag en Botterdag. Vooruitblik op de e.v. ledenvergadering over Amsterdam en op 25 november een

een bedrag van 2475,= euro heeft toegekend aan de H.K.H. voor uitgifte van een boek over de HZ 45.

dec. 08 DE RATEL GAET. Terugblik op de laatste twee ledenavonden en de excursie naar het Zuiderzeemuseum Dhr. B.J. van Geenen

Op de ledenavond van 25 november is het eerste exemplaar van het boekje over de HZ 45 uitgereikt aan

de burgemeester van Huizen. De zorginstelling 'De Bolder' heeft ruimte beschikbaar gesteld om de kleding

van de klederdrachtgroep daar in bewaring te geven.

febr. 09 DE RATEL GAET. Terugblik op de laatste, succesvolle, ledenavond die handelde over de 'meidenkist'. Dhr. B.J. van Geenen

In het najaar bestaat de H. Kring Huizen dertig jaar. Tijdens de Botterdagen zal hier aandacht aan worden

besteed. Op die dag werken ook veel landelijke klederdrachtgroepen mee.

Data voor de ledenavonden in 2009 liggen al vast. Zie: de agenda (Ledenavonden) Op 6 juni een excursie dag

naar Amsterdam. Jan Rebel wil een fietstocht organiseren door het dorp en omgeving, langs sporen uit

het verre en nabije verleden.

mei. 09 DE RATEL GAET. In het kader om de gemeente Huizen meer op de toeristische kaart te zetten is de Dhr. B.J. van Geenen

Bij het verschijnen van dit nummer heeft de jaarlijkse ledenvergadering reeds plaatsgevonden. Na de pauze

was er een presentatie over het programma van de HZ 108 in New York door Gert Jan Schaap. Op 6 juni

is de excursie naar Amsterdam gepland. Onder leiding van Jan Rebel wordt er een fietstocht rond Huizen

georganiseerd.

sept. 09 DE RATEL GAET. Begin september is weer de jaarlijkse Huizerdag/Open monumentendag. De H.K.H. zal dhr. B.J. van Geenen

daarbij weer actief zijn bij de torenbeklimming en de Klederdrachtpresentatie. Voor Prinsjesdag is de

Klederdrachtgroep uitgenodigd om langs de route te staan. 19 September is de Botterdag tevens wordt

dan aandacht besteed aan ons dertigjarig jubileum. Op de dag zullen ongeveer 100 leden van Klederdrachtgroepen aanwezig zijn. Op 26 sept. Klederdracht presentatie in Rijssen. Ook in juli waren er diverse Klederdracht presentaties in den lande. De Huizerbotter de HZ 108 zal aanwezig zijn bij de feestelijkheden van het

400 jarig bestaan van New York. Op 24 november weer een ledenavond: Onderwerp P.C. Hooft

dec. 09 DE RATEL GAET. Terugblik op de drukke septembermaand, Prinsjesdag, (Incl. een bedankbrief van de dhr. B.J. van Geenen

de commissaris van de Koningin van de provincie Noord Holland). Jan Rebel is benoemd tot erelid van

de Hist. Kr. Huizen. Op de botterdag waren er rond de honderd deelnemers in klederdracht uit het hele land.

Klederdracht optreden in Rijssen op 26 sept. 24 november een lezing over P.C. Hooft. De Hz 108 in New York.

febr. 10 DE RATEL GAET. Na een druk laatste kwartaal van '09 is '10 rustig begonnen. Op 26 januari hield dhr. Trap een dhr. B.J. van Geenen

boeiende lezing over de Pelgrims die van Engeland naar Holland kwamen waarna een deel van hen naar

Amerika vertrok en daar onder de naam Pilgrimfathers bekend werden. Ook wijst de voorzitter op een dialectmiddag in Obdam. De jaarvergadering is op 25 mei. Na de vergadering geeft dhr. Van Kesteren een lezing over

tegeltableaus. Zijn grootvader Hermanus Oostveen was een van de ontwerpers.

sept. 10 DE RATEL GAET. Ingrid Groothoff, de nieuw voorzitter, stelt zich voor. Zij is via een schoolproject over Ingrid Groothoff

Huizen betrokken geraakt bij de Klederdrachtgroep. Op deze manier heeft ze contacten gekregen met Bart

en An van Geenen. Haar rest nu de moeilijke taak, aldus haar inleiding, leiding te geven aan de Historische

Kring Huizen. Op de ledenavond is zij benoemd in deze functie. Na de ledenvergadering heeft dhr. Van Kesteren

een presentatie gegeven over tegelplateaus.

In oktober is er een excursie naar de Zaanse Schans. Op 5 oktober een epidiascopen over Indonesië.

dec. 10 DE RATEL GAET. Op 14 december vindt de e.v. ledenavond plaats. Onderwerp: Het bezoek van de Ingrid Groothoff

ken bij de organisatie van het symposium van de Stichting Tussen Vecht en Eem. Ook blikt de voorzitter

terug naar het uitstapje naar de Zaanse Schans in oktober jl. Met een goede wens voor 2011 wordt deze

rubriek afgesloten.

jan. 11 DE RATEL GAET. Terugblik op de werkgroepvergadering in januari 2011 en alvast een vooruitblik naar het Ingrid Groothoff

komende programma in 2011. Zoals de ledenavond op 15/2 waar Jan Peet ons over de Gooische tram vertelt.

De elfde Nationale Dialectendag op 26 maart in Delft. De voorstellingen van de Toneelvereniging Ontwaakt

op 3,4,5 en 7 maart met een stuk in Huizerdialect. Op 17 mei de jaarvergadering en daarna dia presentatie over Huizen.

Verder een vooruitblik op de Klederdracht presentaties in het nieuwe jaar en de vooruitblik op de TVE-dag in september

waarin Huizen centraal staat.

mei. 11 DE RATEL GAET. In dit nummer de geschiedenis uit diverse perioden: van de Middeleeuwen tot de vorige eeuw. Ingrid Groothoff

Het relaas over de twee jonge mensen uit Huizen die zijn omgekomen bij oorlogs- en vredesmissies. Hun namen

zijn recentelijk toegevoegd op het oorlogsmonument aan het Prins Bernardplein. En een uitnodiging voor de

sept. 11 DE RATEL GAET. Gewezen wordt op het speciale Huizer-nummer van de Stichting Tussen Vecht en Eem van Ingrid Groothoff

september 2011. Speciale aandacht voor het artikel over gevelstenen van Sandra Scholtz en Henk Bunschoten.

Op 15 oktober vindt de jaarvergadering van TVE plaats in het Gemeentehuis van Huizen. Diverse presentatie

worden dan gegeven en s' middags is er een keuze uit een drietal excursies. De kosten bedrage € 15,00 p/p.

Op 20 sept. Ledenavond. Onderwerp: lantaarnplaatjes over Nederland begin vorige eeuw van dhr. Dijkman uit Laren

Zaterdag 3 september is er weer de jaarlijkse excursiedag. Ditmaal een VOC wandeling door Amsterdam

dec. 11 DE RATEL GAET. Terugblik op een aantal zeer geslaagde activiteiten, zoals de excursies naar Amsterdam Ingrid Groothoff

op 3 en 9 september, de Huizerdag/monumentendag, de botterdag, de lantaarnplaatjes van Nederland en de

lezing over het Goois Natuurreservaat. Ook de jaarlijkse vergadering van TVE, ditmaal in onze woonplaats

We mogen al weer uitzien naar een volgende ledenbijeenkomst op 7 februari de lezing over de Goudse

ramen. Een oproep om een abonnement op de Ratel cadeau te doen en een kerstwens en gelukwensen

voor een voorspoedig 2012.

febr. 12 De voorzitter wenst allen een gelukkig 2012 toe. De werkgroepen zijn al bij elkaar geweest. De klederdr. Groep Ingrid Groothoff

heeft haar eerste presentatie ook al achter de rug . Op 7 februari vond de eerste ledenavond al plaats. Een

boeiende lezing over de glas-in-lood ramen in de St.-Janskerk in Gouda. Onze website is aangemeld bij

wwww.geschiedenisonlineprijs.nl. Meer info op onze website. In het Streekarchief Gooi en Vechtstreek is een

groot aantal foto's (bijna 4000) uit onze streek aan de collectie toegevoegd. Ook zijn er weer plannen voor de

zomerexcursie. Meer details volgen.

mei . 12 DE RATEL GAET. De dialectmiddag in Egmond aan Zee was een groot succes en ook Huizen was goed Ingrid Groothoff

vertegenwoordigd. De Klederdrachtgroep hoopt zich weer te presenteren op Hemelvaartsdag op de spoorlijn Hoorn -

Medenblik. Op 2 juni hoopt de Hist. Kring zich te presenteren op de Uitmarkt op de Oostermeent. En op vrijdag

31 augustus is er weer de jaarlijkse zomerexcursie. We gaan 'ondergronds', want we gaan o.m. de

Noord/Zuidlijn bekijken. Opgave bij Ria Westland.

sept. 12 DE RATEL GAET. Een terugblik over de zomer-activiteiten. De Jaarvergadering van 15 mei en de verhalen van Ingrid Groothoff

Nico Vos en Gerrit Jongerden werden als geslaagd ervaren. Op 2 juni de Uitmarkt op de Oostermeent.

ronden de zomer-activiteiten af. De Klederdrachtgroep ziet terug op een geslaagde presentatie in Oldebroek.

Op 18 sept. hebben we de eerste ledenavond in het nieuwe seizoen. Het onderwerp is 'ziet hoe Sint Nicolaas

zijn leven soms waagt'! Tevens wordt gewezen op de Open Dag van de Stichting Tussen Vecht en Eem op

6 oktober a.s. in Kasteel groenenveld in Baarn.

dec. 12 DE RATEL GAET. Terugblik op de Huizerdag en Botterdag waarbij onze nieuwe brochure is gepresenteerd. Ingrid Groothoff

Een woord van dank voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Een terugblik op de laatste ledenavond die in

het teken stond van Sint Nicolaas. Tevens wordt gememoreerd dat op de opendag van Tussen vecht en Eem de

Historische Kring goed vertegenwoordigd was. Het was overigens een geslaagde dag. De laatste ledenavond

stond in het teken van vogels in en om ons huis en we zien al weer uit naar de volgende avond op 19 februari a.s.

waarin we worden meegenomen naar Mongolië.

febr. 13 DE RATEL GAET. De voorzitter wens allen een gelukkig 2013 toe. De traditionele werkgroepvergadering Ingrid Groothoff

heeft reeds plaatsgevonden. Op de e.v. jaarvergadering vertellen de leden wat zij zoal voor werk verrichten.

Met hulp van de bibliotheek Huizen, Blaricum en Laren en drukkerij Bout is een nieuwe flyer verschenen van

de Hist. Kring Huizen. Als tegenprestatie zal een delegatie van de klederdrachtgroep hulp bieden bij het

thee schenken in de Marke en uitleg geven van de Huizer Klederdracht. De e.v. ledenavond is gepland op

19 februari a.s. het onderwerp is: Eindeloos Mongolië

mei. 13 DE RATEL GAET. Op de ledenavond van 19 februari weren we niet 'meegenomen' naar Mongolië, maar naar Ingrid Groothoff

Afrika en Spitsbergen. Een geslaagde avond. De Montessorischool 'De Goudenkraal' had van 4 maart tot 9 april

een project over de geschiedenis van Huizen. Onze Hist. Kring en de klederdracht groep waren hierbij

betrokken. De eerste presentaties van de Klederdracht groep hebben al plaats gevonden. Tot in de tweede helft

van september staan er nog vele gepland. Op 25 mei is de H.K.H. weer aanwezig in het Winkelcentrum

de Oostermeent. Op zaterdag 24 Augustus staat de jaarlijkse excursie gepland. Deze keer naar Amersfoort.

Dinsdag 17 september is een ledenavond gepland met als onderwerp: Oude schoolplaten van Cornelis Jetses.

sept. 13 DE RATEL GAET. De voorzitter, Ingrid Groothoff, bedankt allen voor hun belangstelling, kaarten en bezoekjes Ingrid Groothoff

in haar ziekteperiode ten gevolge van een herseninfarct. Zij laat weten dat ze nog volop aan het revalideren is.

Begin augustus is onze oud-penningmeester (1996-2002) Aart Vos overleden. Hij was een rustig en bekwaam

penningmeester en zo zal hij in herinnering blijven. Zaterdag 24 augustus ging de excursie naar Amersfoort.

Dinsdag 17 september is een ledenavond gepland met als onderwerp: Oude schoolplaten van Cornelis Jetses.

De daarop volgende ledenavond is op 19 november. Dan zal Jankees Goud ons informeren over de klederdracht

mutsen. Dick Schaap heeft een boek geschreven over Huizen in romenvorm. Het toegespitst over de Huizer

Zuiderzee visserij in het midden van de 19e eeuw. Men kan hierop voorinschrijven.

dec. 13 DE RATEL GAET. Terugblik op de geslaagde excursie naar Amersfoort. Het seizoen werd geopend met de Ingrid Groothoff

Huizerdag/Openmonumentendag en een week later de Botterdag. Onze klederdrachtgroep ontving veel gasten

in klederdracht van groepen rond de voormalige Zuiderzee. De eerste ledenavond in dit seizoen op 17 september

handelde over de bekende schoolplaten van Jetses. Een boeiende avond. Op 12 oktober is er weer de jaarlijkse

bijeenkomst van Tussen Vecht en Eem. Deze keer staat Nederhorst den Berg in het middelpunt van de belangstelling. De volgende ledenavond betrof een presentatie over klederdrachtmutsen, door jankees Goud.

Tot eind januari is er een fototentoonstelling in de Stichtse Hof in Laren. Ook de klederdracht van Huizen

is daar dan te zien. De eerste ledenavond in 2014 staat in het teken van de naald- en kloskant.

febr. 14 DE RATEL GAET. Gewezen wordt op het nieuwe voorblad. Het is de bedoeling dat deze jaarlijks wordt vernieuwd. Ingrid Groothoff

Nieuwe kopregels en waar mogelijk de tekst in twee kolommen. En…….. we zijn sinds kort te volgen op facebook!

Er zijn ver gevorderde plannen voor een Huizerwoordenboek. De eerst volgende ledenavond staat in het teken van

kantklossen. Inmiddels heeft de jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en leden van de werkgroepen al plaats gevonden.

mei. 14 DE RATEL GAET. De nieuwe vormgeving van de ratel is enthousiast ontvangen. Via het nieuwe medium: Ingrid Groothoff

facebook is al een wisselwerking ontstaan over de betekenis van Huizerwoorden. De ontwikkeling rond het

woordenboek Huizer Dialect is in een stroomversnelling gekomen. Na de zomervakantie wil men er mee van

start gaan. De ledenavond van 18 februari a.s. was gewijd aan het kantklossen. 'Oude tijden herleefde'!

Het jaarlijkse uitstapje is gepland op 6 september a.s. Dit jaar zal dit zijn naar Haarlem. Tot slot wordt men er

op gewezen de jaarlijkse contributie te voldoen.

sept. 14 DE RATEL GAET. Een opsomming van activiteiten in de komende maanden zoals: de excursie naar Haarlem, Ingrid Groothoff

Huizer dag/open monumentendag, de e.v. ledenavond en de vele activiteiten rond de oude haven. Op 4 oktober

houdt de St. Tussen Vecht en Eem haar jaarlijkse opendag. Dit keer in Naarden. U kunt ook op de hoogte blijven

door onze website te bekijken. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. Onder 'Huizer dialect' zijn geluidsfragmenten

te horen. Weet u dat Radio 6FM iedere laatste vrijdag van de maand 15 minuten aandacht aan Huizer dialect

besteedt? In juni jl.. vond de opening plaats van nieuw ingerichte Havenstraat. Deze is ingericht met fotowand

waarvan de foto's zijn aangeleverd door de Hist. Kring Huizen. Verder is er een Muliti-Touch-Tafel in de bibliotheek

geplaatst waarvoor de H.K.H. veel informatiemateriaal heeft verstrekt. Deze rubriek wordt afgesloten met een

verwijzing naar de het open archief op maandagmorgen en een oproep voor oude papieren, foto's, filmpjes enz.

dec. 14 DE RATEL GAET. Een terugblik over het afgelopen jaar zoals o .m. op 6 sept. de excursie naar Haarlem. Een Ingrid Groothoff

verslag daarvan in dit nummer. De Huizerdag/openmonumentendag op 13 sept. Hierbij stond in de oude kerk een

Multi Touch Tafel uit de bibliotheek opgesteld. Een leuke aanvulling op presentaties. Een week later het Haven

Festival met een kraam van de Historische Kring en de bekende klederdracht presentaties, waarbij onze Klederdracht groep als gastheer optrad. Op 5 november jl.. werd de intentieverklaring tot oprichting van de

Coöperatieve Vereniging "Zuiderzee Span". Een belangenorganisatie van Bottergroepen rond de voormalige

Zuiderzee. Een initiatief dat de H.K.H. graag ondersteund. De vorderingen van de Dialect Werkgroep. En tot slot

een tip om in de decembermaand als attentie een abonnement op de Ratel cadeau te doen.

febr. 15 DE RATEL GAET. De vergadering bestuur versus werkgroepen heeft op 5 febr.jl. plaats gevonden. Er wordt gewerkt Ingrid Groothoff

aan uitbreiding van de werkgroepen. Begin heeft het bestuur overleg met wethouder Gerrit Pas. De ledenvergadering

van februari is gewijd aan verzetsstrijdster Corrie ten Boom. Bij de Rabobank is subsidie aangevraagd voor een

boekje over gevelstenen. De jaarvergadering is gepland op 19 mei a.s. De facebook pagina van de H.K.H. wordt

regelmatig bezocht. De Ratel zal aandacht besteden aan 70 jaar bevrijding.

mei. 15 DE RATEL GAET. De voorzitter opent met de vermelding dat dit haar laatste DE RATE GEAT is. Om gezondheids Ingrid Groothoff

redenen moet zij deze taak beëindigen. Zij bedankt het bestuur en de leden voor de steun die zij mocht ervaren.

Het Huizer Museum heeft een expositie ingericht in het kader van 70 jaar bevrijding. Ook wijst de voorzitter

de lezers op de excursie op 3 oktober a.s. naar o.m. Het Loo. Helaas heeft de Rabobank geen subsidie verstrekt

voor het boekje over gevelstenen.

sept. 15 DE RATEL GAET. De nieuwe voorzitter, Ewoud Doyer, opent dit nummer met een 'voorstel rondje' en vervolgt Ewoud Doyer

dit met opsomming van zaken die de H.K.H. betreffen. Allereerst de ontwikkelingen rond het Huizer woordenboek.

Daarnaast de activiteiten van de werkgroepen, zoals de Klederdrachtgroep, Open Monumentendag, Huizer

Haven festival, Oude begraafplaats en Industrie. Gecompleteerd met doorlopende activiteiten. Verder noemt hij nog

enkele nieuwe initiatieven. Hij sluit dit af met een verwijzing naar de komende ledenavonden in september en

november en met een opmerking dat op de e.v. ledenvergadering de secretaris en de penningmeester aftreden

en niet meer herkiesbaar zijn. Suggestie voor kandidaten zijn van harte welkom.

dec. 15 DE RATEL GAET. Een opsomming over de activiteiten van de H.K.H. in de afgelopen herfst, zoals De Huizerdag/ Ewoud Doyer

Monumentendag, presentaties van de Klederdrachtgroep op die dag, 15 september ledenavond, 18 september

Huizer Haven Festival, 3 oktober de jaarlijkse excursie, deze maal naar Het Loo in Apeldoorn. Op 9 oktober de

presentatie van het Woordenboek in Huizerdialect en op 26 november een publiekspresentatie in de Brasserhoeve

m.b.t. het Woordenboek. Een Kerstactie van Bakkerij Kruijmer (boekenlegger in dialect). Ook Radio 6FM schonk

aandacht aan deze activiteiten. Op 17 oktober was er weer een fietstocht in het buitengebied van Huizen

o.l.v. Jan Rebel. De ledenavond van 17 november handelde over de gewelfschildering in de Grote Kerk van

Naarden. Die avond werd aandacht besteed aan het overlijden van Wil Wiersma-Bos. Binnenkort komt het boek

uit over de gevelstenen in Huizen. Zo is er ook al veel info bekend over: wie sprak er Huizers en hoe leerde

een Huizer Nederlands spreken. Verder blikt de voorzitter wat vooruit naar de programma's in het voorjaar

2016. Hij sluit e.e.a. af met een gezellige feestdagen en een goed 2016.

febr. 16 DE RATEL GAET. Dit najaar kwam het Woordenboek Huizer Dialect uit en nog net in datzelfde jaar het boek over Ewoud Doyer

de gevelstenen in Huizen. Veel dank aan de auteurs. Verder wenst de voorzitter allen een gelukkig 2016. De komende

maanden staan in het teken van het voorbereiden van allerlei projecten. Vrijwilligers zijn welkom en somt daarbij

enkele voorbeelden op. Ook wordt de komende tijd ruime aandacht besteed aan de 'Huizer molen' in het openlucht

museum in Arnhem. De eerste ledenavond stond in het teken van de zandafgravingen in het Gooi. Op 17 mei

volgt dan de jaarvergadering. In de volgende uitgave van het berichtenblad treft u daarover de vereiste stukken aan.

mei. 16 DE RATEL GAET. Diverse activiteiten zijn in voorbereiding: De historische fietstocht, Erfgooiersdag, Ewoud Doyer

ledenvergadering, presentatie klederdrachtgroep, en een rondleiding op de oude begraafplaats. Verder

wordt er hard gewerkt aan het archief, aan toekomstige Ratels, excursie naar Schokland, Open Monumentendag/

Huizerdag, Havenfestival en het project '100 jaar Huizermolen. Nieuwe aanmeldingen voor deze activiteiten

zijn hartelijk welkom.

sept. 16 DE RATEL GAET. Deze Ratel wordt geopend met het droeve bericht dat onze gewezen secretaris en erelid Ewoud Doyer

Dirk Brugge op 11 juli jl.. plotseling is overleden. Met het verschijnen van dit nieuwe nummer start ook weer een

druk seizoen van activiteiten, zoals het jaarlijkse uitje, dit naar Schokland, Monumentendag, een ledenavond

over dakpannen en een extra ledenvergadering i.v.m. met het benoemen van een nieuw bestuurslid, dhr.. Vincent Bout

die de functie van penningmeester gaat vervullen. Ook schrijft de voorzitter e.e.a. over verdere plannen over

100 jaar Huizermolen'. Facebook en kranten zullen daar de komende tijd ruime aandacht aan besteden.

Deze rubriek wordt afgesloten met het verzoek om e-mailadressen door te geven aan de secretaris

dec. 16 DE RATEL GAET. Terugblik op de vele evenementen in het laatste kwartaal. Met een dankwoord voor het in mei Ewoud Doyer

afgetreden bestuurslid Ria Westland die aan veel van deze evenementen inhoud heeft gegeven. Op 5 november

was er een try-out wandeling op het landgoed Oud Naarden. De ledenavond van 15 november was goed bezocht.

Gerrit Jongerden vertelde toen over de diverse verzamelingen over 'oud Huizen'. Het verplaatsen van de ledenavonden naar de Brasserhoeve is zo goed bevallen dat dit wordt gecontinueerd. Op 26 november, weer een try-out

t.w. een rondleiding langs gevelstenen. Het viel goed in de smaak. De e.v. ledenavond is op 28 februari . Willem

Meijermans geeft een lezing over Huizer burgemeesters van 1813 tot heden. Het tweede deel van de avond: een

korte fotopresentatie over historisch Huizen. De werkgroep dialecten in Noord-Holland komt op 25 maart in

Huizen bijeen. Tot slot wenst de voorzitter allen een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2017

febr. 17 DE RATEL GAET. De voorzitter wekt iedereen op een bijdrage te leveren aan het Huizer cultureel erfgoed. Achter de Ewoud Doyer

schermen wordt hart gewerkt an het Archief Digitaliseringsproject voor de HKH. De gemeente Huizen stelt € 5000,==

ter beschikking voor de realisatie van het boek De Burgemeesters van Huizen 1813 - heden. Op de ledenavond van

februari geeft de auteur Willem Mijerman een lezing over dit onderwerp. Er lopen gesprekken met de gemeente

Huizen over een nieuwe versie van de Huizer Monumentenlijst. De fiets en wandeltochten waren in 2016 een

het in 2017. Tot slot: Een oproep voor vrijwilligers voor diverse projecten.

mei. 17 DE RATEL GAET. Bij de verschijning van het tweede nummer van ons blad liggen al enkele activiteiten achter ons Ewoud Doyer

De HKH kreeg uit het Westlandfamiliefonds € 600,00 voor de uitgaven van het boek: Burgemeesters van Huizen.

Gerrit Jongerden hield inde Bibliotheek een lezing over ansichten van Huizen. De dialectenmiddag voor Noord Holland

vond op 25 maart plaats. Begin april is een spontane Huizer Theaterroute ontstaan. De belangstelling was groot.

Overigens lag dit geheel buiten verantwoordelijkheid van de HKH. De eerste halfjaarlijkse Historische fietstocht

ligt ook al weer achter ons. Op 12 mei is er een wandeling op het landgoed Oud Naarden. Op 16 mei de jaarvergadering

Of de jaarlijkse Erfgooiersdag op 26 mei nog doorgaat is nu nog een open vraag. Op 10 juni een nieuwe fietstocht

door de villawijken rondom Huizen. Toneelvereniging Ontwaakt speelt in mei weer haar jaarlijkse Huizertoneelstuk. De klederdrachtgoep hoopt in de zomermaanden weer enkele keren op te treden. De jaarlijkse excursie is

jaar gepland in augustus. De bestemming is Broek in Waterland. De nieuwevoorplaat van ons berichtenblad

is positief ontvangen. Ook zijn er twee artikelen opgenomen over de Tweede Wereldoorlog.

sept. 17 DE RATEL GAET. Op 16 september jl. is de vicevoorzitter van de HKH Bert van Soest, overleden. De fietstocht Ewoud Doyer

Sporen uit het verleen' op 22 april jl.. Was weer een succes evenals de wandeling op 12 mei over het landgoed

Oud Naarden. De jaarvergadering van 16 mei was goed bezocht. De diapresentatie diezelfde avond over Naarder

Eng en Oud Naarden was eveneens een succes. Op de Erfgooiersdag op 26 mei was de Oude kerk en de toren opengesteld. De Klederdrachtgroep had in de zomermaanden weer enkel presentaties. Jan Rebel organiseerde een fietstocht door de villawijken in Huizen. De volgetekende excursie op 26 augustus was opnieuw een succes. In november

komt het boek 'De Burgemeesters van Huizen, 1813 - 2017 uit. De digitaliseringsslag van het archief heeft alle

aandacht. Op 31 oktober vindt een lezing in de Oude kerk plaats over Reformatie in Huizen en Gereformeerden

en Doopsgezinden.

dec.17 DE RATEL GAET. De herfstperiode is jaarlijks een drukke tijd voor de HKH. Op 9 sept. was er weer de Open Ewoud Doyer

Monumentendag. 16 sept het Havenfestival. De ledenavond op 19 september over de oude bakkerij aan de schipperstr. 5

Op 23 sept. : Rondleiding over de Oude Begraafplaats. De fietstocht 'Sporen uit het verleden' kon wegens de

weersomstandigheden niet doorgaan. Op 12 oktober heeft de HKH in het Raadspodium haar mening verwoord .

Er was een wandeling in en om Oud Bussem. In het Kader van 500 jaar Reformatie was er in de Oude Kerk

op 31 oktober een extra 'open ledenavond' met twee boeiende inleiders over dit onderwerp. Op 1 november werd

het eerste exemplaar van 'de Burgemeesters van Huizen' aan burgemeester Hertog overhandigd. De laatste

ledenavond van dit jaar over het Huizer landschap door Kees Boerhout trok zoveel belangstellenden dat opnieuw

uitgekeken moet worden naar een andere locatie. Op 22 november hield Willem Meijerman in de bibliotheek

een lezing over zijn boek over de burgemeesters van Huizen. Tenslotte zijn er vijf Kerst- en Nieuwjaarskaarten

uitgekomen die bij de secretaris te koop zijn.

Verder heeft het digitaliseren van het archief alle aandacht. Verhuizing van het archief uit de kelder naar de

begane grond in het Schoutenhuis. Tot slot allen fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

febr. 18 DE RATEL GAET. Na een weinig zichtbare periode van activiteiten hebben we op 27 februari werkgroep overleg. Ewoud Doyer

Aanmeldingen van leden voor deelname aan activiteiten voor de HKH blijft minimaal. Op 13 maart: Alg. ledenvergadering. Na de pauze samenspraak tussen Pietr van der Poel en Jacob Teeuwissen. De Brasserhoeve is te klein voor

onze ledenbijeenkomsten. De nieuwe locatie wordt 't Visnet aan De Ruijterstraat. Voorbereidingen voor de verplaatsing

ons archief. Recent is door de gemeente Huizen een Kustvisieplan gelanceerd. Dit kan nogal wat impact hebben op het

scheepskerkhof en verder archeoligische aangelegenheden. Op de inspraakavond van 29 januari heeft de wethouder

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                toezeggingen gedaan voor aandacht voor deze aspecten.  

mei. 18 DE RATEL GAET. Onze activiteiten startten dit voorjaar op 27 februari met het active-leden-overleg. De ledenavond Ewoud Doyer

van 13 maart was goed bezocht. Ons archief verhuisde van de kelder van het Museum naar de voormalige klederdrachtruimte. Begin april verschenen de eerste laptops i.v.m. ons digitaliserings-proces. Op 17 maart was er weer een

wandeling over landgoed Oud-Naarden. Het nieuwe communicatie systeem met de 'oortjes' werkte uitstekend.

Op 13 april werd met 18 deelnemers een bezoek gebracht aan de hofstede 'Oud Bussem' Op 28 april een fietstocht

door de villawijken rondom Huizen. Op 11 mei deden we mee aan de Erfgooiersdag middels begeleiden van en het

beklimmen van de toren van de Oude Kerk. De Klederdrachtgroep heeft weer enkele presentaties gegeven. De

werkgroep Huizer Dialect is twee maal bijeengeweest. Pieter van der Poel heeft een diapresentatie gehouden voor

De 70+ kring in 't Visnet. Voor de fietstocht op 26 mei 'sporen uit het verleden' zijn 15 aanmeldingen. Op 31 mei

is er een ledenavond met een lezing van Dick Schaap over de visserij en de cultuur in Huizen aan de hand van zijn

boek 'Uitgetekend' . Die zelfde avond laat pieter van der Poel foto's zien van de oude haven. Op 15 juni een herhaling van de wandeling op Landgoed Oud Bussem. Op 31 mei hebben we afscheid genomen van het bestuurslid

Sandra Scholz-Bunschoten. Zijn blijft actief voor het archief en klederdrachtgroep. Wie wil het bestuur aanvullen?

sept. 18 DE RATEL GAET. Na een minder actief zomerseizoen pakken we de activiteiten weer op. Het vorige seizoen werd Ewoud Doyer

afgesloten op 26 mei met de fietstocht 'sporen uit het verleden' en een goed bezochte ledenavond op 31 mei. Waar in

Dick Schaap en Pieter van der Poel hun bijdrage leverden, overigens tot volle tevredenheid voor het eerst in 't Visnet.

Tijdens Monumentendag/Huizerdag doet de HKH altijd actief mee. De e.v. ledenavond is op 27 september. Dan zal

Frans de Ruijter een lezing geven over 'Blaricum-naast-Huizen. Een viertal nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld

en willen zich inzetten op verschillende fronten binnen de HKH. De gemeente Huizen heeft toegezegd de subsidie

te verhogen naar € 1000,00 p/j.

dec. 18 DE RATEL GAET. In de afgelopen periode stonden we stil bij het overlijden van Piet Wiersma, erelid van de HKH. Ewoud Doyer

In deze Ratel leest u een In Memoriam. De Klederdrachtgroep had een succesvol optreden in Katwijk. Een verslag

van de jaarlijkse excursie naar het Veenmuseum in Vriezenveen treft u aan in dit nummer. De openmonumentedag en de

fietstocht, beiden in september trokken veel belangstelling. De ledenavond over de 'Relatie tussen Blaricum en Huizen

was succesvol 'Klaas Schipper gaf die avond ook wat achtergrond informatie over 't Visnet. Op 6 oktober

gaf Jan Veerman weer een rondleiding over het 'Visserskerkhof' Hans Mous gaf op 29 november een interessante

lezing over de militaire stellingen rondom Naarden. Ook is de HKH in samenwerking met het Huizer Museum druk

met het voorbereiden van een tentoonstelling over de Huizermolen. Op 22 november kreeg de HKH de gelegenheid

haar visie te geven over het Kust en Cultuurplan van de Gemeente Huizen. Eind oktober ontving de HKH een gift van

€ 1000,00.Verder wenst de voorzitter allen een goed uiteinde en een gelukkig 2019. De e.v. ledenavond is

op 7 maart 2019.

Vos Floris mei. 08*) Floris Vos, een bekende erfgooier Harmen Kos

Vos G.Jzn. Anthonie dec. 87 Serie krantenknipsels en achtergrond informatie over de oud wethouder Anthonie Vos

febr. 88 Artikel over: A. Vos G.Jzn. 70 jaar (1932) Nieuwsblad voor Huizen

juni 88 Afscheid van Oud-Wethouder Vos (1935) Laarder courant "De Bel"

aug. 88 Oud-Wethouder A. Vos G. Jzn. overleden (sept. 1935) Nieuwsblad voor Huizen

dec. 88 Teraardebestelling Oud-Wethouder A. Vos G.Jzn. Nieuwsblad voor Huizen

febr. 17 Levensbeschrijving van Anthonie Vos G.Jzn (Huizen, 1862 - 1935) Wendy van Noppen

vrijwilligers sept. 16*) Oproep voor vrijwilligers voor diverse (een 11-tal) projecten Ewoud Doyer

Vroeger en nu febr. 09*) Enkele advertenties van de Balatum uit 1926 en 1960 Redactie

Vuurstenen mrt. 82 Vuurstenen werktuigen uit Huizen Mw. J. Offermans-Heykens

W

Wal van der sept. 98 *) Heette Marretje nou: Van der Roest, Van der Wal, of van der Hulst R. van der Roest

Wandelingen 1980-4 Wandeltocht rond het terrein van de kalkzandsteenfabriek Rijsbergen o.l.v. Dhr. G. Vlaming

mei 81 **) Wandeling, waarin heden en verleden verweven zijn Mw. Marmelstein , Geldof en Corduwener

juli 81 Wandeling door oud Huizen op 29 augustus '81 Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

mei 87 Heeft u interesse voor een wandeling door Oud-Huizen? Neem contact op met mw. Kruijning Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

mei 82 Wandeling op de Woensberg op 14 mei '82

april 83 Wandeling op de Limitische heide op 18 mei a.s.

aug. 83 Wandeling op zaterdag 10 sept. a.s. door het landgoed Oud-Bussem

okt. 83 *) Zie: Oud-Bussem

okt. 83 Serie wandelingen op de 1e woensdag van de maand, te beginnen in november

jan. 84 Aanvullende data van de wandelingen, maar nu op de 2e woensdag van de maand

mrt. 84 **) Op 14 maart een boswandeling Mw. Marmelstein

april 84 Wandeling op het landgoed Oud Naarden op zaterdag 12 mei a.s.

april 84 Wandeling door het oude dorp (met route beschrijving)

aug. 85 Wandeling door het oude dorp op zaterdagmiddag 19 okt. a.s.

Juni 88 Wandeling door het oude dorp op woensdag 22 juni Mw. A. Kruijning-Teeuwissen

april 92 Wandeling in het gebied tussen Huizen en Naarden (datum en tijd volgen)

mei 92 **) Wandeling in het gebied tussen Huizen en Naarden op 21 mei a.s. Dhr. H. Schaftenaar

okt. 92 Terugblik op de wandeling door de Naarder eng op 21 mei jl. Dhr. H. Schaftenaar

dec. 97 *) Het "Voetstappen pad" van het Goois Natuurreservaat (GNR) is heropend

sept. 01 Natuurwandeling langs de Gooimeerkust op 13 okt a.s.

nov. 01 De wandeling van 13 okt was een redelijk succes

sept. 09*) Wandeling in de Amsterdamse binnenstad op zaterdag 6 juni 2009 Janny Rebel-Gooijer

sept. 14 Een verhaal uit het maandblad 'IN WEER EN WIND': In de herfst naar Oud Valkeveen Rinke Tolman

dec. 14 Wandelingen langs de Gooise kust. Vervolg Rinke Tolman

febr. 15 Wandelingen langs de Gooise kust. Slot Rinke Tolman

sept. 15 Wandelingen langs de Gooise kust. Piet Bakker laat weten dat er een boekje bestaat "Zwervend langs de Piet Bakker

Zuidwal" geschreven door Rinke Tolman, uitgegeven in 1940.

sept. 15*) Zwervend langs de Zuidwal. Wandelingen langs de IJselmeerkust Rinke Tolman

sept. 16 Op 1 juli jl.. vond de eerste Historische wandeling door de omgeving van Huizen plaats. Jan Rebel

Op 5 november volgt de tweede wandeling over het voormalige landgoed Oud Naarden. Jan Rebel

Wandelsportvereniging jan. 87 De eerst 3 K.M. loop door Huizen (kranten art. van 6-9-1935) Laarder Courant

Waim sept. 97 *) Een verhaal in het Huizer dialect Aartje Kruijning-Teeuwissen

Weggepest febr. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 1 Hans Moes

mei. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 2 Hans Moes

sept. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 3 Hans Moes

dec. 16*) Ruzie binnen het Huizer dorpsbestuur (1644-1650) Deel 4 Hans Moes

Weeshuis sept. 08 De geschiedenis van het Oranje Weeshuis, gesticht in 1869. Een krantenartikel n.a.v. het 75 jarig bestaan Aartje Kruijning-Teeuwissen

van het weeshuis in 1944. De schrijver in onbekend. Aartje Kruijning heeft het artikel aangereikt.

dec. 08 Gedenkschrift van het Oranje Weeshuis, uitgereikt aan leden en begunstigers n.a.v. het 25 jarig bestaan. Klaas Schaap

In de onlangs uitgegeven serie 'Het Gooi toen en nu' wordt in het eerste deel ook melding gemaakt van

dit gedenkschrift.

Website febr. 09*) De samenwerkende archieven Gooi en Vecht hebben een website geopend die toegang geeft tot het Wendy van Noppen

streekarchief Gooi- en Vechtstreek

Westerbork mei. 05*) Een (ontroerende) ontmoeting in kamp Westerbork Aartje Kruijning-Teeuwissen

Wessel van Grietje dec. 18 *) Grietje Wessel (1905- 1996) was zendelinge/verpleegkundige o.a. op Java Ruud Hehenkamp

Willemijntje Hogenbirk febr. 97 *) Levensverhaal van Willemijntje Hogenbirk. Een bekeerde vrouw Deel 1 Dick Schaap

mei. 97 *) Levensverhaal van Willemijntje Hogenbirk. Een bekeerde vrouw. Deel 2 Dick Schaap

Warande 1981-2 Oorsprong van de naam Warande Dhr. J.H. van de Born

Weeshuis jan. 92 Verhandeling over de geschiedenis van het Oranje Weeshuis Dhr. Joh. Rebel

Werkgroepen

                                                                                            - Algemeen 1980-4 Opgave van de werkgroepen en hun contactpersonen  

mei 81 **) Overzicht werkgroepen

dec. 99 Overzicht van de diverse werkgroepen van de H.K.H.

dec. 00 Op 8 november jl. vond het jaarlijkse vergadering plaats met het bestuur en de

diverse werkgroepen. De werkgroepen zijn:

     - Redactie berichtenblad   - Archiefgroep   - Klederdrachtgroep   - Werkgroep genealogie   - Foto en filmgroep   - Werkgroep open monumentendag/Huizerdag   - Werkgroep handel en industrie   - werkgroep Haven en Visserij  

nov. 99**) Uitnodiging voor de 1e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen

nov. 00**) Uitnodiging voor de 2e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen

nov. 01**) Uitnodiging voor de 3e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen

nov. 02**) Uitnodiging voor de 4e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 13 november 2002

nov. 03**) Uitnodiging voor de 5e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 6 november 2003

nov. 04**) Uitnodiging voor de 6e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 25 november 2004

nov. 05**) Uitnodiging voor de 7e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 23 november 2005

jan. 07**) Uitnodiging voor de 8e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 11 januari 2007

( Op verzoek naar de eerste maanden van het jaar verschoven)

jan. 08**) Uitnodiging voor de 9e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 31 januari 2008

jan. 09**) Uitnodiging voor de 10e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 28 januari 2009

febr. 10**) Uitnodiging voor de 11e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 24 februari 1010

febr. 11**) Uitnodiging voor de 12e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 27 januari 2011

febr. 12**) Uitnodiging voor de 13e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 16 februari 2012

febr. 13**) Uitnodiging voor de 14e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 6 februari 2013

febr. 14**) Uitnodiging voor de 15e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 5 februari 2014

febr. 15**) Uitnodiging voor de 16e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen op 5 februari 2015

febr. 16**) Uitnodiging voor de 17e werkgroepvergadering van de Historische kring Huizen

febr. 18 Werkgroepvergadering heet ingaande 2018: Actieve-leden-overleg. Zie voor deze rubriek onder A

                    - Archeologie en Genealogie april 83 Activeren van deze (sluimerende) werkgroep   - Flora en Fauna jan. 83 Wie kan informatie verstrekken over het gebied op en om de Limitische heide ?   - Handel en Industrie sept. 00 Een werkgroep voor dit onderwerp is in oprichting Dhr. B.J. van Geenen  

Wereldjamboree mei. 03 Het wereldjamboree lied in het Nederlands, Engels en Frans Jaap Schaap

Westland firma. dec. 96 *) Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de fa. Westland Kaasspecialist,

kreeg de Hist. Kring Huizen een gift van fl. 10.000,==

Westland. P. dec. 07*) De heer Piet Westland, uit Ede, die menig verhaal heeft geschreven voor De Ratel is op 4 oktober 2007 overleden Wendy van Noppen

Wichman Graaf febr. 01 Een verhandeling over Graaf Wichman

Wie weet waar ? sept. 82 Een drietal vragen over situaties in Huizen

jan. 83 De antwoorden op bovengenoemde vragen

Wiesenekker mei 94 *) Het geslacht Wiesenekker Mw. H.T. Heerschop-Wiesenekker

Wilde planten febr. 97 St. Wilde planten Blaricum geeft op 3 april a.s. een lezing in het Dorpshuis in Blaricum Dhr. J. Harder

Wilhelmus febr. 80 Tijdens de bezetting is in de Hervormde kerk het Wilhelmus gezongen: Boete f. 60.000 Dhr. K. Wouda

mei 89 Officiële brief betreffende de boete voor het zingen van het Wilhelmus tijdens de

bezetting. De boete was groot f 59.450 (zie ook onder het trefwoord Wilhelmus)

febr. 11*) Boete n.a.v. het zingen van het Wilhelmus op 31 augustus 1941 Fred Schraverus

              - Baas Jan mei 89 *) Dhr. Baas was de organist die tijdens de bezetting het Wilhelmus begeleidde Dhr. M.P. Rooth  

mei 89 Enkele tekeningen, documenten e.d. van dhr. Baas

 - Koolhaas Gerard Jan Ds. mei 89 *) Levensbeschrijving van ds. Koolhaas  

(Bij hem in de dienst is tijdens de bezetting het Wilhelmus gezongen)

Wilhelmina Koningin sept. 13 Een artikel over een kwart eeuw Koningin Wilhelmina op 6 september 1923, aangevuld met enkele foto's

sept. 15 Een artikel over een kwart eeuw Koningin Wilhelmina. Een afdruk van het originele programmaboekje van

de feestelijkheden op 27 en 28 augustus 1923

Winkels mei. 14 'De winkeltjies van 't ouwe darp'. Een verhandeling over voormalige winkels in het oude dorp in het Huizers. Klaas Schipper

Veel locaties zijn met wat fantasie nog te herkennen.

sept. 15*) Een verhandeling over het beleid dat m.n. veel middenstanders voerden om bij hun klanten ook weer producten Lies Schaap

af te nemen. In dit geval in de bakkersbranche.

Woordenboek Huizer Dialect Zie: Dialectwerkgroep

dec. 14*) Gedicht over de totstandkoming van het woordenboek Huizer dialect Klaas Schipper

Wormsbecher familie febr. 00 Wormbechers zochten de vis op (Deel I) Peter Dorleijn

juni. 00 Wormbechers zochten de vis op (Deel II) Peter Dorleijn

sept. 00 Wormbechers zochten de vis op (Deel III) Peter Dorleijn

dec. 00 Wormbechers zochten de vis op (Deel IV) Peter Dorleijn

Wijkverpleging juni 86 In 1902 wordt het initiatief genomen tot de oprichting van de wijkverpleging Gooi- en Eemlander

Wijhe Van predikant okt. 93 *) Levensgeschiedenis van de eerste Huizer predikant van de N.P.B. Mw. J. de Boer-van Soelen

IJ

IJzerproduktie nov. 90 *) Zie: Archeologische werkgemeenschap Naerdincklant

IJsselmeer sept. 95*) Ode aan het IJsselmeer Hillie Wolthuizen-Koolhaas

IJsschots febr. 07 Twee vrouwen (Huizerse en Urkse) dreven in 1956 weg op een ijsschots vanaf de kust van Oud Naarden Aartje Kruijning-Teeuwissen

mei. 07*) Samenvatting uit een onbekende publicatie: Drie man veertien dagen op een ijsschots (1849) Aartje Kruijning-Teeuwissen

sept. 07*) Aanvullende informatie op het artikel over: Veertien dagen op een ijsschots (mei 07) Meinske Boomsma-Veerman

febr. 17 IJs opruiming met dynamiet voor de huizerhaven in 1924. ( Geschreven in Oud- Nederlands)

Z

Zailen sept. 15 In het Huizerdialect heeft Klaas Schipper een verslag geschreven over 'Sail 2015' in augustus in Amsterdam Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

Zandafgraving nov. 86 *) Artikel over zandafgravingen in het gebied rond Oud-Bussem Dhr. M. Heijder

Ziekenhutje sept. 08 In het Zuiderzeemuseum staat een ziekenhutje (voor in de tuin) uit Huizen. Wie heeft nadere informatie?

febr. 09 De heer de Braal laat weten dat zijn broer in zo'n hutje gelegen heeft. (aan de Tuinstraat) Dhr. A. de Braal

Zendelinge dec. 18 *) Grietje Wessel (1905- 1996) was zendelinge/verpleegkundige o.a. op Java Ruud Hehenkamp

Zenders dec. 15 De belevenissen van een 7 jarig meisje rond het zenderterrein en de zenders zelf Aartje Kruijning-Teeuwissen

dec. 16 Reactie op 'De zenders van Huizen', gepubliceerd in december 2015 Mevr. F. Muts-Snel

                                -speeltuintje dec. 15*) Ter hoogte van tuincentrum Rebel was in de vijftiger jaren een speeltuintje. Wie weet daar meer van? Florry Isherwood-van Noppen  

febr. 16*) Van diverse kante komen bevestigingen over de locatie vaar nu tuincentrum Rebel is. Deze plek werd ook wel Florry Isherwood-van Noppen

Lanenbos genoemd. De fam. Bigot gaf toegangskaartjes uit

mei. 16*) Prijs toegangskaart voor de speeltuin was 10 cent. Had je een lekke band dan maakte dhr. Bigot deze Arie Schaap

Zondagschool dec. 17 Onlangs kreeg de HKH enkele programma's van de kerstfeestviering uit 1937 t/m 1939 van de Zondagschool

vereniging Timotheüs uit Huizen. Van één van de liederen, geschreven door Ds. G. Lans, wordt gevraagd of

de melodie is te achterhalen.

Zuiderzee sept. 95 Afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee

sept. 95 Het Zuiderzeedrama Dhr. E. den Harder

mei. 02 Een ongeval op de Zuiderzee in 1719 Harmen Hzn Kos

dec. 04*) Huizen in Gooiland, vissersplaats aan de zuidwal van de Zuiderzee. Een historische verhandeling. Harmen Hzn. Kos

sept. 06*) Hoe de Zuiderzee verdween P. Westland

Zuidwal sept. 15*) Zwervend langs de Zuidwal. Wandelingen langs de IJselmeerkust Rinke Tolman

Zijde

              - cultuur aug. 85 Div. perspublicaties over de zijdecultuur in het Gooi Dhr. M.P. Rooth   - rups-coconbedrijf jan. 87 Artikel over de resultaten van deze bedrijfsvoering (september 1941)   - teelt jan. 85 In publicaties wordt melding gemaakt van de ontwikkeling van zijdeteelt, Uitg. Albert de Lange  

sinds ong. 1930. Wie kan ons hierover meer vertellen ?

jan. 86 Enkele artikelen over de zijdeteeltvereniging in het Gooi Dhr. M.P. Rooth

nov. 90 De Gooise Zijdeteeltvereniging gevestigd te Huizen Mw. T. Kruijmer-Vos

*) = Meerdere vermeldingen

**) = Publicaties anders dan via het berichtenblad